İL TEMSİLCİSİ : Av. Songül YILMAZ

TEMSİLCİ YRD. :Doç. Dr. Sabri ZENCİRKESER

TEMSİLCİ YRD. : Nihan Merve YILMAZ(İş kadını),

Mehmet TABANIYASTIOĞLU(öğretmen),
Aysel AKYILMAZ(Yönetici),
Av.Emine KILIÇ

İLETİŞİM ADRESİ :