Anasayfa / Temsilcilikler / Antalya Temsilciliği / Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği toplantısında Mobbing Sunumu

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği toplantısında Mobbing Sunumu

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği’nin düzenlediği toplantıda Mobbingle Mücadele Derneği İl Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut “Çalışanlarda Mobbing” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi

Büyük bir ilgiyle izlenen toplantıda konuşan Mobbingle Mücadele Derneği İl Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut, mobbingin özgüven yitimine neden olan psikolojik bir saldırı olduğunu belirterek, “Mobbingin fark edilmesi, mobbingle mücadeleye girişilmesi, kişinin mobbingden kurtuluşunun en önemli aracıdır” dedi. Toplantının açış konuşmasını yapan Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Dr. Hülya Gültekin, “Biz genelde çalışanlarımıza yönelik eğitim alıyoruz. Mobbing çok sık gördüğümüz bir şey. Geçmişimizi sorguladığımızda hepimizin bir mobbing hikâyesi olabilir. Bu eğitimi o nedenle hem çalışanlarımız hem de kendimiz için düzenledik” diye konuştu.

CEZASI AĞIR
Hükümetin 2011 yılında çıkardığı bir genelge ile mobbing eğitimini bütün kurumlar için zorunlu kıldığını belirten Dr. Ozan Uzkut, bu çerçevedeki ilk eğitimleri Milli Eğitim müdür ve yardımcılarına verdiklerini, daha sonra diğer kurumlarda da mobbing anlatımları yaptıklarını belirtti. Mobbingin suç teşkil ettiğini, mobbing davalarında 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası verilebildiğini, tazminat davalarının 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında değiştiğini belirten Ozan Uzkut, “Dava açabilmeniz için işten atılmanız ya da yüzde 60’ın üzerinde çalışma yapamaz durumda olduğunuza dair rapor almanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL BİR SORUN
“Mobbing hukuksal olmaktan çok toplumsal bir sorundur. Fiziksel değil, özgüvenin yitirilmesine neden olan psikolojik bir saldırıdır” diyen Ozan Uzkut, “Mobbingi ilk aşamada ortaya çıkarıp, mobbinge maruz kalan mağduru topluma kazandırmak zorundayız. Bunu kötü amaçla profesyonel olarak yapanlara ceza veriliyor; ama toplum olarak çözüp, mobbing sendromu değimiz kişiyi, özgüvenini yitirmekten, yalnız kalmaktan çıkarmamız gerekir. Bunu yapamazsak, kişi işten atılınca, intihar edince ya da yüzde 70 çalışamaz duruma gelinceye kadar beklemiş oluruz” dedi.

ŞİRKET İLERLEYEMEZ
“Mobbing bir şirkette bir kişiye yapılır. Ama o şiddetten bütün bir toplum etkilenir. Mobbing sistematiktir. Mobbing yapılan bir şirket asla ilerleyemez. Mobbing uygulanan bir şirkette kimse yeni bir şey yapmak istemez. Mobbing tek ve çift yönlü iletişimin kesildiği bir durumdur. Kişi farklı giyinebiliyor, farklı partilerden olabiliyor, farklı dinlerden, mezheplerden olabiliyor, kısa etek giyiyor ya da başörtüsü takıyor olabilir. Bu kişinin bu durumuyla önce dalga geçilmeye başlanıyor. Doğal olarak o kişi bir müddet sonra size küsüyor. İletişimin tek yönlü keşimi bu şekilde oluyor. Sonra bu kişi şöyledir, böyledir deyip, bu kişinin çevresindekilerle de iletişimini kesip, iletişimi çift yönlü kesmiş oluyor, o kişiyi yalnız bırakıyorsunuz. Kimseyle konuşamaz hale getiriyorsunuz” diyen Dr. Ozan Uzkut, şunları söyledi: “3 ay ile 6 ay arasında değişen bu ilk süreçte yalnızlaştırma başlıyor. Kişi işe daha mutsuz gelmeye, daha çok kaytarmaya; doktora gitmeye rapor almaya başlıyor; umutsuzluk artıyor, geçmeyen başağrıları, karın ağrıları başlıyor. Bu kişiye amiri değil de arkadaşları mobbing uygulamış olabilir, amirleri de mobbing uygulayanlar kadar suçludur.”

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK
Mobbingin fark edilmesinin, mobbingle mücadeleye girişilmesinin, kişinin mobbingden kurtuluşunun en önemli aracı olduğunu vurgulayan Ozan Uzkut, “Mobbingle ilgili farkındalığın çok önemi var. Bu seminerlerdeki amacımız mobbingle ilgili farkındalık yaratmak. Mobbingin farkına varmak, kişiyi mobbing sendromundan çıkartmak, olayı toplumsal anlamda birinci aşamada halletmek anlamına geliyor” sözlerine yer verdi.

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği’nin düzenlediği toplantıda mobbingle ilgili çok güzel bir sunum izledik. Sunumu yapan Mobbingle Mücadele Derneği İl Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut, son derece hakim olduğu mobbing konusunda sayısız örnekler vererek, izleyicilere düşündürücü olduğu kadar neşeli dakikalar yaşattı. Uzkut’un deyişiyle “ahlaka, etiğe aykırı düşmanca yöntemlerle uygulanan sistematik psikolojik bir baskı” olan mobbing, sözcük anlamına uygun etkili bir “yıldırma” yöntemi. Mobbingin bir diğer tanımı “İşyerindeki duygusal taciz”. Mobbing yoluyla uygulanan sistemli psikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu, özgüvenini kırma, mutsuz etme gibi sonuçlara yol açıyor.

TÜRKİYE İÇİN YENİ
Mobbing, Türkiye’de yeni kullanılmaya başlanan bir sözcük. Türkiye’deki mobbing uygulamaları konusunda anket sonuçları, istatistikler bulunsa da; bunlar mobbingin çalışma hayatına etkilerini, çalışanların hayatını ne ölçüde kabusa çevirdiğine dair gerçekleri yansıtmak açısından yeterli değil. Mobbinge uğrayanların üçte bir kadarı bu durumu gündeme getiriyor. Bir o kadarı uğradığı mobbingi içine atmakla yetiniyor. Çoğumuz ise, mobbinge uğradığının ya da uğradığı zalimliğin mobbing olduğunun farkında değil. Yapılan bir araştırmaya göre mobbing mağdurlarının sağlık giderleri, kazancın üzerinde bir rakama tekabül ediyormuş.

İNTİHAR KONUSU MEÇHUL
1993’te İsveç’te çıkarılan “İşyerinde Kişilerin Mağdur Edilmesi Hakkında Kanun”la, dünyada ilk kez yasaya giren mobbing suçu Türkiye’de 2011 yılında gündeme hukuk konusu olmuş. 2011 Mart’ında resmi gazetede yayınlanan genelgeyle, çalışanları mobbingden koruyacak çeşitli tedbirler getirilmiş. Türkiye’de işverenler, iş kanunlarının işçiyi koruyan tazminat ve işe iade hükümlerinden kurtulmak, işçiyi istifaya zorlamak için hemen tüm işyerlerinde mobbinge başvurmakta; mobbinge maruz kalanlar çoğu zaman psikolojik açıdan ciddi zararlar görerek, istifa edip ayrılmakta. İntiharlar vakalarının ne kadarının mobbingle ilgili olduğu ise meçhul.

TOPLUMSALI DA VAR
Mobbing uygulaması daha çok özel şirketlerde yaygın. Uygulamanın en yaygın olduğu alan, kamu kurumu iken özelleştirilen kurumlar. Kamu kurumları da bu uygulamadan nasibini alıyor. Daha çok amirler yönettiklerine mobbing uygulasa da, yönetilenlerin amirlerine mobbing uyguladığı da oluyor. En önemlisi, mobbinge maruz kalanların çoğunluğu, yaratıcı, sevilen, bilgisi ve yeteneğiyle öne çıkan insanlar. Liyakat sorununun önemli bir sorun olduğu Türkiye’de, demek oluyor ki, mobbing çok önemli bir konu. Mobbing, bireylere yönelik olduğu kadar, topluma yönelik de olabiliyor. Ozan Uzkut, bu konuda Hitler örneğini verdi.

KATKI SUNULMALI
Uzkut, Türkiye ve yurt dışında 300’e yakın konferans ya da seminerde konuşma yaparak mobbing anlatmış. Mobbingle ilgili böylesine donanımlı insanlarımız var, bunları ne kadar değerlendirdiğimizi masaya yatırmak gerekir. Kamu ya da özel tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’de sayısı çok az olan bu arkadaşlarımızla iletişime geçip, mobbing konusundaki duyarlılığın artmasına katkıda bulunması gerekir.

Hakkında Mobbingder -

Derneğimiz 2010 yılı şubat ayında kuruldu. Kurucu genel başkanımız Hüseyin GÜN dür. (Hüseyin GÜN maalesef 4 Şubat 2017 Tarihinde vefat etmiştir.) Mobbingder çok kısa bir sürede, önemli işler yaptı. Türkiye genelinde çeşitli illerde temsilcilikler açtı. Binlerce mağdura destek oldu. Güven duyulan, bir sivil toplum kuruluşu olarak kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü. Çeşitli platformlarda çözüm önerilerini dile getirerek, katkı sağladı. Mobbingin mevzuatta yer alması için gayret gösterdi. Projeler yürüttü, anketler yaptı, raporlar hazırladı. Üniversitelerde, okullarda, sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında eğitimler verdi. Halen Mobbing farkındalık ve Mobbing Temel Analiz Uzmanlık eğitimleri vermektedir. Radyo ve televizyon programlarına katıldı. Binlerce mağdura ulaştı, destek oldu.

-Haber İlginizi Çekebilir

Erzurum’da “Mobbing” Tüm Yönleriyle Ele Alındı

Mobbing ile Mücadele Derneğinin katkılarıyla; Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile yapılan “Mobbing Nedir, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir