MOBBİNGCİ ZORBANIN İNANÇ SORUNU DA VARDIR

Mobbing artık dilimize yerleşmiş işyerinde zorbalık, yıldırma, bezdirme, psikolojik terör, duygusal tecavüz, psikolojik taciz anlamına gelmektedir.

Mobingçinin sağlıklı bir ruh yapısan sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak doktor raporuyla hastalığını tescil ettirmeyen ama aramızda dolaşan psikolojisi bozuk çok kişi vardır. Mobbingçilerin psikolojik rahatsızlıklarına ilişkin bir kitap yazılacak kadar geniş bir konudur.

Mobbingle Mücadelede Derneğinin hem üyesiyim, hemde özellikle derneğin düzenlediği eğitim programlarında mobbingin hukuksal boyutuyla ilgili eğitim görevlisiyim. Bu nedenle mobbingle mücadele konusu üzerine kafa yoran biriyim.

Bu yazıda mobbingçinin aynı zamanda bir inanç sorunu bulunduğu üzerine düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Literatürde mobbingçiye zorba denmektedir. Zorbanın inancının muhkem olmadığı yada bir inanç bulanıklığı içinde olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki:

1-Zorba, insanı büyük bir değer olarak görmemektedir. İnsan hakları evrensel beyannamesi birinci maddesinde bütün insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduklarını kabul edildiği gibi, dini anlamda da insan, eşrefi mahlukattır yani yaratılmışların en şereflisidir. Ahsen-i takvimdir yani yaratılmışların en güzelidir. Zübde-i alemdir yani alemlerin çekirdeği özüdür. Din insana bir ilahilik bir yücelik atfederken zorbanın haksız olarak insanı küçük görmesi, ona hakaret etmesi, eziyet etmesi, onun huzur ve sükununu bozması, onu intihara kadar sürükleyen bir bezdirme içine girmesi, dinin insana verdiği anlamı kavramamasıdır. Bu şekilde davranmak inanç bakımından kişinin sorunlu olduğunu gösterir.

2-Zorba, davranışlarıyla ilahi adalete inanmadığını da göstermektedir. Zorba hukukun boşluklarından yararlanarak sinsi ve sistemli bir şekilde kötülüğünü egemen kılmaktadır. Oysa ilahi adalete inanan kişi sonunda iyilerin kazanacağına inandığı için sonuçta zarar göreceği bir davranışta bulunmaz. Eğer kişi kötülüklerim yanımda kar kalır diye düşünüyorsa kötülüğüne devam eder. İlahi adalete inanan insan asla yaptıklarım yanımda kalır düşüncesine sahip olamaz.

3-Bütün dinler inanç, ibadet ve ahlak üzerine kuruludur. İnanç ve ibadetin özü ise insanı güzel ahlaklı yapmaktır. Güzel ahlaka götürmeyen inanç ve ibadet boş bir ritüeldir. Ahlaklı insan kendine ve diğer insanlara zarar vermeyen, kendine ve diğer insanlara faydalı olandır. Bütün kadim kültürlerde ve dinlerde “kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma” emri vardır. Zorba; hakaret ederek, eziyet ederek, psikolojik ve cinsel tacizde bulunarak dinin emrettiği güzel ahlaklı olma vasfından da uzaklaşmış olur.

4-Zorba, hukukun boşluklarına güvenir. Örneğin her suçta zamanaşımı vardır. Mağdur belli bir süre, konuyu yasal zemine taşımazsa, hakkını kaybeder. Oysa ilahi adalette zamanaşımı yoktur. Zorba sadece kural merkezli düşünür. Kuralları aşacak güce sahipse ya da kurallara karşı hile yapacak bir kurnazlığa sahipse cezadan yırtacağını düşünür. İnançlı insan kural merkezli düşünmez ister gizli ister açık olsun zerre kadar iyiliğin de zerre kadar kötülüğün de mutlaka bir gün ödül ve bedel olarak karşılığının olacağına inanır.

5-Zorba, farkında olmadan Allah’a ortak koşandır. Zorba, zımni olarak davranışlarıyla “Kudretli olan benim, istediğim gibi ezerim. Rızkını veren benim, dilersem ekmeğinle oynarım” havasını verir. Zorba, önünde eğilmeyenlere önce onların huzurunu kaçırmak, sonra ekmeğinden etmek için sinsi ve ahlak dışı davranışlara girer. Bazen hakaret eder, bazen insan yerine koymaz. Nemrutlaşır. Zorba, “Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız” diye Allah’a dua edenleri, “yalnız bana kulluk edin ve yalnız benden medet umun” tarzında bir kibir ve güç kullanımında bulunur. Bu davranış gizli şirktir. İnançlı insanın yapacağı bir şey değildir.

6-Zorba,insan iradesine saygı göstermez. Kendini hep üstün irade olarak görür. Din açısından üstünlük sadece takva iledir. Takva sahipleri de ancak Allah nezdinde üstündür. Diğer insanlar nezdinde değil. Çünkü insanların takvalarının ne kadar olduğunu biz bilemeyiz. Onu ancak Allah bilir ve takdir eder. Takva sahibiyim diyerek insanlara üstünlük taslayanlar takvadan uzak kişilerdir. Zorba, dini bakımından ancak doğru insan olarak, ahlaklı insan olarak bir üst değere ulaşacağımız gerçeğini görmez. Üstünlüğü; patronluğunda, müdürlüğünde, müsteşarlığında bakanlığında vs. görür. Oysa bunlar üstün insan olduğumuzu değil dünya sahnesinde oynadığımız tiyatroda bize verilen rolleri gösterir. Bir iş bölümüdür, bir insani dayanışmadır. Zorba, davranışlarıyla dinin belirlediği insanı üstün kılan değerlere de inanmıyor demektir.

Daha çok şey yazılabilir. İstatistiklere göre ülkemizin %98.6 sı Müslüman yine istatistiklere göre ülkemizde çalışanların % 40 mobbing mağduru. Kendimize ayna tutup biraz sorguladığımızda, Müslümanlığımızın istatistikî bir veri olduğunu görmeye başlıyoruz.29/01/2015

Av.Durdu GÜNEŞ(Mobbinder üyesi)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X