İlhan İŞMAN
İletişim Genel Koordinatörü
Danışma Kurulu Üyesi
Ülkemizin yoğun gündemi günden güne değişse de bizim gündemimiz hep Mobbing ile Mücadele…
Bugünlerde mobbing ile yatar, mobbing ile kalkar olduk.
Elbette şikayetçi değiliz.
Mağdurların yaşadıklarını düşündüğümüzde onlara destek olmak, onların dertleriyle dertlenmek, mücadele azmimizi kamçılıyor, bizi de günden güne geliştiriyor.
Derneğimizin kurulduğu 2010 yılından bu güne binlerce mağdura, destek olduk.
Mağdurlara bir taraftan destek sağlarken, diğer taraftan da kısıtlı imkanlarla, kurumsal kapasitemizi geliştirmek için çalışıyor, üye aidatları ve bağışlarla ayakta durmaya çabalıyoruz. Derneğimize yapılan Mobbing Mağduru başvuruları da her geçen gün artarak sürüyor. Herkese yetişemediğimiz için zaman zaman eleştirilsek de çoğu zaman hayır duası aldığımızı düşünüyorum.
Elimizden geldiğince farkındalık ve uzmanlık eğitimleri veriyor, ülkemizin dört bir yanındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla, mağdurlara hukuki ve psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz.
Kurucusu olmaktan onur duyduğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 vatandaşların; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve taleplerini alarak, etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla 2008 yılında hizmete girdi.
2011 yılında “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” Başbakanlık Genelgesi ile Mobbingin önlenmesi, mobbing ile mücadele edilmesi amacıyla, Mobbing mağdurlarına psikolojik destek ve şikayet hattı olarak çalışma görevi verildi. (ALO 170’in Mobbing ile Mücadele Hattı olmasını TBMM’deki Komisyon toplantılarında dernek olarak biz önermiştik)
ALO 170’e yapılan Mobbing başvuruları da derneğimize yapılan başvurular gibi yıldan yıla artış gösteriyor.
Başvuruların artması bir noktada mobbing farkındalığının arttığının bir belirtisi, ama acı olan tarafı da mobbingin ülkemizde her geçen yıl artış gösteriyor olması.
Bakın sayılar ne diyor…
Alo 170 İletişim merkezine 2011 – 2016 tarihleri arasında bilgilenmek ve psikolojik destek istemek için toplam 38.262 adet başvuru yapılmış.
Yani her yıl ortalama 7.652 kişi; diğer bir deyişle de günde ortalama 21 kişi MOBBİNG BİLGİLENME VE PSİKOLOJİK DESTEK hattını aramış…
(Pekiyi ya Arayamayanlar…)
Yıllara göre baktığımızda 2011 yılında 2.001 adet, 2012 yılında 2.850 adet ile bir önceki yıla göre % 42 artış göstermiş.
2013 yılında 4.870 adet ile bir önceki yıla göre % 71 oranında artış göstermiş.
2014 yılında 6.659 adet ile bir önceki yıla göre % 37 artış göstermiş.
2015 yılında 9.005 adet ile bir önceki yıla göre % 35 oranında artış göstermiş olup 2016 yılında 12.877 adet başvuru ile bir önceki yıla göre % 43 oranında artış göstermiş.
2011 –2016 yılları arasında yapılan toplam 38.262 adet mobbing çağrısının 3.219’u şikayet başvurusuna dönüşmüş.
Başvuruların, % 81’i Özel Sektör çalışanlarından (31.113 adet) ve % 19 oranı ile de Kamu Sektörü çalışanlarından (7.149) gelmiş.
Mobbing hattını arayan 21.922 kişi (% 57) “Erkek”, arayan 16.340 kişi (% 43) ise “Kadın”çalışan…
Kamu ve Özel Sektör’den yapılan başvurularda sektörlerin ve kurumların mobbing karnesini de ortaya koyuyor bu rakamlar.

Kamuda durum böyle pekiyi ya Özel Sektör… İşte Özel Sektörün Mobbing Karnesi…

Kamu ve Özel Sektörün Mobbing karnelerindeki ilk 6 sırayı sizlerle paylaştık.
Rakamlar ortada…
Durum böyle iken, umarız Kamu ve Özel Sektör temsilcilerinin bu konuda söyleyecek sözleri vardır.
Hatırlatmakta fayda var : “Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir.”

Ülkemizde Mobbingin her geçen gün artarak devam ettiğini görmek bizleri üzüyor, derinden yaralıyor. Ama karamsarlığa yer yok… Bu işin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz…
Aslında Mobbing ile Mücadele de kısa denilebilecek bir sürede, Türkiye olarak çok önemli kazanımlar elde ettik. Sivil Toplum Kuruluşlarının ülke ve insanımız açısından Mobbing ile Mücadelenin önemini kavraması ile başlayan süreçte; çalışma hayatındaki paydaşların dikkatini bu alana yöneltmesi, akademisyenlerin konuya daha çok ilgi duyması, bu alandaki araştırma, anket, makale ve kitap sayısının artması, hükümet kanadında “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” Başbakanlık Genelgesi’nin yayımlanması çok önemli adımlar oldu.
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetleme Kurumunun kurulması, AYM’ye bireysel başvuru hakkının getirilmesi, hukuki düzenleme (Borçlar Kanunu Md-417) yapılması, üst düzey yargı organlarının, avukat, hakim ve savcıların mobbing konusuna daha duyarlı yaklaşmaları, medyanın konuyu zaman zaman kamuoyu gündemine taşıması da umut veren çok önemli gelişmeler oldu ülkemiz için.
Mobbing ile Mücadele Derneği olarak; biz de bu süreçleri yakından takip ettik. Bir çoğunda yer aldık, sorumluluk bilinciyle destek olduk, katkı sağladık. Dernek olarak kısa sürede çok önemli başarılara imza attık.
Ancak tüm bu çabalar elbette yeterli değil…
Kamu ve özel sektördeki mobbingin durdurulması için, her gelişmiş ülkede olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden, dünyadaki iyi uygulama örneklerini, ülkemizin sosyal ve kültürel birikimlerini ve de bu güne kadar mağdur olmuş kişilerinin deneyimleri ve yaşadıklarını da dikkate alarak, kapsamlı bir çalışma ile ülkemize has müstakil bir MOBBİNG KANUNU’nun çıkarılması çözüm için olmazsa olmazımız…
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın önderliğinde, TBMM çatısı altındaki siyasi partileri, YÖK’ü, Üniversiteleri, Barolar Birliğini, Sendikaları, Konfederasyonları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, TÜSİAD’ı, Sivil Toplum Kuruluşlarını, ulusal ve yerel bütün basın yayın kuruluşlarını bu konuda seferberliğe çağırıyoruz…
Öncelikle birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, toplumsal uzlaşmayı sağlayarak, birbirimize de güvenerek, tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyoruz. Güzel yurdumuzu muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, tüm engelleri aşacak; bilgili, birikimli, yetişmiş insan kaynağımızın ve potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz.
Yeter ki kaynaklarımızı heba etmeyelim… Yeter ki Beşeri Sermaye ve Sosyal Sermayemizi doğru kullanalım.
Ülkemizin geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğine yürekten inanıyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak mobbingi durdurmak zorundayız…
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN (Dönemin Başbakanı) imzası ile “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” Başbakanlık Genelgesi ilk idari düzenleme olarak 3 Mart 2011 yılında yayımlandı. O tarihten bu yana tam 6 yıl geçti. Genelge gereği, o günden bu güne;
– Hangi Kamu kurum ve kuruluşları yönetici ve personellerine kaç mobbing eğitimi verdirdi?
– Bu eğitimleri kimler verdiler?
– Eğitimler amacına ulaştı mı?
– Farkındalık oluştu mu?
– Kurumsal bilinç gelişti mi?
– Kamu kurum ve kuruluşları bu genelgenin gereklerini ne kadar yerine getirdi?
Mobbing ile Mücadele Derneği olarak tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” Başbakanlık Genelgesi’nin gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Farkındalığı geliştirmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla Kamu ve özel sektör iş yerlerinde daha çok Mobbing eğitimleri vermeye çağırıyoruz.
Yine Genelge gereği; Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla kurulan “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu”nun yeterince çalıştırılmadığını, Mobbingle Mücadele Stratejik Eylem Planında yer alan eylemlerle ilgili yavaş yol alındığını düşünüyoruz.
Bu kurul Görevi gereği;
– Bugüne kadar kaç adet taciz olayını incelemiştir?
– Kaç olayı değerlendirmiştir?
– Ne tür önleyici politikalar geliştirmiştir?
– Faaiyetlerini kamuoyuyla paylaşmış mıdır?
– Raporlarını Hangi ortamda görebiliriz?
Günümüz Kamu Yönetimi anlayışı gereği, şeffaflık ve bilgi edinme kapsamında, kamuoyuyla paylaşılmasında fayda görüyoruz.
Bu vesile ile de çalışma hayatının içinden gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın Jülide SARIEROĞLU’dan Mobbing ile Mücadele konusunda beklentimizin büyük olduğunu belirtmek istiyoruz.
Mobbing ile Mücadele Derneği olarak; ülkemize olan vefa ve sorumluluk borcumuzun bilinciyle; sorunları sürekli konuşarak, sorunun bir parçası olmak yerine, çeşitli platformlarda her fırsatta çözüm önerilerimizi dile getirerek katkı sağlamaya çalışıyoruz.
İyi niyet ve pozitif bir yaklaşımla, Ülkemiz için daha çok katma değer üretmeyi misyon edinen bir Dernek olarak; çalışma barışının korunması ve geliştirilmesini savunuyor, kamuoyu önünde onurlu çalışma hakkı ve Mobbing ile Mücadele için her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtiyoruz.
Dün olduğu gibi bugün de mobbing konusunda üzerimize düşen hak ve yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirmek için aynı azim, inanç ve kararlılıkla çalışıyoruz, çalışacağız.
Mobbing Milli bir meseledir. Bu illet; (İşyeri Kanseri) deneyimli, birikimli insan kaynağımızı her geçen gün eritiyor, yok ediyor. Bilerek ya da bilmeyerek; “Bindiğimiz dalı kesiyor, kendi ayağımıza sıkıyor, bu ağır bedeli de toplum olarak maalesef birlikte ödüyoruz.” Bu zulmü hep birlikte durdurmak için toplumsal bir ortak akıl gerekiyor.
Hayatını mobbing ile mücadeleye adamış, Kurucu Genel Başkanımız Rahmetli Hüseyin GÜN’ün her defasında söylediği gibi : “Herkesi tarihi köklerimizden gelen örf, adet, gelenek, görenek ve inancımız gereği “insanın insana zülmünü durdurmaya davet ediyoruz”
SON SÖZ :
“Mobbing Kanunu” için herkesi seferberliğe Çağırıyoruz…

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X