2010 yılında kurulan Mobbingle Mücadele Derneği siyasi, kültürel, ideolojik, bölgesel ya da mesleki bir amaç taşımadan, işyerinde uygulanan “zorbalık, duygusal taciz ya da yıldırma” sözcükleriyle adlandırılan “mobbing” alanında sorun çözen, onurlu çalışma hakkının korunması, çalışma barışının sağlanması için çağdaş bilimsel hizmetlerin yapıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde rol model bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Mobbing ve bullying konusunda kamu ve özel işyeri, çalışan, işveren ve mağdurlarla işbirliği, koordinasyon ve iletişim içinde etkin bir mücadele yürütmekte ve bu amaçla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

 

Her yıl Derneğimizce “Mobbing ile Mücadele Haftası” kapsamında Şubat ayının ilk haftasında yurt genelindeki il temsilciliklerimizin katılımıyla, kamu kuruluşları, Türkiye Kamusen, Türk-İş, Barolar, STK ve üniversitelerle işbirliği içerisinde panel, konferans, seminer, çalıştay v.b. etkinlikler düzenlenecektir.

 

2019 Yılının Şubat ayında Ülkemizde bir ilk gerçekleştirilmiş, 4-10 Şubat tarihlerinde “Mobbing Farkındalığı Haftası”nda 14 İl Temsilciliğimizle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.