İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Sağlık Hukukunda Mobbing (Psikolojik Taciz)’ konulu panel 22 Mart 2014 Cumartesi günü saat 13.00’da Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

 

Açılış konuşmalarından sonra panelin ilk oturumunu İstanbul Barosu Genel sekreteri Av. Hüseyin Özbek yönetti. Bu oturumda konuşan Mobbing İle Mücadele Derneği (MOBBİNGDER) Başkanı Hüseyin Gün, mobbingin tanımı, tarafları, aşamaları, etkileri ve önlenmesi konulu ayrıntılı bir sunum yaptı. Mobbingin iş yeri ile sınırlı olduğunu belirten Gün, mobbingin taraflarını zorba+mağdur+dinleyici olarak tanımladı. Konuşmasında mobbinge yol açan genel faktörler ve mobbingin parametreleri üzerinde duran Hüseyin Gün, son on yılda antidepresan ilaç kullanımının çok artmasının işyerlerinde psikolojik tacizin ne ölçüde arttığının bir göstergesi olduğunu bildirdi.

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Atukeren, mobbingin insan haklarına aykırı bir durum olduğunu, mobbingin insan üzerinde yarattığı stresin insan organizmasında çeşitli hastalıklara sebep olduğunu söyledi. Psikolojik yıldırmanın insan üzerindeki etkileri üzerinde duran Atukeren, stres yönetiminin iyi yapılması gerektiğini, çünkü stresin kalp krizlerinde sigarayla eşdeğer görüldüğünü ifade etti.

 

Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Öncü, konuşmasında psikolojik tacizin psikiyatrik boyutunu ele aldı. Mobbingin insan sağlığı üzerinde çeşitli derecelerde hastalıklara yol açtığını belirten Öncü, çeşitli anket ve istatistiklerde en fazla mobbinge uğrayanların sağlık personeli olduğunun görüldüğünü bildirdi. Fatih Öncü, mobbinge uğrayanlarda çeşitli oranlarda stres, anksiyete, depresyon, uyum bozuklukları, intihar riski ve umutsuzluk başlıca rastlanan olgular olduğunu belirtti.

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, mobbinge adli tıp açısından yaklaştı. Adli Tıp Kurumu’nun sadece hâkim ve savcıların, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp polikliniğinin herkesin başvurusunu yanıtladığını belirten Alkan, mobbing olaylarına özel sektörde daha sık rastlandığını, iş yerlerinde alt kadroların bir birlerine daha acımasız davrandıklarını bildirdi. Nevzat Alkan, mobbinge uğrayan çeşitli meslek gruplarına ait bilgiler ve adli tıp raporlarından örnekler sundu.

 

Oturumun son konuşmacısı olan İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Üyesi Av. Ömer Kavili, hukukçulara yönelik mobbing uygulamaları üzerinde durdu. Kavili, kendi yaşadığı ve edindiği mobbing uygulamalarını kendine özgü ironik üslubuyla anlatarak izleyicilerin ilgi odağı oldu.

 

Panelin ikinci oturumunu Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan Sert yönetti. Bu oturumda konuşan İstanbul Barosu Üyesi Av. Serhat Yurdaöl, mobbinge gönderme yapan uluslararası sözleşmeler, anayasa, çeşitli yasa, yönetmelik ve genelgeler hakkında bilgi verdi.

 

İstanbul Barosu Üyesi Av. Metin İriz de mobbing davalarındaki süreçleri anlattı.

Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdem ise, mobbinge ilişkin çeşitli yargı kararlarından hatırlatmalar yaptı.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X