MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ-2

 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, Mobbing konusunda eğitim verebilecek düzeye ulaştırmaktır.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ: İki gün (2-3 Kasım 2013). Eğitimler, her iki günde de 9.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

KİMLER KATILABİLİR: Mobbing konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, eğitim vermek isteyen, herkes katılabilir.

 

EĞİTİM SONUCUNDA ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR: Bu eğitimi alanlar mobbing konusunda uzmanlaşmakta, mobbing vakıalarını analiz edebilir düzeye ulaşmaktadırlar. Bu eğitime katılanlar, Mobbing konusunda eğitim verebilme becerisini kazanmış olacaklardır.

 

KATILIM BELGESİ: İki gün sürecek olan eğitime katılanlara katılım belgesi verilecektir.

 

KATILMAK İÇİN NE YAPILMALI: Eğitime katılmak isteyenler, Mobbing ile Mücadele Derneğinin (www.mobbing.org.tr) web sitesindeki mobbingmerkez@hotmail.com.tr adresine mail yoluyla başvurup, ödeme işlemlerini de web sitesindeki dernek banka hesap numarasına yatırabilecektir.

 

KATILIM ÜCRETİ: Mobbing ile Mücadele Derneği üyesi olanlar için 300 lira, üye olmayanlar için ise 350 liradır.

 

ÖNEMLİ NOT:Eğitimde katılımcı sayısı sınırlı olup, kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kesin kayıt için ödemenin yapılmış olması şarttır. Eğitimin yeri Ankara olup, Ankara dışından gelecekler için konaklama alternatifleri ve fiyat bilgileri ve diğer detaylar kesin kayıt listesine göre netleşecek ve katılımcılarla paylaşılacaktır.

 

İLETİŞİM İÇİN: mobbingmerkez@hotmail.com.tr

Tel:  5358949958

 

Mobbing Analiz Uzmanlık Eğitimi Eğitim İçeriği

 

 

MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ-2

2 Kasım 2013 / Cumartesi Günü Programı

9:00-9:15 Giriş konuşması ve Tanışma Dr. Serap BİLEN
9:15-10:00 Mobbingin Tarihçesi, Tanımı Hüseyin GÜN
Mobbingin Parametreleri
10:00-10:15 Ara
10:15-11.45 Mobbingin Nedenleri (Örnek Olaylar) Hüseyin GÜN
Mobbingin Taktikleri
Kuruluşa, Mağdura Ve Aileye Ekonomik olarak Verdiği Zararlar (Örnek Olaylar)
11:45-12:00 Ara
12:00-12:45 Mobbingin Çalışma Psikolojisi Boyutu Ve Mobbing Üçlüsünün Bakış Açısıyla Kişilikler Prof. Dr. Elif YÜCETÜRK
12:45-13:45 Yemek Arası
13:45-15:15 Mağdurda gözlemlenen davranışlar, Mobbingin Mağdura, Aileye Verdiği Psikolojik Zararlar Doç. Dr. Sefa BULUT
Mobbing Mağdurunun Yapması ve Yapmaması Gerekenler
15:15-15.30 Ara
15:30-16:15 Sosyolojik Boyutu İle Mobbing

 

Ömer ERDEVE(Sosyolog)

 

16:15-16:30 Ara
16:30-18:00 Mobbingin Neden Olduğu Fiziksel Hastalıklar

 

Prof. Dr. Hamit HANCI

 

 

 

MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ-2

3 Kasım 2013 / Pazar Günü Programı

9:00-10:30 Mağduriyet Sürecinde Mağdurda Gözlemlenen Psikolojik Rahatsızlıklar Prof.Dr. Selçuk ASLAN 
10:30-10:45 Ara
10:45-12.15 Mobbingin İdare Hukuku Boyutu Hüseyin GÜN
12:15-12:30 Ara
12:30-13:15 Mobbingin Kamu Davası Boyutu Ceza hukukçusu(Avukat daha sonra isim verilecek)
13:15-14:15 Yemek Arası
14:15-15:45 Mobbingin Hukuk Davaları Boyutu(İş Hukuku Ve Tazminat Davaları) Av. Özkent ŞAHİNER
15:45-16:00 Ara
16:00-16:45 Mobbingin konusunda Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolları, Kamu denetçiliği kurumuna başvuru,Avrupa insan Hakları mahkemesine başvuru yolları

 

Av. Sinan GÜN
16:45-17:00 Ara
17.00-17.45 Mobbing İle Mücadele Yöntemleri

 

Hüseyin GÜN
17.45-18.00 MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKA TÖRENİ

 

 

MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ

-EĞİTİM İÇERİĞİ-

DERSİN ADI

EĞİTİMCİ

Ders Saati

1.GENEL BAKIŞ AÇISIYLA MOBBİNG

 

1.1.Mobbingin Tarihçesi, Tanımı

1.2.Mobbingin Parametreleri

1.3.Mobbingin Nedenleri (Örnek Olaylar)

1.4.Mobbingin Taktikleri

1.5.Kuruluşa, Mağdura Ve Aileye Ekonomik Verdiği Zararlar (Örnek Olaylar)

 

Hüseyin GÜNBilirkişi-Yazar

3

2.MOBBİNGİN PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK BOYUTU İLE      MOBBİNG

 

2.1. Mobbingin Çalışma Psikolojisi Boyutu Ve  Mobbing Üçlüsünün Bakış Açısıyla Kişilikler

 

Prof.Dr.Elif YÜCETÜRKKamu Yönetimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1

2.2.Mağdurda gözlemlenen davranışlar, Mobbingin Mağdura, Aileye Verdiği Psikolojik Zararlar (Psikolojik Şiddet, Ekonomik Şiddet, Sosyal Şiddet, Cinsel Şiddet, Fiziksel Şiddet)

 

2.3.Mobbing Mağdurunun Yapması Ve Yapmaması Gerekenler

 

Doç. Dr. Sefa BULUTPsikolog

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2

2.4.Sosyolojik Boyutu İle Mobbing  Ömer ERDEVESosyolog

MEB-Yönetici

1

3.MOBBİNGİN NEDEN OLDUĞU FİZİKSEL HASTALIKLAR

3.1.Mobbingin neden olduğu psikosomatik rahatsızlıklar

3.2.Mağdura, Ailesine, Topluma Sağlık Maliyeti

3.3.Mobbing Farkındalık Eğitimlerinin Önemi

 

Prof. Dr. Hamit HANCI

Adli Tıp Bilimci

Ankara Üniversitesi

 

2

4.MAĞDURİYET SÜRECİNDE MAĞDURDA GÖZLEMLENEN  PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

 

Prof. Dr.Selçuk ASLANPsikiyatr

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2

5.MOBBİNGİN HUKUKSAL BOYUTU

5.1.Mobbingin İdare Hukuku Boyutu

5.1.1.İptal ve tam yargı davaları

5.1.2.Personel mevzuatlarında çalışanların hakları,  yetki ve sorumlulukları, şikâyet ve müracaat hakkı, disiplin hukuku, performans ve sicil notu  uygulamaları.

 

Hüseyin GÜN

2

5.2.Mobbingin Kamu Davası Boyutu

5.2.1.”Türk Ceza Hukuku” Boyutu

5.2.2.Özel ceza yasaları bakımından hukuku boyutu

1

5.3.Mobbingin Hukuk Davaları Boyutu (İş Hukuku Ve Tazminat     Davaları)

5.3.1.İş Hukuku  boyutu (alacak davaları, kıdem tazminatı, ihbar öneli)

5.3.2.Borçlar hukuku ve medeni hukukda maddi ve manevi  tazminat davaları boyutu (kuruluşlara açılacak  davalar, bireylere açılacak davalar)

5.3.3.İş sağlığı ve güvenliği boyutu

 

 Av.Özkent ŞAHİNER

2

5.4.Mobbingin Anayasal Ve Evrensel Boyutu

5.4.1.Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi

5.4.2.AB Sosyal Şartı

5.4.3.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel             başvuru

5.4.4.Kamu denetçiliği (Ombudsmanlık)

6.4.4. Anayasa’ya bireysel başvuru hakkı ve usulleri.

 

Av.Sinan GÜN

2

6.MOBBİNG İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

6.1.Mağdurların Alması Gerekli Tedbirler

6.2.Mağdura, Aileye Ve İşverene Düşen Görevler

 

Hüseyin GÜN 

1

 

Not: Her ders 45 dakikadır.

Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek  üyeleri ücretsiz katılabilir.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X