Dosya İndir

Company White Paper
1.30 MB

Company Media Kit
1.22 MB

Kurumsal Danışmanlık

Derneğimiz, uzman olduğu Mobbing ile Mücadele konusunda hizmetler vermektedir. Uzmanlarımız, işyeri ortamını gözlemleyerek, objektif bir yaklaşımla durumu değerlendirmekte ve size problemin ne olduğu ve nasıl çözülmesi gerektiği konusunda alternatifler üretmektedir.

 

Mobbing ile Mücadele Derneği olarak, Yaşadığınız sorunları tanımlıyor, engelleri belirliyor, çözüm önerileri ve alternatiflerini değerlendirerek, nereden nasıl başlamanız gerektiği konusunda öneriler geliştiriyoruz.

İşyerinde yaşadığınız Mobbing’e özgü stratejik yol haritası hazırlıyoruz.

 

İŞYERİ KANSERİ : MOBBİNG

İş, insan yaşamında öncelikli ve özellikli bir önem ifade etmektedir. Nedeni, işin kimliğin bir parçası haline gelmiş olmasıdır.
Mobbing insan kaynaklı bir felakettir.
Mobbing sadece bireysel bir saldırı olmayıp, toplumun huzurunu doğrudan etkileyen bir saldırıdır.

İşyerindeki Etkileri

Mobbing, kurumlar içinde bulaşıcı bir hastalık gibidir. İyileştirici önlemler alınmazsa kurumun bütün yaşamsal organlarına yayılır. Çalışan personelde, işletmeye ve çalışma arkadaşlarına olan güven ve saygı azalır, motivasyon düşer, çalışma ortamı ve çalışanlar arasında uyumsuzluk başlar, iş verimliliği düşer.

Bir iş yerinde sistematik baskı yaratıp, kişilerin performanslarını ve dayanma güçlerini yok ederek iş ortamında dışlanması, özel taktiklerle ya da zorbaca gerçekleştirilmektedir.

Süreç, işe son verilmesi ya da kişinin ayrılması ile tamamlanır.

Bu sonuç, çoğunlukla mobbingin bitmesi anlamına gelmez, çünkü benzer bir iş kolunda çalışmak zorunda olan kişi kötü huylu, asi ya da işten anlamaz olarak damgalanarak referansları kirlenmiş olur.

 

Kurumlar üzerinden de mobbing uygulanabilmektedir.

Kurumsal olarak yıpratma aşağılama olduğunda hiyerarşik yapı ortadan kalkmakta ve çözülme ile kurum içi mobbing uygulaması artmaktadır
Mobbing bir suç olmasına rağmen, mobbing davranışları, örgüt yönetimleri tarafından özel bir strateji olarak görmezlikten gelinmiş, müsamaha gösterilmiş, yanlış anlamlandırılmıştır.

 

Kurum içi denetim yolları kapalı olabilmektedir. Mobbingin tepeden gelmesi durumunda Mobbingcinin hem şikayetçi hem ceza verici olması, sistemin taciz yapmak isteyen yöneticilere büyük imkanlar sağlaması Kurumlar için büyük sorun oluşturmaktadır.

 

Ülkemiz beşeri sermayesi olan deneyimli, birikimli insan kaynağının doğru kullanılması, heba edilmemesi, çalışanların, verimli, huzurlu, sağlıklı ortamlarda çalışması iş yeri verimliliği artırır…

Peki yapılması gerekenler nelerdir?

 

SİZ DE
İŞYERİNİZDE HUZURLU, VERİMLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK,
ÇALIŞMA BARIŞINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK
ONURLU ÇALIŞMA HAKKINI GÖZETMEK,
MOBBİNGİ ÖNLEMEK İSTİYORSANIZ BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN…
BİZ ÇALIŞMA ORTAMINIZIN RONTGENİNİ ÇEKER, SİZİ GELECEĞE HAZIRLARIZ…

 

DANIŞMANLIK YÖNTEMİMİZ

 

Kurumlara özel olarak düzenlenen danışmanlığımız 5 aşamalı bir yöntemle uygulanır.

İŞYERİNDE MOBBİNGSİZ BİR EKOSİSTEM KURMAK SİZİN ELİNİZDE

4. Değerlendirme Aşaması

Eğitim sonrasında katılımcıların “Eğitim Değerlendirme Anketi”ni doldurmaları sağlanarak, eğitimin verimliliği ve başarısı ölçülür.
Katılımcıların doldurduğu “Eğitim Değerlendirme Anketi”ndeki puanlamalarını, danışmanın yorum ve önerilerini içeren “Eğitim Sonuç Raporu” eğitim alan kuruma gönderilir.

5. Destek Aşaması

Eğitimin uygulanabilirliğini ölçmek ve katılımcıların sorularını yanıtlamak amacıyla, eğitimden 1 ay sonra Kurumda katılımcılarla bir toplantı düzenlenerek destek olunacak konular belirlenir.

REFERANSLARIMIZ

Eğitim Verdiğimiz Kurum ve Kuruluşlar

Derneğimiz Başta Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel Sektör Firmaları olmak üzere Ülkemizin bir çok yerinde eğitimler vermektedir.