Kategori arşivi: Antalya Temsilciliği

Dr. Ozan Uzkut’dan Uluslararası Kongrede Mobbing Sunumu

10. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi Antalya’da 14 -17 Kasım 2018 tarihlerinde SPICE Hotels & SPA, Belek’de yapıldı. Kongre başkanlığını Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı,Prof. Dr. Seval AKGÜN’ün üslendiği Kongrenin bu yılki ana teması “Hasta Sorumluluğu, Etkin İletişim, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği” oldu.

Başta Sağlık Bakanlığı, olmak üzere TÜSEB, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, TSE, Türk Standartları Enstitüsü, ISHQ – Integrated Solution For Healthcare Quality Llc, Amerika Birleşik Devletleri’nin desteklediği Uluslararası Kongrede Dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleşti.

Antalya Tabip Odası Sekreteri ve Mobbing ile Mücadele Derneği Antalya temsilci Başkanı, Dr. Mehmet Ozan Uzkut, Sağlık Çalışanları Hakları ve Mobbing oturumunda Derneğimizi temsilen sunum yaptı.

Tüm yönleri ile Mobbing’i anlatan sunum yerli ve yabancı katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

Mobbing, İntihar Nedeni

Araştırmalara göre, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre içerisinde çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi üzerine uygulanan mobbing intihara neden oluyor

Mobbing son dönemde hayatımızda yargı kararlarıyla yer bulmuş ve iş yaşamında kaçınılmaz bir olgu olarak yerini almış bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İş yerinde yapılan iş performansının engellenmesi, yok sayılma, dedikodu yapılması, görmezden gelinme, sürekli suçlanma ve eleştirilme, gereksiz görevler verilmesi, motivasyon kırılmaya çalışılması gibi durumlar mobbing sayılan hallere girmekte. Mobbinge uğrayan kişilerde ise birçok psikolojik sorun görülmekte. Mobbing İle Mücadele Derneği ve Sivil Düşün AB Programı tarafından yapılan araştırmalara göre mobbing mağdurlarında, uyku bozuklukları, ağlama nöbetleri, yüksek tansiyon, alkol ve ilaç bağımlılığı, iş yerinden kaçma veya uzaklaşma, şiddet eğilimi ve intihar girişimleri gibi birçok sağlık sorunlarına yol açıldığı gözlemlenmiştir. Konuyla ilgili açıklama yapan Mobbing İle Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut, iş yerlerinde psikolojik yıldırmanın önlenmesi kapsamında 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin, 19.03.2011 tarih ve 27879 Nolu sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Dr. Uzkut, “Genelgenin 4. Maddesi gereği işyerinde psikolojik mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanmaktadır” dedi

SİSTEMATİK YILDIRMA

İş yerlerinde mobbingin 3 şekilde uygulandığını dile getiren Dr. Uzkut, bir hareketin mobbing sayılabilmesi için belirli bir süre sistematik şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Ozan Uzkut, “Mobbing, iş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından, diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, yıldırma, karşısındakini pasif hale getirme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına zarar veren kötü niyetli ve kasıtlı olumsuz davranışlardır. 3 aşamada incelenir. Üst konumda yer alanların astlarına yönelik olarak gerçekleştirdikleri ezme ve dışlama politikasına yönelik duruma düşey mobbing denir. Çalışanın yöneticiye uyguladığı psikolojik şiddete dikey mobbing ve benzer görevlerde olan çalışanların birbirlerine uyguladığı psikolojik taciz ise yatay mobbing olarak adlandırılır. Mobbingte sürekli tekrarlanan ve istikrarlı şekilde devam eden davranışlar söz konusudur. Bu nedenle sıradan, bağımsız çatışmalarla karıştırmak doğru olmaz. Çatışmanın çok daha fazla abartılmış hali olarak karşımıza çıkan mobbing, kısa ve küçük bir çatışmanın uzun bir dönüşüm ile değişim sürecinden sonra meydana gelir” diye konuştu.

ANTALYA, İLK DÖRTTE

2017 verilerine göre Antalya, mobbing başvurularında ilk sıralarda yer alıyor. Kamu sektöründe 230 kişi ile yüzde 2,39 iken, özel sektörde 1880 kişi ile yüzde 4,08 olarak Türkiye genelinde 4. sırada olmuştur. Konuyla ilgili çok sayıda konferans vererek insanları bilinçlendirmeyi amaçlayan Mobbing İle Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut, iş yerinde mobbinge maruz kaldığını düşünen kişinin alması gereken önlem ve mücadeleleri açıkladı. Dr. Ozan Uzkut, “Öncelikle kişinin içinde bulunduğu durumu sağlıklı bir şekilde değerlendirmesi gerek. Mağdur, çatışmadan kaçınarak sakin olmaya gayret göstermeli. Mobbing, üst yönetim tarafından gerçekleştirilmiyorsa konuyu üst yönetime iletmelidir. Mobbinge uğradığını kanıtlayacak yazışma, not, mesaj gibi belgeleri saklamalı. Yaşanılan sürece şahit olan çalışma arkadaşları ile görüşmelidir. Kişi ihtiyaç duyduğunda tıbbi, psikolojik ve hukuki destek almalı. Mağdur olduğunu düşünen kişi konuyu iş yerinde çözemiyorsa hukuki alana taşımalıdır” ifadelerini kullandı. FATMA ARSLAN / ANTALYA GÜNDEM ÖZEL HABER

Antalya mobbing İle mücadelede öncü

Antalya mobbing davalarının sonuca bağlanmasında öncü il oldu. Mobbing ile Mücadele Derneği’nin (MOBBİNGDER) Antalya Temsilci Başkanı Dr. Mehmet Ozan Uzkut, kendilerine gelen 3 binin üzerindeki başvurudan 600’ünü mobbing olarak değerlendirdiklerini, diğer dosyalar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Derneğin 2010 yılında kurulduğunu belirten Dr.Mehmet Ozan  Uzkut, mobbing olarak değerlendirilen 600 başvurudan 400’ünde taraflarla bire bir konuştuklarını ve yazılı uyarıyla mobbingin önüne geçtiklerini, geri kalan 200 başvurudan yaklaşık 30’u için dava açıldığını, bu davaların da delillerin toplanmasının ardından teker teker kazanılmaya başlandığını söyledi.

Her baskının, her baskıcı yönetimin mobbing olmadığını, bunun için bazı kıstaslar gerektiğini ifade eden Dr. Uzkut, “Bir yönetici personeline mobbing yapıyorsa, bu 3 ila 6 ay arası takip edilip belgeleniyor. Ardından sağlam deliller doğrultusunda mobbing davaları açılabiliyor. Sağlam belge ve takiple açılan davalar sonuca ulaştırılıyor. Davaları sonuca götüren illerin başında Antalya geliyor” dedi.

MOBBİNG YAPILMADAN ENGELLENMELİ
MOBDER’in temel amacının mobbinge uğrayanların haklarını mahkemede aramak yerine, toplumu mobbinge karşı eğitmek olduğunu vurgulayan Dr. Mehmet Ozan Uzkut, “Derneğimiz birçok eğitim programları düzenliyor. Antalya’nın çeşitli yerlerinde seminerlere katılıyoruz. Vatandaşı mobbing hakkında eğitiyoruz. Burada amaç mobbing yapılmadan problemin önüne geçebilmek ve bunu başarıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRETMENLER VE MEDYA
Öğretmenlerden çok fazla dilekçe geldiğini, eğitim seminerlerinin ardından bu rakamın azaldığını dile getiren Dr. Uzkut, eğitim ve sağlık sektörü ile medya ve sivil toplum örgütlerinde mobbingin oldukça fazla olduğunu söyledi. MOBBİNGDER Antalya Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, mobbingin yalnızca personele değil bazen yöneticilere de yapıldığını, bunları da takip ettiklerini kaydetti.

Dr. Uzkut, “Son yıllarda özel sektörde de çok sık karşılaşıyoruz. İlaç firmalarından, bankalardan şikayetler alıyoruz. Mobbing, baskı yapmaktan daha çok sistemli şekilde aylarca, yıllarca yapılan kişiye özel baskı yöntemidir. Bu baskıyı kanıtlamanın farklı aşamaları vardır. İşte biz bu aşamaları yerine getirdikten sonra konuyu hukuksal boyuta taşıyoruz ve sonuç alıyoruz. Özellikle avukatlar mobbingin ne demek olduğunu iyi bilmeliler ki, açılan davalar kazanılabilsin” açıklamasında bulundu.

Mobbing Psikolojik Bir Saldırıdır

Eğitim – Bir Sen Isparta Temsilciliği tarafından, Öğretmen Evi Toplantı Salonu’nda ‘İşyerinde Psikolojik Taciz’ konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Mobbing ile Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, Mobbing (işyerinde duygusal, psikolojik taciz, baskı) hakkında bilgiler verdi.

Isparta’da “İşyerinde Psikolojik Taciz” konulu konferans veren Mobbing İle Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Başkanı Dr. Mehmet Ozan Uzkut, Mobbing’in psikolojik saldırı ve şiddet olduğunu vurguladı.

MOBBİNG PSİKOLOJİK BİR SALDIRIDIR
Dr. Uzkut, Mobbing’in iletişimde tek yönlü ve çift taraflı kesilme olduğunu söyledi. Dikey, yatay ve düşey olmak üzere 3 türe ayrıldığını belirten Dr. Uzkut açıklamasında ise; “Kişisel kusurlarından yararlanılarak yapılır. İletişim tek yönlü olarak kesilir. Daha sonra çift taraflı olarak kesilme ile devam eder. Psikolojik bir saldırıdır. Mobbing’e uğrayan kişi hiçbir şey yapamaz hale gelir. Artık o kişinin başarı elde etmesi mümkün değildir” diye konuştu.www.ajans32.com

KENDİNİ YÜKSEKTE GÖRENLER MOBBİNG UYGULAR
Mobbing’in kimlere yapıldığını açıklayan Dr. Mehmet Ozan Uzkut, çevreleri tarafından seçilen insanlara uygulanır. Başarılarını çekemeyen kişiler tarafından yapılır. Kendilerini olduklarından daha büyük göstermek isteyen kişiler tarafından uygulanan psikolojik bir tacizdir şeklinde konuştu.

MOBBİNG KİŞİLERİ AYRIŞTIRMAK İÇİN YAPILIR
Mobbing’in süreklilik içermesi gerektiğini belirten Dr. Uzkut; “Psikolojik tacizdir. kuşatmadır, aşağılayıcı ve psikolojik travma ile zarar vericidir. Sistematik olarak kişiye karşı yürütülen yıldırma politikasıdır. Psikolojik sürekli şiddet içerir. Fiziksel taciz ve şiddet ile beraber sözlü taciz, (0) iletişim, yok sayma, dedikodu yapmaktır. Mobbing baskısı şahısa özeldir. Kişileri ayrıştırmak için yapılır. 1 kişiye Mobbing uygulanır ise o toplumda bulunan herkes etkilenebilir. Bireysel açıdan aile yapısını zedeler. Şüphe ve güvensizliği tetikler. Umutsuzluğa sürükler. Kişi yeni bir şeyler yapamaz hale gelir. 2

3 BİN BAŞVURU ALDIK, 600’Ü GERÇEK MOBBİNG
Mobbing İle Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uskut, ayrıca kendisinin de yıllar önce Mobbing’e maruz kaldığını açıklayarak, kendime gelmem 5 senemi aldı. Ben de Mobbing mağduruyum. Antalya’da temsilciliğimizi açtığımızdan buyana 3 bin başvuru aldık. 600 şikayetin gerçekte Mobbing olduğunu gördük. Her olaya Mobbing denilmesi gerçek Mobbing mağdurlarını engellemiş oluruz dedi.

‘Tazminat ödemek istemeyen şirket mobbing yapıyor’

Mobbing ile Mücadele Derneği (MOBİNGDER) Antalya Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, büyük şirketlerin üst düzey çalışanlarına tazminat vermemek için mobbinge başvurduğunu, özellikle sağlık, medya, bankacılık, turizm ve ilaç sektöründe mobbing olaylarının fazla olduğunu söyledi.

Dr. Mehmet Ozan Uzkut, büyük şirketlerin üst düzey çalışanlarına tazminat vermemek için mobbinge başvurduğunu, özellikle sağlık, medya, bankacılık, turizm ve ilaç sektöründe mobbing olaylarının fazla olduğunu söyledi.

Dr. Mehmet Ozan Uzkut, bugüne kadar ‘Bana mobbing yapılıyor’ diye 3 binin üzerinde başvuru yapıldığını, 600’ünün mobbing vakası olarak değerlendirildiğini aktardı. Bunlar arasından yaklaşık 100’ünün dava konusu edildiğini ve 16- 17’sinin olumlu sonuçlandığını belirten Dr. Uzkut, kalan davaların ise karşılıklı uzlaşmayla çözüme kavuşturulduğunu dile getirdi.

Bazı şirketlerin üst düzey çalışanlarına tazminat vermemek için mobbinge başvurduğunu anlatan Dr. Mehmet Ozan Uzkut, şu örneği aktardı: “Geçen yıl bir ilaç firması bölge müdürüne mobbing uyguladı, istifaya zorladı. Sürekli müdürlerini yok sayıyorlar ve mobbing kriterlerini yerine getirip onu istifaya zorluyorlar. Amaç da ‘Kendisi istifa etsin de tazminat ödemeyeyim.’ Ama biz mobbing olayını ispat edip dava açtık. Kazanma aşamasındayken ilaç firması anlaşma yoluna gitti, iyi bir tazminat ödeyip kişiyi davadan vazgeçirdi.”

HEMŞİRELER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNE MOBBİNG

Son yıllarda sağlık sisteminde hemşirelerin yüzde 70’ine, üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yüzde 65’ine mobbing yapıldığının bilimsel çalışmalarla tespit edildiğini aktaran Dr. Uzkut, bu veriler ışığında diğer sektörler de değerlendirildiğinde mobbingin inanılmaz boyutlarda olduğunu söyledi.

Eğitim sektöründe yaşanan mobbing vakalarında ciddi düşüş olduğuna değinen Dr. Uzkut şöyle konuştu: “Sağlık yine ön planda. Sağlıkta çalışanlar korkudan gelemiyorlar, ama biliyoruz ki sağlıkta mobbing çok fazla. Medyada mobbing çok fazla. Özel sektörde, bankacılıkta, turizmde, ilaç sektöründe davalık olan mobbingler çok fazla. Çünkü şirketler profesyonelce mobbing yapıyor. Bunlar kötü niyetle yapılan mobbingler. Bunların engellenmesi ve cezalandırılması şart. O yüzden mobbingi önlemenin yolu dava açmak, tazminat almak değil. Mobbingi sosyolojik boyutuyla çözmemiz gerekir. Halk bilinçlenerek ancak bu mobbingi çözebilir. Biraz okuyan, biraz bilinçlenen vatandaş mobbinge uğramaz. Mobbing var, bir gerçek.” (Antalya/DHA)

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği toplantısında Mobbing Sunumu

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği’nin düzenlediği toplantıda Mobbingle Mücadele Derneği İl Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut “Çalışanlarda Mobbing” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi

Büyük bir ilgiyle izlenen toplantıda konuşan Mobbingle Mücadele Derneği İl Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut, mobbingin özgüven yitimine neden olan psikolojik bir saldırı olduğunu belirterek, “Mobbingin fark edilmesi, mobbingle mücadeleye girişilmesi, kişinin mobbingden kurtuluşunun en önemli aracıdır” dedi. Toplantının açış konuşmasını yapan Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Dr. Hülya Gültekin, “Biz genelde çalışanlarımıza yönelik eğitim alıyoruz. Mobbing çok sık gördüğümüz bir şey. Geçmişimizi sorguladığımızda hepimizin bir mobbing hikâyesi olabilir. Bu eğitimi o nedenle hem çalışanlarımız hem de kendimiz için düzenledik” diye konuştu.

CEZASI AĞIR
Hükümetin 2011 yılında çıkardığı bir genelge ile mobbing eğitimini bütün kurumlar için zorunlu kıldığını belirten Dr. Ozan Uzkut, bu çerçevedeki ilk eğitimleri Milli Eğitim müdür ve yardımcılarına verdiklerini, daha sonra diğer kurumlarda da mobbing anlatımları yaptıklarını belirtti. Mobbingin suç teşkil ettiğini, mobbing davalarında 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası verilebildiğini, tazminat davalarının 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında değiştiğini belirten Ozan Uzkut, “Dava açabilmeniz için işten atılmanız ya da yüzde 60’ın üzerinde çalışma yapamaz durumda olduğunuza dair rapor almanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL BİR SORUN
“Mobbing hukuksal olmaktan çok toplumsal bir sorundur. Fiziksel değil, özgüvenin yitirilmesine neden olan psikolojik bir saldırıdır” diyen Ozan Uzkut, “Mobbingi ilk aşamada ortaya çıkarıp, mobbinge maruz kalan mağduru topluma kazandırmak zorundayız. Bunu kötü amaçla profesyonel olarak yapanlara ceza veriliyor; ama toplum olarak çözüp, mobbing sendromu değimiz kişiyi, özgüvenini yitirmekten, yalnız kalmaktan çıkarmamız gerekir. Bunu yapamazsak, kişi işten atılınca, intihar edince ya da yüzde 70 çalışamaz duruma gelinceye kadar beklemiş oluruz” dedi.

ŞİRKET İLERLEYEMEZ
“Mobbing bir şirkette bir kişiye yapılır. Ama o şiddetten bütün bir toplum etkilenir. Mobbing sistematiktir. Mobbing yapılan bir şirket asla ilerleyemez. Mobbing uygulanan bir şirkette kimse yeni bir şey yapmak istemez. Mobbing tek ve çift yönlü iletişimin kesildiği bir durumdur. Kişi farklı giyinebiliyor, farklı partilerden olabiliyor, farklı dinlerden, mezheplerden olabiliyor, kısa etek giyiyor ya da başörtüsü takıyor olabilir. Bu kişinin bu durumuyla önce dalga geçilmeye başlanıyor. Doğal olarak o kişi bir müddet sonra size küsüyor. İletişimin tek yönlü keşimi bu şekilde oluyor. Sonra bu kişi şöyledir, böyledir deyip, bu kişinin çevresindekilerle de iletişimini kesip, iletişimi çift yönlü kesmiş oluyor, o kişiyi yalnız bırakıyorsunuz. Kimseyle konuşamaz hale getiriyorsunuz” diyen Dr. Ozan Uzkut, şunları söyledi: “3 ay ile 6 ay arasında değişen bu ilk süreçte yalnızlaştırma başlıyor. Kişi işe daha mutsuz gelmeye, daha çok kaytarmaya; doktora gitmeye rapor almaya başlıyor; umutsuzluk artıyor, geçmeyen başağrıları, karın ağrıları başlıyor. Bu kişiye amiri değil de arkadaşları mobbing uygulamış olabilir, amirleri de mobbing uygulayanlar kadar suçludur.”

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK
Mobbingin fark edilmesinin, mobbingle mücadeleye girişilmesinin, kişinin mobbingden kurtuluşunun en önemli aracı olduğunu vurgulayan Ozan Uzkut, “Mobbingle ilgili farkındalığın çok önemi var. Bu seminerlerdeki amacımız mobbingle ilgili farkındalık yaratmak. Mobbingin farkına varmak, kişiyi mobbing sendromundan çıkartmak, olayı toplumsal anlamda birinci aşamada halletmek anlamına geliyor” sözlerine yer verdi.

Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği’nin düzenlediği toplantıda mobbingle ilgili çok güzel bir sunum izledik. Sunumu yapan Mobbingle Mücadele Derneği İl Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut, son derece hakim olduğu mobbing konusunda sayısız örnekler vererek, izleyicilere düşündürücü olduğu kadar neşeli dakikalar yaşattı. Uzkut’un deyişiyle “ahlaka, etiğe aykırı düşmanca yöntemlerle uygulanan sistematik psikolojik bir baskı” olan mobbing, sözcük anlamına uygun etkili bir “yıldırma” yöntemi. Mobbingin bir diğer tanımı “İşyerindeki duygusal taciz”. Mobbing yoluyla uygulanan sistemli psikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu, özgüvenini kırma, mutsuz etme gibi sonuçlara yol açıyor.

TÜRKİYE İÇİN YENİ
Mobbing, Türkiye’de yeni kullanılmaya başlanan bir sözcük. Türkiye’deki mobbing uygulamaları konusunda anket sonuçları, istatistikler bulunsa da; bunlar mobbingin çalışma hayatına etkilerini, çalışanların hayatını ne ölçüde kabusa çevirdiğine dair gerçekleri yansıtmak açısından yeterli değil. Mobbinge uğrayanların üçte bir kadarı bu durumu gündeme getiriyor. Bir o kadarı uğradığı mobbingi içine atmakla yetiniyor. Çoğumuz ise, mobbinge uğradığının ya da uğradığı zalimliğin mobbing olduğunun farkında değil. Yapılan bir araştırmaya göre mobbing mağdurlarının sağlık giderleri, kazancın üzerinde bir rakama tekabül ediyormuş.

İNTİHAR KONUSU MEÇHUL
1993’te İsveç’te çıkarılan “İşyerinde Kişilerin Mağdur Edilmesi Hakkında Kanun”la, dünyada ilk kez yasaya giren mobbing suçu Türkiye’de 2011 yılında gündeme hukuk konusu olmuş. 2011 Mart’ında resmi gazetede yayınlanan genelgeyle, çalışanları mobbingden koruyacak çeşitli tedbirler getirilmiş. Türkiye’de işverenler, iş kanunlarının işçiyi koruyan tazminat ve işe iade hükümlerinden kurtulmak, işçiyi istifaya zorlamak için hemen tüm işyerlerinde mobbinge başvurmakta; mobbinge maruz kalanlar çoğu zaman psikolojik açıdan ciddi zararlar görerek, istifa edip ayrılmakta. İntiharlar vakalarının ne kadarının mobbingle ilgili olduğu ise meçhul.

TOPLUMSALI DA VAR
Mobbing uygulaması daha çok özel şirketlerde yaygın. Uygulamanın en yaygın olduğu alan, kamu kurumu iken özelleştirilen kurumlar. Kamu kurumları da bu uygulamadan nasibini alıyor. Daha çok amirler yönettiklerine mobbing uygulasa da, yönetilenlerin amirlerine mobbing uyguladığı da oluyor. En önemlisi, mobbinge maruz kalanların çoğunluğu, yaratıcı, sevilen, bilgisi ve yeteneğiyle öne çıkan insanlar. Liyakat sorununun önemli bir sorun olduğu Türkiye’de, demek oluyor ki, mobbing çok önemli bir konu. Mobbing, bireylere yönelik olduğu kadar, topluma yönelik de olabiliyor. Ozan Uzkut, bu konuda Hitler örneğini verdi.

KATKI SUNULMALI
Uzkut, Türkiye ve yurt dışında 300’e yakın konferans ya da seminerde konuşma yaparak mobbing anlatmış. Mobbingle ilgili böylesine donanımlı insanlarımız var, bunları ne kadar değerlendirdiğimizi masaya yatırmak gerekir. Kamu ya da özel tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’de sayısı çok az olan bu arkadaşlarımızla iletişime geçip, mobbing konusundaki duyarlılığın artmasına katkıda bulunması gerekir.

Ölümcül Tehdit Mobbing

Ölümcül tehdit ‘MOBBİNG’

Uzun süre devam eden Mobbing, mağdur kişi üzerinde ölümcül hastalıkların türemesine neden oluyor.
Mobbing mağdurlarının yüzde 83,25’inin ilaç tedavisi aldığını belirten Mobbing ile Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, istatistiklere göre kamu sektöründen yüzde 17, özel sektörden yüzde 83 oranında şikayet geldiğini, bu şikayetlerin yüzde 59 ile erkek(32585) yüzde 41 ile (23095) kadınlar tarafından yapıldığını aktardı. Uzkut, Antalya’dan ise 6 yılda kamudan 230, özel sektörden 1880 olmak üzere 2110 Mobbing şikayeti yöneltildiğini kaydetti ancak bunun buzdağının görünen kısmı olduğunu vurguladı.

 M.OZAN UZKUT KİMDİR?
4 Temmuz 1965 tarihinde Afyon’da doğdum. Finike ve Antalya’da ilkokulu, İzmir’de Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni okudum. Mardin Kızıltepe Şenyurt’ta, Adana Kadirli’de ve Osmaniye’de görev yaptım. 1994’te Finike’ye atandım. 2010 yılına kadar burada çalıştım. Bu tarihten sonra Antalya’da çalışmaya başladım. Aile Hekimliği görevini sürdürüyorum.Mobbing kavramı üzerinde 2010 yılında durmaya başladık. Derneğin kurucu üyeliğini yaptım. Rahmetli Hüseyin Gün ile birlikte yola çıktık. Geçtiğimiz yıl kalp krizinden vefat etti. İlk temsilciliği Antalya’da açtık. Benim buradan ayrılma şansım yoktu. Mobbing derneğinin merkezi Ankaradır. Merkez ile bağlantımız oluyor. 2011 yılında uzman kişiler ve mobbing mağdurlarından yola çıkarak rapor hazırladık. Başbakanlığa bunu sunduk. Dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan çok teveccüh gösterdi. 19 Mart 2011’te ilk genelgeyi yayınlayarak, tüm kurum ve kuruluşların mobbing konusunda bilgilendirilmelerini istedi. Halen daha Başbakanlık bu konu üzerinde duruyor. Başbakanlığa bağlı Mobbing ve İnsan Hakları Kurulu var. Türkiye’de şu an 20 il temsilciliğimiz bu kurulda yer alarak yol haritası üzerinde istişare ediyor.
MOBBİNG KAVRAMINI TANIMLAYABİLİR MİSİNİZ?
İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından, diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar toplamıdır.
MOBBİNGİN’İN UNSURLARI VE MOBBİNG OLAN DURUMLARI PAYLAŞIR MISINIZ?
İşyerinde gerçekleşmesi, üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da eşitler arasında da gerçekleşebilir. Sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır. Kasıtlı olarak yapılmalıdır. Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır. Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır. Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olabilir. Mobbing sayılan haller ise şu şekilde sıralanabilir: Konuşurken sözünün kesilmesi, küskünlükler, yok sayılma, iş performansının engellenmesi, dedikodu yapılması, lakap takılması, görmezden gelinme, yapılan işin sabote edilmesi, sürekli suçlanma ve eleştirilme, gereksiz görevler verilmesi, uygunsuz şakalar yapılması ve statünün küçümsenmesi, cinsel tacize maruz kalma, sözlü ya da yazılı tehdit, kaba ve kötü sözlerle rencide, motivasyonun kırılmaya çalışılması, iş performansının aksi yönde işler verilmesi ve alışılmış düzenin bozularak farklı işlere yönlendirilmesi durumlar Mobbing’in varlığını kesin ispatlamaz ancak mağdurun Mobbing’e uğrayıp uğramadığı hakkında bize yardımcı olur.Mobbing genelde 1 kişi üzerine yoğunlaşıyor. Bize Mobbing yapılıyor denildiğinde bunu pek dikkate almayız çünkü Mobbing’ün özünde yalnızlaştırma var ve genelde bir kişiye uygulanıyor.
MOBBİNG BİLİRKİŞİLİĞİ HUSUSUNDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Bilirkişi konusunda düzenlemeye gerek var. Mobbing maalesef bilirkişi statüsünde değerlendirilmiyor. Bu gerçekten uzmanlık gerektiren bir konudur. Bunun bir hukukçunun veya başka birinin anlama şansı yok. Mobbing uzmanı ve psikiyatri dalında ihtisas yapmış birisi olması gerekir. Mesela psikolojik tacizi anlamak gerekir. Bilirkişi konusunda ciddi bir sıkıntı var.Şubat ayında Adalet Bakanlığına Mobbing’in Bilirkişi kapsamına alınması için yeniden müraacat edeceğiz. Çünkü Mobbing’in okulu yakın zamana kadar yoktu. Okullarda ders olarak okutulmaya başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne direkt kürsü kurdu. Oradan uzman da yetişecek. Onlar yetişinceye kadar sertifikalı Mobbing uzmanlarının bilirkişilik yapmasında fayda var.
MOBBİNG’İN KANITLANMA SÜRECİ NASIL OLUYOR?
Mobbing mağdurlarının en çok sıkıntı yaşadığı husus şahit hususudur. Bize günlük ortalama 100 şikayet gelir. Bunların Mobbing olduğunun kanıtlanması gerekir. Mobbing olduğuna inandıktan sonra inandırması kolaydır. Patron bize Mobbing yaptı ama çalışanlar bizim lehimize ifade vermezler diye yakınanları çok duydum. Biz ajanda tutup süreyen olduğunu belirtiyoruz. Şahitlerle destekliyoruz. Psikolojik Yıldırmanın bir kaç ay belirgin şekilde sürmesi ve sürekli tekrarlaması gerekiyor. Kişideki ruhsal ve fiziksel durumlar da kanıt oluşturuyor. Bunlar raporla belgelendiriliyor.
MOBBİNG ORTAK AKIL ÇALIŞTAYI VE TEMEL ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BULUŞMADA SİZ DE YER ALDINIZ, HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Mobbingin tarihçesi, parametreleri, nedenleri, taktikleri,aşamaları, derecelerinin yanısıra mağdurların ve izleyicilerin yapması ve yapmaması gerekenler konuşuldu. Mobbingin psikolojik boyutu ele alındı. İş sağlığı ve iş güvenliği açısından mobbing ve mobbingin psikosomatik sonuçları hakkında bilgi verildi. İşyerlerinde Psikiolojik Yıldırmanın (Mobbing) önlenmesi kapsamında 2011-2 sayılı Başbakanlık Genelgesi 19.03.2011 tarih ve 27879 nolu sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Genelgenin 4.maddesi gereği iş yerlerinde Psikoloji Yıldırmayla mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanıyor.
GENELGEDEN BU YANA AÇIKLANAN RAKAMLAR NEDİR?
İstatistiklere baktığınızda 2011 ile 2017 tarihleri arasında toplamda 55 bin 680 adet Mobbing çağrısı alındı. 2011 yılında 2001, 2012’de 2850, 2013’te 4870, 2014’te 6659, 2015’te 9005, 2016 yılında 12877 ve 2017 yılında 17418 adet çağrıya yanıt verildi. Yüzde 83 özel, yüzde 17 kamu sektöründe Mobbing şikayeti alındı.Mobbing başvurusunda bulunan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya ilk sıralarda yer aldı. Antalya’da kamu sektöründe ALO 170’eyapılan şikayet sayısı 230 iken özel sektörden 1880 şikayet yöneltildi. Antalya’daki rakamların çok yukarda olduğunu düşünüyorum bana bizzat gelen şikayetler de oluyor. Ben her şikayeti dikkate almıyorum. Mobbing olanları yukarıya bildiriyorum bu da doğal olarak İstatistiklere yansımıyor. Zaten ülke genelindeki rakamlarda bile başvuruların yüzde 10’unun Mobbing olduğu kanısına varılıyor. Yapılan şikayetleri cinsiyete göre incelediğimizde Mobbing’e maruz kalanların daha çok kadın oldukları bilinirken başvuru sayılarında erkeklerin önde olduğu tespit edildi. 32585 erkek (yüzde 59), 23095 (yüzde 41)çağrı da kadınlardan geldi. Erkek ve kadınlarda daha çok 29-33 yaş aralığında Mobbing şikayeti yapıldı. Mobbing en fazla hemcinsler tarafından yapılırken, kadından kadına yönelik saldırı oranları daha fazladır. Sektör belirtmeden bilgilendirme ve psikolojik destek başvurusunda bulunanların sayısı 32037 sektörel başvurularda zirvede bulunurken, sanayi sektörü 3508 başvuru ile ikinci, mağazacılık, restoran ve market sektörleri ise 2911 ile üçüncü sırada yer aldı. Kamu sektöründe çalışanların yüzde 54,80’inin üniversite mezunu olduğu, özel sektörde çalışanların ise yüzde 37,93 oran ile Lise ve Meslek Lisesi mezunu oldukları tespit edildi. Şikayet konuları arasında istifaya zorlama yüzde 21,9 ile ilk sırada yer alırken diğer şikayet konuları arasında görev yeri değişikliği, hakaret, kötü muameleye maruz kalma, sözlü taciz, ayrımcılık, yasal hakların kullandırılmaması, tutanak tutulması, iftira, fiziksel şiddet ve cinsel taciz yer alıyor.
MOBBİNG SÜRELERİ VE ETKİLERİ NELERDİR?
Mobbinge maruz kalma sürelerine yönelik istatistiklere bakıldığında Mobbingin en fazla yüzde 20,18 oranı ile 12-36 ay aralığında sürdüğü tespit edilirken, daha uzun süreli Mobbingin yüzde 7’yi teşkil ettiği kayda geçti. Mobbing’in mağdura etkileri de göz ardı edilemeyecek sonuçlar ortaya çıkarmıştır. En çok görülen etki depresif bozukluk iken kaygı bozukluğu, panik atak, stres bozukluğu, uyku bozukluğu gibi rahatsızlık Mobbing’in yol açtığı psikolojik sonuçlar olarak bilinirken, beyin ve sinir hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, kalp hastalıkları ve deri hastalıkları yol açtığı fizyolojik etkiler olarak görülür. Mobbing mağdurlarının yüzde 83,25’i ise ilaç tedavisi almaktadır.

Murat ŞENTÜRK

Dr. Uzkut: Kadınlara mobbing çok yaygın ve önlenemiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) – MOBBİNG ile Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, kadınlara mobbingin çok yaygın ve bir türlü önlenemediğini söyledi.

Uzkut, ataerkil sebeplerden dolayı erkeklerin, kadın amir yerine erkek amirin daha iyi olabileceğini düşünerek amirliği hak eden kadın çalışma arkadaşına mobbing uygulayarak onu yıldırmaya çalıştığını söyledi. Kadınların iş hayatının aynı zamanda sosyal hayatı haline geldiğini dile getiren Dr. Uzkut, “Kadın işten çıkınca evinin sorumlulukları için evine gitmek zorunda kalıyor. Kadınların tek sosyal hayatı işi olunca, mobbingden kurtulması erkeklere göre daha zor oluyor. Erkek işten çıkınca eve direkt gitmek yerine arkadaşlarıyla buluşuyor, sosyal ortamlara katılıyor. Bu nedenle erkekler mobbingten daha rahat kurtulabiliyor” dedi.

Devlet kademelerinde de kadınların amir pozisyonunda çalıştırılmasına sıcak bakılmadığını aktaran Dr. Mehmet Ozan Uzkut, özel sektörün de kadının çocuk sahibi olma, ev sorumluluğu gibi nedenlerden dolayı tam verimli çalışmayacağını düşünerek kadını geri planda tuttuğunu kaydetti.

HEMCİNSE MOBBİNG
Dr. Mehmet Ozan Uzkut, kadınların hemcinslerine iş yerinde mobbing yapma oranının da yüzde 46 seviyesinde olduğunu söyledi. Dernek olarak bu konuda bir araştırma yaptıklarını belirten Uzkut, kendilerine başvuran 3 bin kadın üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Kadınlar arasındaki mobbing nedenlerinin başında ‘çekememe’nin geldiğini vurgulayan Dr. Mehmet Ozan Uzkut, sırasıyla ‘görünüm’, ‘rekabet’, ‘zenginlik’, ‘farklı deneyimler’, ‘iletişim tarzı’ ve ‘farklı kültürlerden gelmek’ olduğunu söyledi.

MOBBİNGE UĞRAYAN KADIN HOŞGÖRÜSÜZ
Çalışmada, mobbinge uğrayan kadınların yaşadığı duygusal sonuçların da ortaya çıktığını belirten Dr. Uzkut, “Mobbinge uğrayan kadınlarda hoşgörüsüzlük, öfke hali, depresyon ve düşük oranda anti sosyal olma, ağlamalar ve isteksizlik görülüyor” dedi.

İNTİHARA KADAR GİDEBİLİYOR
Dr. Mehmet Ozan Uzkut, bu duyguların ilerleyen süreçte depresyona neden olduğunu belirterek, farkına varılamaması durumunda intihara kadar giden sonuçlar görüldüğünü söyledi. Mobbingin ancak toplumsal duyarlılıkla çözülebileceğini dile getiren Dr. Uzkut, şöyle konuştu:
“İş mahkemeye intikal ettiği zaman çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor ve kişi ile toplum zarar görüyor. Toplum olarak öncelikle kadınlarımıza sahip çıkıp onların yalnız olmadığını hissettirebilirsek mobbingi engelleyebiliriz. Yoksa sonuçları önce en yakınları, sonra tüm toplum olarak hissederiz.”

BASKI MOBBİNG DEĞİL
Kendisinin de önceden mobbinge uğradığını dile getiren Uzkut, mobbing derneğini kuranların büyük bölümünün mağdur olduğunu söyledi. Mobbinge uğrayanları neredeyse gözünden tanıdığını belirten Dr. Uzkut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bize mobbing yapılıyor deniliyorsa o mobbing değildir, çünkü mobbing bir kişiye yapılır. Mobbing olması için sadece baskı yetmez, yalnızlaştırma da gerekir. Mobbing bir baskı değildir. Her baskı yapan amir mobbing yapıyor anlamına gelmiyor, amirin çalışanı yok sayması mobbingdir. Çok iş vermesi de mobbingdir hiç iş vermemesi de. Herkese ‘günaydın’ deyip sadece bir kişiye ‘günaydın’ dememesi de mobbingdir, ama bunun süreklilik göstermesi gerekiyor. Kişiye sürekli küfür etmesi mobbing değildir, çünkü o zaman ortada iletişim vardır.”

İLGİNÇ BİR MOBBİNG ÖRNEĞİ
İlginç mobbing yöntemlerinden de örnekler veren Dr. Uzkut, “Bir devlet kurumunda 10 çalışan, şeflerine mobbing yapıyordu. Bu 10 kişi çalışıyor ve mesai bitimine 5 dakika kala evrağını götürüp müdürün önüne koyuyor. Onlar saat 17.00’de çıkarken müdür saat 20.00’de evine gidiyor. Müdür 5 dakika bir yere gidince sabit hattan kendisini arayanlara o çalışanlar ‘Bugün müdür gelmedi’ diyorlar. Çalışanlar bunu sürekli hale getirdiği için bu mobbingdir” dedi.

www.hurriyet.com.tr

Öğretmenler bullying’e dikkat etmeli!

ÖĞRENCİLER arasındaki bullying (okul çağındaki çocukların birbirine uyguladığı baskı/zorbalık) vakalarına karşı öğretmenleri uyaran Mobbing ile Mücadele Derneği (MOBBİNGDER) Antalya Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, bullying’in farkında olup engellemeyen öğretmenlerin cezayla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

’İşyerinde psikolojik şiddet’ olarak tanımlanan ’mobbing’ kavramıyla birlikte hayatımıza giren ’bullying’e dikkati çeken MOBBİNGDER Antalya Şube Başkanı Dr. Mehmet Ozan Uzkut, bullying’e maruz kalan çocukların kendini sürekli ezik hissettiği için hayatı boyunca hiçbir işte başarılı olamadığını kaydetti. Dr. Uzkut, genelde çalışkan, sporda başarılı ya da başka özellikleriyle dikkat çeken çocukların genelde bullyinge maruz kaldığını anlattı. Diğer çocuklar tarafından aşağılanan ve dışlanan çocukların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde başarısızlıklar yaşadığına dikkati çeken Dr. Uzkut, bullyingin önlenmesi konusunda öğretmenlere büyük iş düştüğünü vurguladı. Dr. Uzkut, “Öğretmenlerin bullyinge dikkat etmesi gerekiyor. Çocukları uyarmaları, çeteleşmeleri engellemeleri gerekiyor. Çünkü bullying birçok değerimizin daha işleve sokulmadan yok olmasına sebep oluyor” dedi.

ÖĞRETMENE DAVA AÇILDI

Bullyingin çocuklar arasında meydana gelmesi nedeniyle dava konusu edilemediğini ancak iş yerinde mobbingi fark etmesine rağmen engel olmayan amirlerde olduğu gibi ’bullyingi fark etmesine rağmen müdahale etmeyen öğretmenlerin cezalandırılmasının’ söz konusu olabildiğini aktaran Dr. Uzkut, “Bullying konusunda Antalya’da açılmış bir davamız var. Farkında olmasına rağmen bullyingi engellemeyen öğretmene yer değiştirme ve 30’da bir oranında maaş kesme cezası uygulandı. O davanın birinci aşaması sonuçlandı, daha tazminat davaları açılacak. Bu Türkiye’de örnek bir dava” ifadelerini kullandı.

VELİLER DAVA AÇABİLİR

Çocukları bullyinge uğrayan ailelerin, bullyingin farkında olmasına rağmen engellemeyen öğretmen hakkında dava açmasının mümkün olduğunu kaydeden Dr. Mehmet Ozan Uzkut, “Mobbingden nasıl amir sorumlu ise bullyingden de öğretmen sorumludur. Bu konuda öğretmenleri bilgilendirmek için Milli Eğitim Müdürlüğü ile çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Dernek olarak bunun farkındalığını yaratmak istiyoruz” diye konuştu.