Anasayfa / Mahkeme Kararları / Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/4-110 KARAR NO : 2015/2600 KARAR TARİHİ:11.11.2015 Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.03.2012 gün ve 2011/315 E 2012/139 K sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk …

Devamı »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun MOBBİNG Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2012/9-1925 KARAR NO: 2013/1407 KARAR TARİHİ: 25.09.2013 Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …4.İş Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 07.05.2009 gün ve E:2008/655, K:2009/255 sayılı kararın incelenmesi davacı A… vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 28.02.2012 gün …

Devamı »