KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNİN MOBBİNGCİ YÖNETİCİLERİ MAHKEME

KARŞISINDA HÜSRANA UĞRADI

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde 14 Ağustos 2012 tarihinde -üzerine hangi fakültenin oy kullanacağı yazılan birden fazla sandık kurularak- usule aykırı rektörlük seçimi yapıldığı, bu usulsüz seçimde tek aday olarak seçime giren ve rektörlük koltuğuna oturan Prof.Dr. İsmail Güvenç’in seçimi müteakip boş oy kullanan öğretim üyelerini tek tek tespit ettiği, oy vermeyen öğretim üyelerinden özür dileyenleri affettiği, özür dilemeyenlere ise aşırı bir şekilde mobbing uyguladığı hem derneğimizin daha önce yapmış olduğu açıklamada hem de farklı zamanlarda yerel ve ulusal basında yer almıştı.

Yapılan psikolojik baskılara dayanamayan öğretim üyeleri istifa edip başka üniversitelere geçmek istemiş; ancak Rektör İsmail GÜVENÇ, öğretim üyelerinin başka üniversitelere geçme girişimlerini de engellemeye çalışmış, bunu başaramayınca mobbingden kaçan öğretim üyeleri hakkında yeni gittikleri üniversitelerde de usulsüz soruşturmalar başlatılması için üniversite yetkililerini etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştığı iddia edilmişti. Kilis 7 Aralık Üniversitesi yetkililerinin bu uygulamalarla Mobbing mağduru akademisyenlerin başka üniversitelerde de huzurlu bir ortamda akademik çalışma yapma imkanlarını engelleme girişiminde bulunulduğu açıkça görülmektedir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyeleri Doç.Dr. H.İsmail ARSLANTAŞ, Doç.Dr. Ökkeş KESİCİ, Doç.Dr. Mehmet YILMAZ, Doç.Dr. Nihat ŞİMŞEK ve Yrd.Doç.Dr. Ahmet İhsan KAYA çeşitli hakaretlere ve onur kırıcı uygulamalara maruz kalmıştır. Öğretim üyeleri hakkında onlarca soruşturma başlatılmış, Yrd.Doç.Dr. Ahmet İhsan KAYA’nın görevine son verilmiştir. Çeşitli ortamlarda “Ben onları hiçbir resmi dairede çalıştırmayacağım, onlar doçent olamaz” şeklinde tehditler savurduğu iddia edilen Rektör Prof.Dr. İsmail Güvenç, İsimleri sayılan öğretim üyelerinin her biri hakkında çok sayıda soruşturma başlatmış ve disiplin cezaları vermiştir. Prof.Dr. İsmail GÜVENÇ’in kendisini olağanüstü güçlerle donatılmış olarak gördüğü, hedef tahtası haline getirdiği öğretim üyelerinin ve ailelerinin tüm geleceklerini yok etme pahasına doçent olmalarını engellemek ve  kamu görevinde çalışmalarını dahi sabote etmek için her birine en ağır disiplin cezası olan “üçer yıllığına kademe ilerlemesi durdurulması” cezasını ikişer defa vermiş.

Kilis Üniversitesindeki hukuksuz ve keyfi uygulamalar başta derneğimiz ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından takip edilmiştir. Psikolojik baskılar ve tahrikler altında kalan öğretim üyeleri hiçbir zaman hukukun dışına çıkmamıştır. Başta üniversite rektörü olmak üzere diğer sorumlular hakkında hukuki mücadeleye girişilmiş ve haklarında verilen disiplin cezalarını hem mahkemelerle hem de YÖK’ün oybirliğiyle verdiği kararlar gereği kazanmışlardır.

Rektör Dr. İsmail GÜVENÇ tarafından haksız yere görevine son verilen Dr. Ahmet İhsan KAYA konuyu yargıya taşımış ve Gaziantep İdare Mahkemesi’nin 30.10.2014 tarih ve E:2013/1230, K:2014/809 sayılı karar gereği davayı kazanmış, konuyla ilgili maddi ve manevi tazminat davası başlatmıştır.

Öğretim üyelerinden H.İsmail ARSLANTAŞ, Ahmet İhsan KAYA ve Mehmet YILMAZ daha önce Rektör İsmail GÜVENÇ ve diğer yetkililer hakkında mobbing davası başlatmış; ancak Yargıtay’ın söz konusu davaların İdari Mahkemelerde görülmesi gerektiği kararı verilmiştir. Öğretim üyelerinin bu davaları yeniden düzenleyerek Bölge İdare Mahkemelerinde yüzer bin liralık manevi tazminat davaları açtıkları ve diğerlerinin de dava hazırlıkları içinde oldukları bilinmektedir.

Tarih göstermektedir ki hiçbir yönetici, kurum ve devlet zulümle (mobbingle) abat olmamış, aksine berbat olmuştur. Mobbingle Mücadele Derneği olarak, öğretim elemanlarımızın çalışma azminin kırılmamasını, kurumuna ve devletine küsmemesini arzuluyoruz. Bunun için mobbinge maruz kalan her bireyin yanında, devletin gücünü kötüye kullanan yöneticilerinde her zaman karşısında olduğumuzu bir kere daha beyan ederiz.

 Öğretim üyelerini kampus alanına sokmamak için güvenlik görevlilerine talimat verdiği iddia edilen, Rektör İsmail GÜVENÇ bu uygulaması ile tarihe geçmiştir. 7 Aralık Üniversitesini Bilim yuvası olmaktan çıkararak, kişisel öfkesini tatmin aracı haline getiren bir yöneticinin açıklama yapmasını bekliyoruz.

Tarık TURNA

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ BASINDA ÇIKAN BAZI HABER LİNKLERİ AŞAĞIDADDIR.

 

KİLİS ÜNİVERSİTESİNDEKİ MOBBİNGLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN BAZI HABER LİNKLERİ

REKTÖRE PROTESTO GÖRÜNTÜSÜ

Uluslar Arası Basın ve İnternet sitesinde çıkan haber:

The Middle East Studies Association (MESA) Orta Doğu Çalışmaları Derneği (MESA)’ Akademik Özgürlük Komitesi tarafından karara bağlamışlardır.

http://www.mesa.arizona.edu/pdf/Turkey20130508.pdf

 

Jadaliyya (Arapca diyalektik) adindaki prestijli bir internet mecmuasinda yayimlaniyor.

http://www.jadaliyya.com/pages/index/11806/letter-concerning-attacks-against-faculty-who-did-n

Ulusal ve Yerel Gazetelerde Çıkan Haberlerin Bazıları

 • http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/rektorun-keyfi-uygulamalari-devam-ediyor.html (03.12.2013)

 

30 Kasım 2013 Cumartesi 09:50

“Rektörün keyfi uygulamaları devam ediyor”

 • http://www.dogruhaber.com.tr/Haber/Rektor-universitede-teror-estiriyor-iddiasi-74052.html (15.03.2013)

 

 • http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/rektor-universitede-teror-estiriyor-iddiasi.html

 

 • http://www.focushaber.com/ogretim-uyesinden-rektore-protesto-h-273993.html
  GÜNDEM/ Öğretim üyesinden rektöre protesto

 

Öğretim üyesinden rektöre protesto

 

DHA http://www.bugun.com.tr/son-dakika/universitede-demokrasi-ve-adalet-konferansinda-ogretim-gorevlisinin-demokrasi-tepkisi-haberi-180529

http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/ogretim-uyesi-rektore-sert-cikti-h30878.html

 

 • KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNDE SULAR DURULMUYOR

http://www.vizyonhavadiskilis.com/?Syf=18&Hbr=520838&/Kilis-7-Aral%C4%B1k-%C3%BCniversitesinde-rekt%C3%B6rl%C3%BCk-se%C3%A7iminden-sonra-%C3%BCniversitenin-%C3%A7e%C5%9Fitli-birimlerinden-%C3%A7ok-say%C4%B1da-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-istifa-ederek-ba%C5%9Fka-%C3%BCniversitelere-ge%C3%A7ti%C4%9Fi

 • ÖĞRETİM ÜYESİNİN ODASINA GİRİLDİ
 • http://www.vizyonhavadiskilis.com/?Syf=18&Hbr=504838&/Kilis-7-Aralık-Üniversitesi’nde-görev-yapan-Yar.Doç.Dr.İsmail-Arslantaş’ın-Üniversitesindeki-odasına-girildiği-iddia-ediliyor.
 • REKTÖR GÜVENÇ’E DAVA AÇILDI
 • http://www.vizyonhavadiskilis.com/?Syf=18&Hbr=488009&/Kilis-7-Aral%C4%B1k-%C3%9Cniversitesi%E2%80%99nde-g%C3%B6revli-3-ayr%C4%B1-%C3%B6%C4%9Fretim-%C3%BCyesi-taraf%C4%B1ndan-Rekt%C3%B6rl%C3%BC%C4%9Fe-5-ayr%C4%B1-dava-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1.

 

 

Sonunda inceleme başlatıldı

 

http://www.vizyonhavadiskilis.com/?Syf=18&Hbr=543731&/Kilis-7-Aralık-Üniversitesi’nde-14-Agustos-2013-tarihinde-yapılan-rektörlük-seçimlerinden-sonra-yaşandığı-belirtilen-bir-takım-olumsuzluklarla-ilgili-inceleme-başlat (24.06.2013)

Not: KİLİS ÜNİVERSİTESİNDE NELER OLUYOR Başlığı altında Ahmet Ekinci bir yazı dizisi başlattı. Yazı dizisinde de ilginç haberler var.

http://www.vizyonhavadiskilis.com/?Syf=18&Hbr=458825&/K%C4%B0L%C4%B0S-7-ARALIK-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%E2%80%99NDE-NELER-OLUYOR?-YAZI-D%C4%B0Z%C4%B0S%C4%B0-PEK-YAKINDA-GAZETEM%C4%B0ZDE

 

 

 

 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X