Bireye saygı, Eşitlik, Tarafsızlık, Adalet, Onurlu Çalışma.

 

  • Bireyler arasında din, dil, etnisite, cinsiyet,sınıf ve siyasi düşünce farkı gözetmemek
  • Analitik, eleştirel ve fikri olarak disiplinler arası planlamalar ve çalışmalar yapmak
  • Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olarak ulaşılabilir, güvenilir, şeffaf, adil, dürüst ve sabırlı çalışmalar yapmak
  • Mobbing ve bullying mağdurlarını korumaya ve bilinçlendirmeye yönelik yeni insani gelişim paradigmaları oluşturmak