Hakaret ve Tehdit Sebebiyle Tazminat Davası Yeni Yargıtay Kararı

2

NİS

Hakaret ve Tehdit Sebebiyle Tazminat Davası Yeni Yargıtay Kararı

Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10005

K. 2013/303

T. 16.1.2013

  • HAKARET VE TEHDİT İÇEREN SÖZLER SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Dava Konusu Olayın Özelliği Nedeniyle Davalı Hakkında Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın Sonucunun Bekleneceği )
  • MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Hakaret ve Tehdit İçeren Sözler Sebebiyle Manevi Tazminat Talebi – Olayın Özelliği Nedeniyle Olay Nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesindeki Hakaret ve Tehdit Suçundan Açılan Davanın Sonucunun Bekletici Mesele Yapılacağı)
  • BEKLETİCİ MESELE ( Hakaret ve Tehdit İçeren Sözler Sebebiyle Manevi Tazminat Davası – Olayın Özelliği Nedeniyle Olay Nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesindeki Hakaret ve Tehdit Suçundan Açılan Davanın Sonucunun Bekletici Mesele Yapılacağı)
  • CEZA MAHKEMESİNDEKİ KARAR ( Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesinin Beraat Kararı İle Bağlı Değilse de Hem Doktrin Hem de Kökleşmiş Yargı Kararlarında Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgunun Hukuk Hakimini Bağlayacağının Kabul Olunduğu )

818/m.53

6100/m.165

ÖZET: Davacı, davalının kendisine hakaret ve tehdit içeren sözler söylediğini belirterek olay nedeniyle manevi zararın ödetilmesini istemiştir. Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem doktrin, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul olunmaktadır. Dava konusu olayın özelliği nedeniyle davalı yönünden ceza mahkemesindeki davanın sonucu beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek uygun bir karar verilmelidir.

DAVA: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 28/06/2010 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 02/04/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR: Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının villasının yan tarafına kaçak merdiven, asansör vs. inşaatına başladığını, durumun düzeltilmesi için site yönetimi ile konuştuğunu, düzeltilmesi için fikir birliğine varıldığını, durumu düzeltmek için çağırdığı ustaların çalışmasına davalının müsaade etmediğini, davalının kendisine hakaret ve tehdit içeren sözler söylediğini belirterek olay nedeniyle manevi zararın ödetilmesini istemiştir. Davalı, davayı kabul etmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel mahkemece, dosyadaki delillere ve tanık beyanlarına göre davalının davacıya tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği anlaşıldığından istemin kabulüne karar verilmiştir.

Davalı hakkında, Beykoz Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/880 E. sayılı dosyası ile davacıya yönelik hakaret ve tehdit suçundan dava açıldığı anlaşılmaktadır.

BK 53. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem doktrin, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul olunmaktadır. Dava konusu olayın özelliği nedeniyle davalı yönünden ceza mahkemesindeki davanın sonucu beklenmeli ve ondan sonra tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 16.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

,
Etiketler: Bekletici MeseleCeza Mahkemesindeki KararHakaret ve TehditHakaret ve Tehdit Hakkında Yargı KararlarıManevi Tazminat Talebi

Formun Üstü

Formun Altı

 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X