Anasayfa / Genel / İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun

İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her yıl 10 Aralık’ta kutlanıyor. II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

İnsan hakları sadece insan olmak nedeniyle sahip olunan haklar olarak devlet hukukundan önce gelir ve bağımsızdır. Bireyin eksiksiz gelişimi için gerekli bir koşul olarak insan hakları demokratik bir düzen içerisinde kendi yerini bulur. İnsan hakları kurallarında eşitlik temeli vardır evrenseldir ve bu nedenle yüksek ahlaki niteliğe sahiptir.

İnsan onurunu güvenceye alan bütün kurallar insan hakları kapsamına girer. İnsan onuru ise, hukuk kurallarının adalete uygunluğunu ve alınan kararların doğruluğunu ölçmenin en önemli aracıdır. İnsan değerini korumayı ve insanın maddi ve manevi gelişimini amaçlayan üstün kurallar bütünü olarak insan hakları kuralları; bütün ülkelerde devlet birey ilişkilerinin belirleyicisidir. Uluslararası düzlemde de dünya barışı ve adaletinin temelini oluşturur.

Ülkemizin Temel uluslararası sözleşmelere taraf olmasına rağmen, insan haklarının geliştirilmesi konusunda yeterince çaba gösterilmediğini maalesef yaşayarak görmekteyiz.

Mobbing de bir insan hakkı ihlalidir.

Bu özel günde beşeri sermayemiz olan deneyimli, birikimli kalifiye insan gücümüzün heba edilmemesini, liyakate önem verilmesini, onurlu çalışma hakkının korunmasını, çalışma barışının güçlendirilmesini, verimliliği artırmak için Kamu ve özel sektör işyerlerindeki mobbingin ortadan kalkmasını diliyoruz.

Mobbing ile mücadelemizi ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz.

Hakkında Mobbingder -

Mobbingder -
Derneğimiz 2010 yılı şubat ayında kuruldu. Kurucu genel başkanımız Hüseyin GÜN dür. (Hüseyin GÜN maalesef 4 Şubat 2017 Tarihinde vefat etmiştir.) Mobbingder çok kısa bir sürede, önemli işler yaptı. Türkiye genelinde çeşitli illerde temsilcilikler açtı. Binlerce mağdura destek oldu. Güven duyulan, bir sivil toplum kuruluşu olarak kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü. Çeşitli platformlarda çözüm önerilerini dile getirerek, katkı sağladı. Mobbingin mevzuatta yer alması için gayret gösterdi. Projeler yürüttü, anketler yaptı, raporlar hazırladı. Üniversitelerde, okullarda, sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında eğitimler verdi. Halen Mobbing farkındalık ve Mobbing Temel Analiz Uzmanlık eğitimleri vermektedir. Radyo ve televizyon programlarına katıldı. Binlerce mağdura ulaştı, destek oldu.

-Haber İlginizi Çekebilir

Etik Farkındalığının Artırılması Proje Toplantısına Katıldık.

Mobbing ile Mücadele Derneği olarak “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir