Anasayfa / Genel / MOBBİNG DEYİNCE AKLIMA AHTAPOT GELİYOR.

MOBBİNG DEYİNCE AKLIMA AHTAPOT GELİYOR.

Hüseyin GÜN
Mobbing ile Mücadele Derneği
Genel Başkanı

Mobbing deyince aklıma ahtapot geliyor. Sizi sarmalayan bir koldan kurtuluyorsunuz başka kollar sizi daha da sarmalıyor. Çırpınıyorsun kurtulmak için ama her kurtulduğun koldan sonra diğer kollar sizi daha fazla sıkıyor. Çırpınmaktan duygusal ve fiziksel takatinizin bittiği hissine kapılıyorsunuz. Yani bir tür sosyal bitiş. Ama tavsiyem şu korkmayın her kurtulduğunuz koldan sonra diğer kollar sizi daha fazla sıksa da aynen zifiri karanlığın en koyu olduğu anın, aydınlığa en yakın olduğu an yakındır. Direndikçe ahtapot sizden daha zayıf olduğunu anlayacaktır.Ve kabus bitecektir.

Örgütlü toplumlar bütün sinirleri mükemmel çalışan insan vücudu gibidir. Eğer toplum her alanda dayanışma amaçlı olarak örgütlenmiş ise bir kişiye yapılan bir haksızlığı herkes kendine yapılmış gibi kabul ederek anında tepki gösterecektir. Eğer bir ülkede bilinçli olarak örgütlenme mevcut ise o ülke insanları sistemin mükemmel birer parçası haline gelmiş demektir. Mobbinge karşı örgütlü çözüm, hem etkili ve hem de sürekli olacaktır.

Mobbing insanın başına başka insanlar tarafından ansızın getirilen bir felakettir. Aynen şiddetli bir hortum gibi, 9,5 şiddetinde bir deprem gibi, tsunami gibi, kasırga gibi, sel gibi…

Kurban tek başına ancak, zorbalığın kaynağı daha güçlü:Bu felaket kurbanlara duygusal silahlar kullanılarak ve genellikle örgütsel güç kullanılarak yapılmaktadır. Böyle bir güç karşısında kurban daima tek başınadır. Kurban tek başına olduğu halde, karşısında bazen arkası güçlü bir üst düzey bürokratı, bir işvereni, devasa bir holdingi, şirketi veya devleti bulabilmektedir.

Güce karşı koymak cesaret gerektirir: Bir gruba karşı koymak, kendini güçlü gören bir yöneticiye karşı karşı koymak ya da örgütsel bir güce tek başına karşı koymak, meydan okumak, yapılan haksızlığa baş kaldırmak, hak aramak çok az sayıdaki insanın gösterebileceği cesarettir.

Kurbandan bir hamle, zorbadan çok şiddetli ve çok hamle: ne kadar haklı olursa olsun, isterse sıfır hatalı olsun, kurban bir kendini savunmak için bir hamle yaptığında buna karşılık olarak, kendini daha güçlü gören zorbalar veya zorbalık yapan örgütler aynı anda birçok taktikle daha şiddetli olarak saldırmakta, kurbanın yaptığı bir hamleyi anında durdurmaya çalışmaktadırlar.

Mağdur ile zorba arasında maddi, hukuki, taraftar eşitsizliği: Zorbalık yapanlar bakımından ve zorbalık yapan örgütler için finans, insan gücü, bilgi ve hamle yapma gibi problemler yoktur. Kurbanın ise maddi imkânları kısıtlıdır, avukata verecek parası yoktur, mahkeme parası yoktur, kurbanın müfettişleri, hukuk dışı tutanak tutan, rapor yazan yandaşları yoktur, kurbanın kendini savunacak bilgisi yoktur. Kurbanın bir ağzı zorbaların çok ağzı vardır.

Mağdur mobbing bataklığından kurtulmaya çalıştıkça batmaktadır: Mobbing sürecinde mağdurun durumu bataklığa saplanmış bir insanın durumu gibidir. Kurban, mobbing bataklığından kurtulmak için debelendikçe batmaktadır. İyi niyetle elinden tutup bataklıktan çıkaracak kimse yoktur. Zorbalar ise her bir hamle ile mağduru daha da batırmaya çalışmaktadır.

Zorbalar planlı ve programlı olarak taktik hazırlayabilmekte, mağdur gelecek saldırıları beklemektedir: Zorbalar, mobbingi kusursuz bir şekilde uygulamak için önceden planlar ve programlar yapabilmektedir. Kurban ise kendisine hangi taktikle saldırılacağını beklemektedir. Zorbalık yapanlar, her hamlelerini, bir sonraki ve daha sonraki hamleleri nasıl yapacaklarını hesaplayarak yapmakta, kurban ise gelen her hamleye karşı koyduğun da bir sonraki hamleyi bilmemekte ve kendisine kurulan sinsi tuzağı görmemektedir.

Mobbing yedi başlı ejderhadır:Mobbing ile mücadele eden kurbanın durumu, yedi başlı ejderha ile savaşan kahramana benzemektedir. Masalda, ejderha ile savaşan kahraman, ejderhayı yense de, mağdur zorbalığı yenemeyebilir.

Zorbalar ile mağdur arasında zorbalar lehine orantısız bir güç dengesi vardır. Zorbalık yapanlar psikolojik savaşın kurallarını belirleyendir, mağdur ise ailesinin geçimi için çalışan ve kendini savunma pozisyonunda tutmak zorunda kalandır. Mobbing sürecinde zayıf taraf kurbandır ve kaybetmesi daha olasıdır.

Zorbalar kaybettirmek için çaba sarf ederler,mağdur ise kendini savunmak için için çırpınır.

Örgütlü güçle harekete geçmek mağdurun savunmasına güç katar: Zorbalara göre mağdur ‘kötü’ dür ve ‘kötüye yardım eden de kötü’dür. Genel uygulama işyerinde mağdura yardım edecek ‘güçlüleri sindirmek’ ve ‘zayıfları korkutmak’.Mağdur için sonuç ise yalnızlıktır. Örgütlü toplumlarda, arkasında örgütsel gücü hisseden ve bu güce inanan ‘mağdur’ ve ‘seyirci’ pozisyonunda yer alanlar zorbalığa karşı aynı safta yer alarak mobbing ateşini daha başlamadan söndürebilirler. Mobbinge karşı örgütlenilmesi durumunda, mağdur kendini savunma konusunda daha cesur davranacak, kısmen ya da tamamen güç dengesi sağlanmış olacaktır. Örgütlü toplumlarda, mağdura yardım edecek güçlü ve etkili örgütler devreye girebilir

Zorbalığın hukuki ve meşru gösterilmesinin inandırıcılığı kalmaz: Zorbalar, işyerinde kurban dışındaki çalışanları sindirerek, korkutarak ve güçten yana tavır almaya zorlayarak zorbalığı haklı, meşru ve hukuki olarak gösterme çabası içindedirler.

Zorbalık yapanlar, yaptıklarına kılıf uyduramayacaklarını, yaptıkları zulmün anında örgütler tarafından anında ifşa edileceğini bildiklerinde, rezil olacaklarını tahmin ettiklerinde, keyfi olarak, canları istediği gibi psikolojik taciz yapamazlar.

Mağdurun yalnız ve destekten yoksun olduğu düşüncesi ortadan kalkar: Bir kişi kurban seçildiğinde işyeri arkadaşlarından nasihat, yol gösterme, teselli yardımı bile görmemektedirler.

Zorbaların cesaretini arttıran, mağdurun yalnız ve destekten yoksun olduğu inancı örgütlü toplumlarda kırılmış olur. İşyerinde mağdura hiçbir meslektaşı destek olmasa bile, örgütlü bir toplumda mağdur kendini yalnız ve desteksiz hissetmez.

Örgütsel güce karşı örgütsel güç: İşyerinde ister bir kişi, ister bir grup isterse örgütsel bir güç tarafından mobbing yapılsın, bunu yapanlar kadar önlemeyenler, görmezden gelenler de zorbaların ortağı konumundadırlar. Özellikle sendikalar, meslek odaları vb üyeleri adına mobbing davaları açabilirler, zorbalık yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunabilirler, gerektiğinde çeşitli zeminlerde demokratik protesto haklarını kullanabilirler. Örgütsel güç, baskı unsuru olarak da etkili sonuç alır.

• Yalnız bırakmayarak yanında yer alabilirler ve rehberlik ederler.
• Psikolojik destek sağlayabilirler.
• Hukuki destek sağlayabilirler.
• Zorbalara karşı birlikte hareket ederek özgürce zorbalık yapılmasını engelleyebilirler.
• Mağdur tarafından yapılması gereken her türlü şikâyet ve müracaat zeminlerinde mağdur ile birlikte hareket edebilirler.

Aslında Zorbalık yapanların çoğu, mağdurlardan daha çok yardıma muhtaç insanlardır. Bu konuda zorbalara psikolojik destek verilebilir.

Zorbalar, psikolojik tacizin ne kadar kötü sonuçları olduğu konusunda bilinçlendirilebilir.

Mobbing’in taraflarını oluşturanı zorbaların ve seyircilerin çoğunluğu, psikolojik tacizin kurbana verdiği zararın derinliğini tahmin etmekte zorlanmaktadırlar. Kamu ya da özel sektör kuruluşları mobbing nedeniyle çok ağır maddi kayıplarla karşı karşıyadır. Bu nedenle, Mobbing’in önlenmesi için bütün toplumda genel ve yoğun bir bilinçlenme şarttır. Toplumun genelinde var olan şiddettin önlenmesi amacıyla sürekli, yaygın ve yoğun eğitimler verilmesi için örgütler birbirleriyle ve üniversiteler ile işbirliği yapmalıdırlar.

Örgütlü toplumlarda ‘örgütlerin’ tepkisini Basın ve Devlet daha çok dikkate alır: Mobbinge maruz kalan kurbanların başına gelenlere verilecek örgütsel tepki bireysel tepkiden daha etkili olur. Bir elin nesi var iki elin sesi var misali, bir kişi bin kişi olur ve bütün toplumun dikkati yapılan haksızlığın üzerinde toplanır. Örgütsel güç kamuoyu oluşturmak için en etkili yoldur.

Örgütlü toplumlarda örgütler, mobbingin kişiye, ailesine, şirketlere ve Devlete verdiği maddi ve manevi negatif maliyetlere dikkatini çekerek konuya gereken hassasiyetin gösterilmesinde daha etkili olurlar. Mobbingin bir verimlilik kaybı olduğu bilincinin oluşturulmasında örgütsel güç daha başarılı olur.

Mobbing konusunda sektörel ve makro düzeyde, üniversiteler ile işbirliği yapılarak araştırma yapılabilir

AB’nin sivil toplum örgütlerine yaptığı yardımların içinde psikolojik şiddet de yer almaktadır. Karşılıksız olarak verilen bu fonlar sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ülkemizde seminer, sempozyum (bilgi şöleni), panel veya konferans gibi ektinlikler yoluyla bilinçlenme amacıyla kullanılabilir

Derneği Kurduğumuz 2010 yılından bugüne; çok önemli mesafeler kaydettik. Çeşitli dernek vakıf ve kuruluşlarda mobbing ile ilgili seminer ve sunumlar yaptık. Mobbing’in önlenmesi amacıyla bir yasa taslağı hazırladık. Mobbinge maruz kalmış olanlara ve halen mobbing baskısı altında ezilenlere hukuki ve bilgi yardımı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Bugünden başlamak üzere Ülkemizde Mobbing ile mücadelede başarıya ulaşabilmek için ‘bilgi ve güç birliği dayanışması’ içinde bir “mobbing ile mücadele platformu” kurulmasının gerekliliğine inanıyoruz ve öneriyoruz.

Mobbing ile mücadele derneği tarafından hazırlanmış olan “Çalışma Ortamında Psikolojik Tacizin Önlenmesi ve İşyeri Sağlığı Araştırma Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun” un bir an önce yasalaştırılması için oluşturulacak platform tarafından TBBM’de girişimlerde bulunulmasının gerekliliğine inanıyoruz ve öneriyoruz.

Hakkında Hüseyin GÜN

Kurucu Genel Başkan (1960-2017) 1960 Yılında Kahramanmaraş Göksun’da doğdu Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Memuriyet hayatına Yem Sanayi Türk A.Ş. de Personel Şefi olarak başladı. Yem Sanayi Türk A.Ş. nin Özelleştirilmesi nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesine geçti. DHMİ Nöbetçi Hava Limanı Müdürü, Personel Daire Başkan Yardımcısı, Personel Daire Başkanı, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 2010 Yılında bir grup gönüllü ile birlikte Mobbing ile Mücadele Derneğini kurdu. 2010-2017 yılları arasında Derneğin Genel Başkanı olarak binlerce mobbing mağduruna destek oldu. Hüseyin GÜN 4 Şubat 2017 tarihinde geçirdiği Kalp Krizi sonucu vefat etti.

-Haber İlginizi Çekebilir

Bir Melek Diliyorum Sevgiden Yoksunlara

Hayat acımasız soğuk ve zalim Haksız ve hain bazı insanlara Talih zamanla döner dolaşır Seni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir