GELİŞİM PLATFORMUNDA YAPILAN ÖRNEK ANKET ÇALIŞMASI:mobbingder İstanbul Temsilciliğimiz çalışması
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aibj0ILktEWFdFJjWkk4MTNqTFROZzJTX2ZLamRKcUE
Kişisel Bilgiler  (ZORUNLU DEGİLDİR)
Ad Soyad
Cinsiyetiniz
Erkek  21 39%
Kadın  31 57%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Yaşınız
Sayısı  Oranı
——-   ———
18-25  5           9%
26-33  23         43%
34-41  18          33%
42-49  4            7%
50-üzeri  2            4%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
________________________________________
İş Bilgileri
İş yerinde psikolojik taciz(mobbing)’e maruz kaldığınız dönemdeki iş bilgileriniz.
Çalıştığınız Kurum ya da Sektör
Eğitim durumunuz
İlköğretim  0 0%
Lise  0 0%
Yüksek Okul  6 11%
Fakülte (Lisans)  29 54%
Yüksek lisans ve üstü  17 31%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kurumdaki Statünüz?
Yönetici  21 39%
Buro Personeli  12 22%
Diğer  19 35%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kurumdaki Çalışma Süreniz?
0-2 Yıl  16 30%
2-4 Yıl  10 19%
4-6 Yıl  8 15%
6-10 Yıl  11 20%
10 ve üzeri  7 13%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
________________________________________
Mobbing Farkındalığı
Mobbing hakkında bilgi sahibiyim.
Evet  45 83%
Hayır  7 13%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Mobbing magduru olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Evet  48 89%
Hayır  4 7%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kaç yıl mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyorsunuz?
0-2 Yıl  31 57%
2-4 Yıl  10 19%
4-6 Yıl  6 11%
6-10 Yıl  3 6%
10 Yıl ve Üzeri  2 4%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Çalıştığınız işyerinizde aşagıdakilerden birine veya birkaçına mağruz kaldı iseniz lutfen size uygun olan kutucuğu işaretleyiniz
Üstümün kendimi gösterme olanaklarımı kısıtladığı oluyor  29 56%
İş yerinde sözüm sürekli kesiliyor  20 38%
Birlikte çalıştığım kişilerin kendimi gösterme olanaklarımı kısıtladığı oluyor  22 42%
Yüzüme bağırıldığı ve/veya yüksek sesle azarlandığım oluyor  24 46%
Yaptığım iş sürekli olumsuz yönde eleştiriliyor  32 62%
Sözlü tehditler aldığım oluyor  19 37%
Yazılı tehditler aldığım oluyor  5 10%
Jestler ve bakışlarla ilişki kurmamın engellendiği zamanlar oluyor  20 38%
İmalar yoluyla ilişki kurmamın engellendiği zamanlar oluyor  18 35%
Çevremdeki insanlar benimle konuşmuyor  13 25%
Kimseyle konuşamıyorum, başkalarına ulaşmam engelleniyor  5 10%
İş arkadaşlarımdan soyutlanmış iş alanlarında çalıştırılıyorum  6 12%
İş arkadaşlarımın benimle konuşması yasaklanıyor  5 10%
Sanki orada yokmuşum gibi davranıldığı zamanlar oluyor  16 31%
İnsanların arkamdan kötü konuştuğunu duyuyorum  18 35%
Hakkımda söylentiler çıktığını duyuyorum  16 31%
Psikolojik sorunlarım varmış gibi davranıldığı oluyor  12 23%
Psikolojik destek almam için baskı yapıldığı zamanlar oluyor  4 8%
Özrümle alay edildiği oluyor  3 6%
Beni gülünç duruma düşürmek için davranışlarımın taklit edildiği zamanlar oluyor  7 13%
Dini veya siyasi görüşlerimle alay edildiği zamanlar oluyor  9 17%
Özel yaşamımla alay edildiği zamanlar oluyor  7 13%
Özgüvenimi olumsuz etkileyen işleri yapmaya zorlandığım zamanlar oluyor  13 25%
Çabalarımın beni küçük düşürecek şekilde yargılandığı zamanlar oluyor  13 25%
Kararlarım sürekli sorgulanıyor  19 37%
Cinsel içerikli imalarla karşılaştığım oluyor  4 8%
İşyerinde bana özel bir görev verilmiyor  10 19%
Kapasitemin altında işler verildiği zamanlar oluyor  22 42%
İşim sürekli değiştiriliyor  9 17%
Bana özgüvenimi olumsuz etkileyecek işler verildiği zamanlar oluyor  11 21%
Bana itibarımı düşürecek şekilde, niteliklerim dışında işler verildiği oluyor  13 25%
İş arkadaşlarım bana mali yük getirecek zararlara sebep olduğu zamanlar oluyor  1 2%
Evime, özel eşyalarıma müdahale edildiği veya zarar verildiği oluyor  5 10%
Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlandığım zamanlar oluyor  4 8%
Fiziksel şiddet tehditleri aldığım oluyor  3 6%
Gözümü korkutmak için hafif şiddet uygulandığı zamanlar oluyor  1 2%
Bana fiziksel olarak zarar verildiği oluyor  1 2%
İstifaya zorlanıyorum  18 35%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Yukarıda sayılanlar haricinde VARSA DİĞER MOBBİNG uygulamaları:
………………………………………………

 

Herhangi bir kurumdan Psikolojik Destek aldınız mı?
Evet  6 11%
Hayır  46 85%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
________________________________________
Mobbing magduriyetiniz Sebebiyle Psikolojik Aşağıdaki Bulgular sizde var mı?
Suçluluk Duygusu
Evet  16 30%
Hayır  26 48%
Kararsızım  10 19%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Başarısızlık Duygusu
Evet  22 41%
Hayır  17 31%
Kararsızım  13 24%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Sinirlilik
Evet  44 81%
Hayır  5 9%
Kararsısım  3 6%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Çalışabilirliğin engellenmesi
Evet  33 61%
Hayır  11 20%
Kararsızım  8 15%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Uyku Bozuklukları
Evet  35 65%
Hayır  14 26%
Kararsızım  3 6%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
İştahın artması veya azalması
Evet  30 56%
Hayır  14 26%
Kararsızım  8 15%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kendini Suçlama
Evet  21 39%
Hayır  25 46%
Kararsızım  6 11%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kilo Kaybı veya Artması
Evet  30 56%
Hayır  16 30%
Kararsızım  6 11%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Somatik Yakınmalar (sebepsiz basağrısı, mide problemi vb)
Evet  31 57%
Hayır  16 30%
Kararsızım  5 9%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kararsızlık
Evet  30 56%
Hayır  18 33%
Kararsızım  4 7%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kendini Cezalandırma arzusu
Evet  8 15%
Hayır  37 69%
Kararsızım  7 13%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Cezalandırılma Duygusu
Evet  18 33%
Hayır  27 50%
Kararsızım  7 13%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü?
Evet  7 13%
Hayır  44 81%
Kararsızım  1 2%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Birçok durumdan/kişiden şüphe duyma
Evet  32 59%
Hayır  13 24%
Kararsızım  7 13%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kötümserlik
Evet  35 65%
Hayır  9 17%
Kararsızım  8 15%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Karşı tarafı cezalandırma isteği duyuyor musunuz?
Evet  30 56%
Hayır  15 28%
Kararsızım  7 13%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Yaşadığınız olayları hatırlama sıklığı?
Evet  43 80%
Hayır  4 7%
Kararsızım  5 9%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Yorgunluk-Bitkinlik
Evet  43 80%
Hayır  6 11%
Kararsızım  3 6%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Alınganlık ve aşırı hassasiyet
Evet  40 74%
Hayır  9 17%
Kararsızım  3 6%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Kendinden Nefret Etme
Evet  9 17%
Hayır  37 69%
Kararsızım  6 11%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Yalnızlık Duygusu
Evet  25 46%
Hayır  21 39%
Kararsızım  6 11%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Herkesten Nefret Etme
Evet  15 28%
Hayır  35 65%
Kararsızım  2 4%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Birine Yakınlık Duyma İsteği
Evet  27 50%
Hayır  17 31%
Kararsızım  8 15%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Yaşama Hevesini Kaybetme
Evet  16 30%
Hayır  30 56%
Kararsızım  6 11%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Sosyal ortamlardan uzaklaşma
Evet  23 43%
Hayır  25 46%
Kararsızım  4 7%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Cinsel Dürtü Kaybı
Evet  13 24%
Hayır  28 52%
Kararsızım  11 20%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Ağlama Nöbetleri
Evet  20 37%
Hayır  27 50%
Kararsızım  5 9%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Yukarıdakilerin haricinde başkaca aktarabilecekleriniz?
Mobbing ile ilgili Başbakanlık Genelgesinden ve/ya yasal haklarınızdan haberim var?
Evet  9 17%
Hayır  43 80%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Mağduriyetleriniz sebebiyle herhangi yasal hakkınızı kullandınız mı?
Evet  2 4%
Hayır  50 93%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
Mobbing olgusuna ilişkin olarak yapılan etkinliklerin devamlı olması gerektiğini düşünüyorum.
Evet  49 91%
Hayır  3 6%
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X