Kamu Denetçiliği Kurumunu Ziyaret ettik.

Dernek Genel Başkanımız İlhan İşman, Derneğimiz faaliyetleriyle ilgili bilgi vermek, mobbing ile mücadele konusunda geleceğe dönük vizyonumuzu paylaşmak amacıyla Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK’ı makamında ziyaret etti. 10 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen ziyarete Kurum Psikoloğu Tuba ÖZ de katıldı.

Ziyarette dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Genel Başkanımız konuşmasında: “Kuruma iletilen mobbing şikâyet başvuruları da göz önünde bulundurularak, mobbing ile mücadele konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından özel bir Raporun hazırlanmasının onurlu çalışma hakkı ve çalışma barışının geliştirilmesi açısından ülkemiz adına çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, işbirliği konusunda destek istedi, fikir alışverişinde bulundu.

“Kamu Denetçiliği Kurumunun; şikâyet başvurularını kabul etmeye başladığı tarihten bugüne; hukuk, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde, başvuruları titizlikle inceleyip sonuçlandırarak; temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde ülkemiz adına çok önemli bir işlev üstlendiğini belirten Genel Başkan İlhan İŞMAN, “Kamu Denetçiliği Kurumunun varlığı, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi açısından çok önemli bir güvence olmakta, idare açısından da demokrasi ve hukukun yerleşmesine öncülük eden bir rehber niteliği taşımaktadır.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK da bu alanda faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunun varlığının ülkemiz adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, Mobbing ile Mücadele Derneğinin; toplumda bu konularda farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci geliştirmek, mağdurlara psikolojik, hukuki ve eğitim desteği vermek amacıyla yaptığı faaliyetler için teşekkür etti. Derneğin Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından özel bir Raporun hazırlanması önerisini Baş Ombusman sayın Şeref MALKOÇ beyin takdirlerine arz edeceğini belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirildiğini bildirerek, “hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.” dedi.

Çok sayıda Mobbing başvurusu da aldıklarını belirten Kamu Denetçisi Celile Özlem TUNÇAK, yapılan işlemler ve süreçler ile ilgili bilgi verdi. Bu ziyaretin ilk tanışma olduğunu gelecekte işbirliği içinde çalışmanın her iki kurum ve ülkemiz adına önemli katkılar sunacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir