Etiket arşivi: iletişim genel koordinatörü ilhan işman

Mobbingder İl Temsilcilikleri verilecektir…


Mobbing ile Mücadele Derneği Kurumsal Kapasitemizi genişletmek, ülkemizin dört bir yanında daha çok mobbing mağduruna ulaşmak, mobbing ile mücadelelerine destek olmak, katkı sağlamak amacıyla Adana, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas, Nevşehir ve Malatya illerinde Mobbing ile Mücadele Derneği İl Temsilcilikleri kurulacaktır.

İl Temsilcisi olmak için başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuru yapmadan önce MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ KOORDİNATÖRLÜK VE İL TEMSİLCİLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE‘yi mutlaka okumaları önemle rica olunur. Yönergeyi okumak için TIKLAYINIZ…

İl Temsilcisi olacak Adaylarda Aranan Kriterler :

1. Dernek üyesi olmak ya da üyelik şartlarını taşımak.
2. En az Lisans (4 Yıllık Fakülte) Mezunu olmak.
3. Aktif olarak Siyasetle uğraşmıyor olmak.
4. Tercihen; Akademisyen, Hekim, Avukat, Psikolog, Sosyolog, Çalışma Psikoloğu, İş Güvenliği Uzmanı, Psikiyatrist, iş adamı olmak.
5. Hayatının hiçbir döneminde Mobbing yapmamış olmak.
6. İl temsilcisi olarak temsil yeteneği, temsilin gerektirdiği bilgi birikimi, itibar ve tecrübeye sahip olmak.
7. İnsan haklarına saygılı olmak, korumak ve kollamayı misyon edinmiş olmak.
8. Olay ve vakalar hakkında ketum olmak, sır saklamayı bilmek.
9. Kişisel Bilgileri ve verileri paylaşmamak.
10. Gerektiğinde hakkında en az iki Referans verebiliyor olmak.
11. Milli Güvenlik Kurulu kararları ile Yasa Dışı Terör örgütü olarak kabul edilen hiçbir yapı ve oluşumlarla irtibat, iltisak ve üyeliğinin olmadığını beyan ve taahhüt ediyor olmak.

Başvurular, özgeçmişle birlikte [email protected] adresine e-posta yoluyla 15 Mart 2019 tarihine kadar yapılacaktır.

İŞYERİ KANSERİ : MOBBİNG


İlhan İŞMAN
İletişim Genel Koordinatörü
Danışma Kurulu Üyesi

21. yüzyılda siyasetten-ekonomiye, şirket yönetiminden-kamu yönetimine, insanlardan-topluma, bilimden-teknolojiye kadar birçok alanda, verimlilik, etkinlik, etkililik ve kalite unsurlarının ön plana çıktığı çok önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor.

Sosyal ve kültürel yaşam, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlarla zenginleşiyor, kültürel etkileşim artıyor ve sosyal yaşamı ilgilendiren kararların alınmasında bireysel katkıların önemi ve rolü belirginleşiyor.

Değişim şüphesiz ki insanlık tarihi kadar eski bir olgu. Yaşadığımız çağın en belirgin özelliklerinden biri de değişimin hızlanması ve çok boyutlu hale gelmesi. Yaşanan değişim, bireyleri olduğu kadar ülkeleri ve kurumları da köklü bir şekilde etkiliyor.

Değişimi zamanında ve doğru bir şekilde algılayarak, kendini yeni koşullara uyarlama becerisi gösteremeyen birey ve kurumlar, değişimin kurbanı haline geliyor ve konumları kötüleşiyor. Diğer yandan değişimi zamanında ve doğru algılayan, sağlıklı tepki gösteren birey ve kurumlar ise, kendi hedefleri ile değişen ortam arasında örtüşen alanları yakalıyor, iyileştirme yolunda bir fırsata dönüştürebiliyorlar.

Dünyada yaşanan bu çok yönlü değişim özellikle yönetim anlayışında ve klasik bürokratik yapılarda köklü bir yeniden yapılanmayı da gündeme getiriyor. Klasik bürokratik anlayış yerini, yönetenlerle yönetilenlerin karşılıklı etkileşimini sağlayan “yönetişim” anlayışına bırakıyor.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızda ilerlediği günümüzde artık “Bilgi Toplumu” kavramından söz edilmektedir. Bilgi toplumuna giden yol ise eğitim ve gerekli insan kaynağının planlanması ve yetiştirilmesinden geçiyor. Toplumun tüm kesimlerini, yaşam boyu eğitim yaklaşımı ile bilgi toplumunun gerekli kıldığı yeteneklerle donatmak gerekiyor.

Zaman içerisinde kavramlar artık yerlerini yeni kavramlara bırakıyor.

• İdare etme anlayışından-yönetişime,
• bürokrasi merkezli yapıdan- birey ve toplum merkezli yapıya,
• tek taraflı belirleyicilikten-çok yönlü katılıma,
• gündelik sorunlarla boğuşmaktan-stratejik yönetime,
• girdi odaklılıktan-sonuç odaklılığa,
• aşırı ve hantal bürokrasiden-etkinliğe,
• kapalılık ve gizlilik kültüründen-saydamlığa,
• hiyerarşik ve kurallara dayalı denetimden- performansa ve kamuoyuna dayalı çok aktörlü denetime, hızlı bir geçiş süreci yaşanıyor.

Kamu ve vatandaşın düşünüş ve davranış kalıplarındaki değişim, bir yandan vatandaşın yönetime olan güvenini tazelerken, diğer yandan kamu yönetiminin halka güveni esas alan mekanizmaları oluşturma çabalarını da artırıyor.

Tüm bu değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde hala bu sürecin farkında olmayan, zorba yöneticilere sesleniyorum.

Lütfen at gözlüklerinizi çıkarın. Çalışma arkadaşlarınız sizinle aynı hedefe yürüyen, çözüm ortaklarınızdır. Size verilen görev yetki ve sorumluluklar siz keyfi kullanın insan onuru ve şerefiyle oynayın diye verilmiyor. Ne var ki ne istersem yaparım ben yaptım oldu demeyin, Onurlu çalışma hakkını gözetin. Bir gün bu keyfiliğin bedelini ağır ödeyeceğinizi bilin.

İşyerinde Psikolojik taciz (Mobbing) işyeri kanseridir. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. İşyerinize kanser illetini bulaştırdığınızda bedelini de yine siz ödeyeceksiniz.

Beşeri sermayemiz olan insan kaynağını doğru yerde ve zamanda kullanmanız, bilgiye, birikime, liyakata önem vermeniz, insanı israf etmemeniz, yoğun rekabetin yaşandığı küresel dünyada size, bize, işyerinize, kurumlarımıza ve ülkemize önemli avantajlar sağlayacaktır.

Türkiye, artık sizin kafanızı kuma gömdüğünüz yer değil. Mobbing’de (her ne kadar yeterli değilse de) çok önemli mesafeler alındı ve alınmaya da devam ediyor.

Sonra söylemedi demeyin

SON SÖZ:
Değişimi hisset, Dönüşüme ortak ol…

TBMM KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ 2010 YILI MOBBING RAPORU

Birkaç gündür gazetelerde ve internet sitelerinde yer alan haberlerde TBMM Kadın erkek fırsat eşitliği raporu kaynak gösterilerek mobbing ile ilgili çarpıcı haberlere yer verilmektedir.Bu haberler mobbing mağdurlarının yüreğine kısmen su serperken,işverenleri de ürkütmüş gibi gözükmektedir.Mobbing ile mücadele derneği olarak genç bir dernek olmamıza rağmen mobbing konusunda gündem oluşturan bir dernek olduk.Çünkü TBMM İnsan hakları inceleme komisyonunun alt komisyonu olarak kurulan mobbing komisyonunda 27.1.2011 tarihinde  basına kapalı bölümde Mobbing sorunu ve çözüm önerileri konusunda sunum yaptık ve raporumuzu sunduk.

Komisyon raporumuzu çok beğendi.Aynı gün resmi davetli olduğumuz TBMM kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun alt komisyonu olan mobbing komisyonunda Basına açık bölümde Mobbing ve çözüm önerileri raporumuzu sunduk.

Komisyon başkanı Trabzon Milletvekili sayın Safiye SEYMANOĞLU’ bizim basına açıklama yapmamızdan önce TDK’ya  mobbing’in Türkçe karşılığını sorduklarını ve TDK’nın ‘Bezdiri’olarak  önerdiğini belirtti.Derneğimizi temsilen Başkan Hüseyin GÜN ve İletişim Genel Koordinatörü İlhan İŞMAN’ında katıldığı  Basına kapalı bölümde mobbing mağdurları dinlendi.

Bizim her iki komisyona sunduğumuz rapor çok beğenildiği için TBMM kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda olduğu gibi yansıtıldı. Bugün basında çıkan haberleri dernek olarak biz raporumuzda yazdık. Ayrıca raporda önerdiğimiz Kısa vadeli Çözüm önerileri Başbakanlık genelgesi olarak yayınlandı. Diğer Taraftan TBMM’ye verdiğimiz raporumuzda Kamu görevlileri Etik Yönetmeliğinde değişiklik önerimiz de kabul gördü.

Sonuçta dernek olarak Gündem belirliyoruz. Türkiye’nin çok önemli iki projesinde paydaş olduk. Bunlardan biri Devlet bakanlığı ile Ankara Barosu arasındaki gelincik projesi ki devasa bir proje. İkincisi Başbakanlığın Kamuda ve özel sektöre etik kültürünün yerleştirilmesi projesinde paydaş olduk.

Mobbing çözüm önerilerimizi kabul eden, hükümete götüren TBMM’deki her iki komisyonda teşekkür yazısı yazdık. Başbakanlığa teşekkür yazısı yazdık. Biz dernek olarak AB standardında bir STK olmayı hedefledik. Saygın ve saygıdeğer üyelerimiz (yol arkadaşlarımız=kardeşlerimiz) yönetim ve denetim kurulumuz, koordinatörlerimizle birlikte aynı inanç ve azimle yürümeye devam ediyoruz.

Bira akademisyen üyemizin önerisi ile Mobbinge yol açan, insan haklarının çiğnenmesine neden olan, ayrımcılığı, keyfiliği teşvik eden yasa, tüzük, yönetmelik, genelge hükümlerini, kurum, kurum, kuruluş tarayarak kamuoyuna duyurmak, TBMM’rapor olarak sunmak için bir İnsan haklarını ihlal eden mevzuat hükümlerini tespit koordinatörlüğü kurduk.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Mobbingder Yönetim Kurulu Adına

Hüseyin GÜN

Başkan