Anasayfa / DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. H. Nejat Basım

Prof.Dr. Nadir ARICAN (Adli Tıp Uzmanı Çapa Tıp Fakültesi)

Prof.Dr. Nevzat Alkan (Adli Tıp Uzmanı)

Prof.Dr. Hamit Hancı (Adli Tıp Uzmanı)

Prof.Dr. Vedat Bulut (Gazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Serpil Aytaç (Uludağ Üniversitesi)

Prof.Dr. Aşkın Keser (Uludağ Üniversitesi)

Prof.Dr. Metin Pişkin (Ankara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ayşe Çiğdem Kırel (Anadolu Üniversitesi)

Prof.Dr. Bülent Bayat (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof.Dr. Ünsal Sığrı (Başkent Üniversitesi)

Prof.Dr. Seher Sevim (Ankara Üniversitesi)

Prof.Dr. Sibel Gök (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Erkuş (Bahçeşehir Üniversitesi)

Prof.Dr. Müge Ersoy Kart (Ankara Üniversitesi)

Doç.Dr. Erdem Cam (Ankara Üniversitesi)

Doç.Dr. Gaye Baycık (Ankara Üniversitesi)

Doç.Dr. Derya Hasta (Ankara Üniversitesi)

Doç.Dr. Burcu Kümbül Güler (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Mustafa Kemal Topçu

Salih Kılıç (SGK Yön. Kur. Üyesi)

Enis Bağdadioğlu (TÜRK-İŞ)

Güldane Karslıoğlu (TÜRK-İŞ)

Ercan HAN (KAMU-SEN)

Dr. Sıddık Topaloğlu (YÖK Denetleme Kurulu)

Dr. Hicran Atatanır (TİHEK)

Hüseyin Boğa (Devlet Personel Başkanlığı)