Anasayfa / DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. H. Nejat Basım

Prof.Dr. Nadir ARICAN (Adli Tıp Uzmanı)

Prof.Dr. Nevzat Alkan (Adli Tıp Uzmanı)

Prof.Dr. Hamit Hancı (Adli Tıp Uzmanı)

Prof.Dr. Vedat Bulut (Gazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Ünsal Sığrı (Başkent Üniversitesi)

Prof.Dr. Sibel Gök (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Erkuş (Bahçeşehir Üniversitesi)

Dr. Mustafa Kemal Topçu

Salih Kılıç (SGK Yön. Kur. Üyesi)

Enis Bağdadioğlu (TÜRK-İŞ)

Güldane Karslıoğlu (TÜRK-İŞ)

Ercan HAN (KAMU-SEN)

Dr. Sıddık Topaloğlu (YÖK Denetleme Kurulu)

Dr. Hicran Atatanır (TİHEK)

Hüseyin Boğa (Devlet Personel Başkanlığı)