Duyuru
Anasayfa / Mevzuat

Mevzuat

MOBBİNG İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KANUN,TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU

Kanun Numarası                  : 6701 Kabul Tarihi                         : 6/4/2016 Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih: 20/4/2016    Sayı :  29690 Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5                             Cilt : 57     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması …

Devamı »

MOBBİNG DAVALARINDA DEVRİM GİBİ BİR İÇTİHAT YAŞASIN ADALET

MOBBİNG DAVALARINDA DEVRİM GİBİ İÇTİHAT, HAKİMLERİMİZİN ELİNE, ZİHNİNE VE YÜREĞİNE SAĞLIK, MOBBİNGDDER OLARAK HUKUKDAN UMUDUMUZU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEMİŞTİK. ISRARLA BU KARARIN İÇERİĞİNİ DİLE GETİRDİK, BASIN AÇIKLAMALARI YAPTIK. T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/4-110 KARAR NO : 2015/2600 KARAR TARİHİ:11.11.2015 Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama …

Devamı »

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MOBBİNG BİRİMİ İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MOBBİNG BİRİMİ İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1 – İşbu usul ve esaslar, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri , akademik ve idarî personeli ile ilgili mobbing vakalarının saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesine dair Üniversite bünyesinde oluşturulan Mobbing Biriminin çalışmalarına ilişkin kural ve yöntemleri belirlemek üzere düzenlenmiştir. …

Devamı »

USUL YASALARINA GÖRE 2014 YILINDA PARASAL SINIRLAR

  Usul Kanunlarında (HUMK-HMK, İİK, CMK ve İYUK) Parasal Sınırlar I- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu a) Sulh/Asliye Hukuk Görev Sınırı (HUMK m.8/I) : 1996 – 100,00 YTL 1998 – 200,00 YTL 2000 – 400,00 YTL 2005 – 5.000,00 YTL 2006 – 5.490,00 YTL 2007 – 5.910,00 YTL 2008 – 6.330,00 YTL 2009 …

Devamı »

AİLE HEKİMLERİ İLE İLGİLİ HUKUKİ YAZILAR

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girdi ve 12.08.2005 tarihli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık …

Devamı »

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Avrupa İnsan Hakları SözleşmesiAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir3 Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol’ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine uygun olarak değiştirilmiş haliyle sunulmaktadır. Sözleşme …

Devamı »

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU

1 T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59. maddeleri hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK NUMARASI : 2- ADI: 3 – SOYADI : 4- CİNSİYETİ: ERKEK : KADIN : 5- UYRUĞU : 8- YAZIŞMA ADRESİ: …

Devamı »

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI

T.C. ANAYASA MAHKEMESÝ Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 66Soruda Bireysel Başvuru ANAYASA MAHKEMESİNE 1 T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 66 SORUDA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Bu kitapçık Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyinin Ortak Programı olan “Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa …

Devamı »

TİSK-MOBBING İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 5 Mart 2012 Yayın No: 321 A- TANIM VE KAVRAM • PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) NEDİR? Psikolojik taciz (Mobbing) kavramını iş hayatı ile birleştiren Dr. Heinz Leymann’dır. Onun tanımına göre psikolojik taciz; “ Bir veya birkaç kişi tarafından, bir diğer kişiye yönelik, sistematik bir biçimde, düşmanca ve …

Devamı »