Mobbingder üyesi Dr. Vehbi Caner ÖCAL, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında mimar olarak çalışmaktadır. Uzun bir süredir idarenin çeşitli suni bahaneleriyle mobbinge maruz bırakılan üyemiz, kendisine karşı yapılan hukuka aykırı işlemlere karşı yargıda mücadele vermektedir. Dr. Vehbi Caner ÖCAL’ın verdiği mücadele Mobbingder Genel Merkezi tarafından da yakından takip edilmektedir.

Daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesinin 15.11.2013 tarihli ve 17/837 sayılı dava konusu işlemini değiştirerek yargılama yapan İzmir İkinci İdare Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesinin web sitemizde de “İzmir 2. İdare Mahkemesinden İlginç Karar” başlığıyla yayınlanan kararları sonrasında, Dr. Vehbi Caner ÖCAL’ın karar düzeltme istemi baş vurusunu takiben İzmir Bölge İdare Mahkemesi en nihayetinde vahim hataları görerek ve kabul ederek; ”Yargı mercilerinin verecekleri kararlarda, tarafların istemleri ile bağlı oldukları, istemi aşacak ve değiştirecek şekilde karar veremeyecekleri genel hukuk ilkesidir” diyerek ”…karar düzeltme isteminin kabulüne, Mahkememiz 1. Kurulu’nun 03/02/2015 gün ve E:2015/287, K:2015/227 sayılı kararının kaldırılmasına, itiraza konu İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 25/11/2014 gün ve E:2014/137, K:2014/1402 sayılı kararının bozulmasına, işin esası hakkında karar verilmek üzere dava dosyasının mahkemesine iadesine…” (İzmir Bölge İdare Mahkemesi, T:16/09/2015, E:2015/2249 ve K:2015/1910) şeklinde karar vermiştir.

Mobbingder üyesi Dr. Vehbi Caner ÖCAL, bu sefer de başka bir dava dosyasına ait iptali istenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Etüd Proje Şube Müdürlüğünün 28.11.2013 tarihli ve 2299 sayılı işlemi ile kendisine verilen uyarma cezasının iptali için açtığı davada, bu sefer de İzmir Birinci İdare Mahkemesi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi değiştirerek davalı idare Disiplin Kurulunun 11.12.2013 tarihli ve 15081 sayılı işlemini yargılamış ve sırasıyla “ret”, “itirazen ret, kararın onanması” ve “karar düzeltme ret kararları” vererek dosyanın Anayasa Mahkemesine gitme hazırlıklarının yapılmasına sebebiyet vermiştir.

Usul ekonomisine ve adil yargılama  ilkelerine aykırı kararların verilmesi karşısında HSYK’nın nasıl bir karar vereceği merak konusu olmuştur.  Böylesine sadece vahim olması ile geçiştirilmesi mümkün olmayan kararların, hala İzmir Birinci İdare Mahkemesinden çıkması ve sonrasında da İzmir Bölge İdare Mahkemesinin iki kademesince de onanması sebebiyle Anayasa Mahkemesine gidilmesine davacı mı, yoksa kararların altında imzaları olan hakimler mi sebebiyet vermektedir?

Burada ilginç olan şudur ki, hiçbir mahkeme dava konusunu aşacak ve değiştirecek şekilde karar veremez. Mahkemeler adaletin kapısıdır. Yargının iş yükü, özensizliğe neden olabilir. Ancak buradaki hatanın ise özensizlikten öte bir adım olduğu düşünülmektedir. Sonuçta, İzmir Bölge İdare Mahkemesi de, İzmir 1. İdare Mahkemesinin kararındaki aynı hataya ilişkin itirazın incelenmesinde gerekli özeni göstermeden, itirazın reddine ve kararın onanmasına ve karar düzeltme isteminin reddine karar vererek böyle bir dosyanın bile gereksiz ve kamu kaynaklarını israf edecek biçimde Anayasa Mahkemesine gitmesine sebep olmaktadır. Bu durumda Anayasa Mahkemesinin iş yükünün gereksiz yere artmasına acaba kim/kimler sebep olmaktadır? Bunlara karşı HSYK nasıl önlemler alacaktır? Mobbingder Genel Merkezi konuyu çok yakından takip etmektedir. Dava dilekçesi ve kararlar aşağıda olup konunun vehametini anlamak için sadece iptali istenen dava konusu işlemin ne olduğuna bakmak yeterlidir.

SONUÇ: Mahkemeler, sıradan kurumlar değildir, güven kapısıdır. Vatandaşların yargıya olan güvenini sağlamak ve varsa da bunu arttırmak en başta yargı mensuplarının görevidir, vatandaşların değil. Bu husus yargı mensupları için sadece gereklilik değil, mutlak bir zorunluluktur. Unutulmamalıdır ki, bu kararlar “TÜRK MİLLETİ ADINA” alınan kararlardır.

MOBBİNGDER GENEL MERKEZİ

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X