Bireysel Destek

Mağdur Başvuru Formu ile Derneğimize gelen başvurulara dosya takip numarası verilir. Başvuru; Uzmanlarımız tarafından Akademik bir ölçekle değerlendirilerek Mobbing var mı Yok mu? Ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucu Mağdura iş yerinde yaşanan olaylar mobbing parametreleriyle uyumlu mu değil mi?  mail yoluyla bildirilir.

Mağdur Başvurusu Derneğimize ulaştıktan sonra uzmanımız tarafından Ön İncelemeden geçirilir. Mobbing Parametreleriyle uyumlu mu? Değil mi? Değerlendirilir.Mobbingin hangi aşamada olduğu değerlendirilir. Sürecin Magdurun yara almadan ve zarar görmeden nasıl sonuçlandırılacağı uzmanlarımız tarafından tartışılarak ortak bir karara varılır. Mağdura süreç hakkında bilgilendirme yapılır. Mağdurlar Mobbing sürecinde stres kaynaklı psikosomatik hastalıklar (Saç dökülmesi, deri dökülmesi, sırt ve bel ağrıları, mide ağrıları, kaşıntı v.b.) yaşamaktadırlar. Bu yıpratıcı süreç, ankisiyete bozukluğu, stres sonrası travma bozukluğu, içe kapanma, özgüven eksikliği v.b. psikolojik sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçları ortadan kaldıracak tedavi süreçleri önerilerek psikolojik destek sağlanır.Mobbingi ortadan kaldırmak amacıyla öncelikle dostane çözüm yolları da aranır. Günümüzde Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak tanımlanan bu süreçte insan kaynakları uzmanları, arabulucu, uzlaştırıcı araya girerek dostane çözüme ulaşılmaya çalışılır.Mağdurlara hukuki destek verilerek Dava açılması, dava sürecinin takibi ve sonuçlandırılması aşamalarında Mağdurun yanında olunur. Mentörlük yapılarak Yol gösterilir. Dernek olarak Dava sürecinde mağdur ya da vekili avukatın talebi üzerine mahkemelere istenmesi durumunda MÜTALAĞA verilir. Zaman zaman Dernek Yönetim Kurulu kararı ile duruşmalara müdafi sıfatıyla katılım sağlanabilir.