Anasayfa / Basında Biz / Basın Bildirileri / Basın Bildirisi: Kadına Yönelik Şiddete Hayır…

Basın Bildirisi: Kadına Yönelik Şiddete Hayır…

Basın Bildirisi

Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, kadınların hakları ve temel özgürlüklerinin ihlalini oluşturmaktadır. Çok boyutlu bir sorun alanı olan Kadına Yönelik Şiddet ve kadına yönelik ev içi şiddet, yalnızca kadınları olumsuz etkilemekle kalmamakta, bir bütün olarak toplumu da olumsuz etkilemektedir. Şiddetin ortadan kaldırılması için kapsamlı ve eşgüdümlü politikalar gerekmektedir.

Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda son yıllarda önemli yasal düzenlemeler gerçekleşti. Ancak, yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağdurunun yanısıra şiddet uygulayana yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması, toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılması büyük önem taşıyor.

Alınan bütün önlemlere rağmen kadına yönelik şiddet ülkemizde her geçen gün artmaktadır.Kadınların hukukunun korunması kapsamında kadına yönelik şiddeti en sert şekilde cezalandıran düzenlemelerin hayata geçirilmesine rağmen suç oranının artması düşündürücüdür.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde Türk kadınına büyük önem vermiştir. “Bir toplum cinsinden yalnız birinin yeni gerekleri edinmesiyle yetinirse o toplum yarıdan fazla kuvvetsizlik içinde kalır”. “Türk kadınını yüzeysel görmek Türk kadınını görememektir” Diyerek Türk kadınına verdiği değeri ve önemi belirtmiştir.

Mobbing ile Mücadele Derneği olarak, amacımız, temel olarak insan haklarını korumak ve kollamaktır. Sebebi ne olursa olsun yeryüzünde yaşayan hiçbir insanın bir diğerine psikolojik baskı uygulamaya, eziyet etmeye, dışlamaya, hakaret etmeye, iftira etmeye, haklarını gasp etmeye, kişisel çıkarları için maddi ve manevi bir takım yaptırımlar uygulamaya, fiziksel şiddet uygulamaya, her şeyden daha da önemlisi can almaya hakkı yoktur.

Derneğimiz, okulda, mahallede, köyde, ailede, işyerinde, .v.b. herkesin huzur içinde yaşayabilmesi için gereken bir takım gerçekleri ve erdemleri hatırlatmak ve farkındalık yaratmak; başta kadınlarımız olmak üzere “Mağdur” durumuna düşen insanlara haklarını hatırlatmak, tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek için vardır.

Çözüm Önerilerimiz
– Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak amacıyla bütün kitle iletişim araçları etkin olarak kullanılmalıdır.

– Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik ulaşılabilir koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygınlaştırılması ile bu kişilerin sosyoekonomik olarak güçlendirilmeleri mutlaka sağlanmalıdır.

– Şiddete uğrayan kadına, varsa çocuklarına ve şiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici sağlık hizmetleri düzenlenmeli ve her aşamada düzenli ve sürekli olarak uygulanması sağlanmalıdır.

– Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi amacıyla kurum/kuruluş ve ilgili sektörler arası işbirliği mekanizmaları geliştirilmeli, güçlendirilmeli ve önleyici politika ve stratejiler hiç zaman geçirilmeden belirlenmelidir.

En samimi yürekten duygularla; Kadına Şiddete hayır diyoruz…

Prof.Dr. Vedat BULUT
Genel Başkan

Hakkında Mobbingder -

Derneğimiz 2010 yılı şubat ayında kuruldu. Kurucu genel başkanımız Hüseyin GÜN dür. (Hüseyin GÜN maalesef 4 Şubat 2017 Tarihinde vefat etmiştir.) Mobbingder çok kısa bir sürede, önemli işler yaptı. Türkiye genelinde çeşitli illerde temsilcilikler açtı. Binlerce mağdura destek oldu. Güven duyulan, bir sivil toplum kuruluşu olarak kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü. Çeşitli platformlarda çözüm önerilerini dile getirerek, katkı sağladı. Mobbingin mevzuatta yer alması için gayret gösterdi. Projeler yürüttü, anketler yaptı, raporlar hazırladı. Üniversitelerde, okullarda, sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında eğitimler verdi. Halen Mobbing farkındalık ve Mobbing Temel Analiz Uzmanlık eğitimleri vermektedir. Radyo ve televizyon programlarına katıldı. Binlerce mağdura ulaştı, destek oldu.

-Haber İlginizi Çekebilir

TRT’DE YAŞANANLAR MOBBİNG DEĞİL DE NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir