Anasayfa / Prof. Dr. Vedat Bulut

Prof. Dr. Vedat Bulut

Prof. Dr. Vedat Bulut
Vedat BULUT, 1963 yılının Haziran ayında Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezundur. 1996 yılında Glasgow Üniversitesi'nde İmmünoloji Doktoru ünvanını almıştır. 1992 yılında ''Society of Scottish Friends of Bosnia'' kuruluşunda görev almış ve dört yıl denetçiliğini yürütmüştür. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 2009-2016 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. 2010-2016 yılları arasında Türk İmmünoloji Derneği (TİD) Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2012 yılında Türk Nöroendokrinoloji derneği (TNED) YK üyesi seçilmiştir. 2015 yılında Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı'na tüm anabilim dallarının ortak görüşü ve Dekanlık onayı ile atanmıştır. 2012 ve 2014 yıllarında Ankara Tabip Odası Onur Kuruluna seçildi. 2016 yılına kadar bu kurulda görev aldı. 2016 yılında Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu'na seçildi ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Halen bu görevi yürütmektedir. 2006-2008 yılları arasında ADD Elazığ Şube Başkanlığını yürütmüştür ve halen üst kurul delegesidir. 2013 yılında Mobbing ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen bu derneğin Genel Başkanlığını yürütmektedir.

BEZDİRİ

Dr. Vedat Bulut Mobbing İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü’nde ‘’İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme’’ şeklinde belirtilen bir sözcük. Bu sözcüğün İngilizce hali ‘’Mobbing’’ toplumda …

Devamı »