Engin tarafından yazılmış tüm yazılar

Başbakanlık genelgesi 2011/2 sayılı “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi”

2011/2 sayılı “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu Başbakanlık genelgesi

GENELGE
2011/2
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.

3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır.

5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulacaktır.

6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Mobbingder İl Temsilcilikleri verilecektir…


Mobbing ile Mücadele Derneği Kurumsal Kapasitemizi genişletmek, ülkemizin dört bir yanında daha çok mobbing mağduruna ulaşmak, mobbing ile mücadelelerine destek olmak, katkı sağlamak amacıyla Adana, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas, Nevşehir ve Malatya illerinde Mobbing ile Mücadele Derneği İl Temsilcilikleri kurulacaktır.

İl Temsilcisi olmak için başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuru yapmadan önce MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ KOORDİNATÖRLÜK VE İL TEMSİLCİLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE‘yi mutlaka okumaları önemle rica olunur. Yönergeyi okumak için TIKLAYINIZ…

İl Temsilcisi olacak Adaylarda Aranan Kriterler :

1. Dernek üyesi olmak ya da üyelik şartlarını taşımak.
2. En az Lisans (4 Yıllık Fakülte) Mezunu olmak.
3. Aktif olarak Siyasetle uğraşmıyor olmak.
4. Tercihen; Akademisyen, Hekim, Avukat, Psikolog, Sosyolog, Çalışma Psikoloğu, İş Güvenliği Uzmanı, Psikiyatrist, iş adamı olmak.
5. Hayatının hiçbir döneminde Mobbing yapmamış olmak.
6. İl temsilcisi olarak temsil yeteneği, temsilin gerektirdiği bilgi birikimi, itibar ve tecrübeye sahip olmak.
7. İnsan haklarına saygılı olmak, korumak ve kollamayı misyon edinmiş olmak.
8. Olay ve vakalar hakkında ketum olmak, sır saklamayı bilmek.
9. Kişisel Bilgileri ve verileri paylaşmamak.
10. Gerektiğinde hakkında en az iki Referans verebiliyor olmak.
11. Milli Güvenlik Kurulu kararları ile Yasa Dışı Terör örgütü olarak kabul edilen hiçbir yapı ve oluşumlarla irtibat, iltisak ve üyeliğinin olmadığını beyan ve taahhüt ediyor olmak.

Başvurular, özgeçmişle birlikte [email protected] adresine e-posta yoluyla 15 Mart 2019 tarihine kadar yapılacaktır.

Mobbingder TRT Gecenin İçinden Programında

Mobbing ile Mücadele Derneği olarak “GECENİN İÇİNDEN” programına katıldık.

29 Ocak 2017 PAZAR günü yapımcılığını Haluk Gurkan Arig’ın,sunuculuğunu Zafer Elgin’in gerçekleştirdiği TRT Radyo-1’de 23.00 haberlerinden sonra canlı olarak yayınlanan “GECENİN İÇİNDEN” programında, tüm yönleriyle mobbingi, mobbing ile Mücadele yöntemlerini, mobbing sonucu ortaya çıkan hastalıkları ve Dernek çalışmalarımızı konuştuk.

Programa; Genel Başkanımız Hüseyin GÜN, Genel Başkan Yardımcımız Prof.Dr. Vedat BULUT ve İletişim Genel Koordinatörümüz İlhan İŞMAN konuk oldular. Programda ayrıca Anadolu Ajansı Eski Muhabiri, Serbest Gazeteci Aysel Ogutal’ın Newyork’dan canlı telefon bağlantısı ile A.B.D. ve Kanada’da mobbing ile ilgili bilgilendirmesi de yer aldı.

Mobbingin anlatılması, kamuoyunda farkındalığın artırılması ve Derneğimizin tanıtılması adına yaptıkları katkı ve destek için bir radyo klasiği olan TRT Radyo 1 Gecenin İçinden program ekibine mağdurlar ve üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

⇓İndir

mobbing                                                           10.12.2016

 

MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAKTIR.

Mobbing İle Mücadele Derneği olağan genel kurulu aşağıda belirtilen gündem konularını karara bağlamak üzere aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündemle yine belirtilen adreste, 02.01.2017 tarihinde saat 10.00 toplanacaktır.

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.

GÜNDEM:

1.Açılış.

2.Yoklama.

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4.Divan Kurulunun teşekkülü, Divana Genel Kurul Tutanaklarını imzalaması için Divan kuruluna yetki verilmesi.

5.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası.

6.Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası.

7.Olağan genel kurul çağrısının derneğimizin internet sitesinde(www.mobbing.org.tr) adresinden duyurulması.

8.Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi.

9.Mobbing ile Mücadele Derneği tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi.

10.Derneğimiz aylık aidatlarının 5 liradan 10 liraya çıkarılması için tüzük değişikliği yapılması.

11.Mobbing ile Mücadele Derneğinin kısa adının(Mob-der)yerine mobbingder olarak değiştirilmesi için tüzüğün ilgili maddesinde değişiklik yapılması.

12.Mobbing ile Mücadele Derneği Merkezinde Danışma Kurulu oluşturulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve Danışma Kurulu üyeliğine atama için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

13.Mobbing ile Mücadele Derneği “Başkan Yardımcısı” statüsünün “İkinci Başkan” olarak değiştirilmesi için derneğin ilgili maddesinde değişiklik yapılması,

14.Mobbing ile Mücadele Derneği Tüzüğü kapsamında faaliyet göstermek üzere bir enstitü kurulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

15.İlk Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde-Olağanüstü durum nedeniyle-ikinci toplantının 56 gün sonraya (20/02/2017 tarihine) ertelenmesine ve bu durumun tutanak altına alınarak Ankara Dernekler İl müdürlüğüne bildirilmesi.

16.Mobbing,sosyal şiddet ve akran zorbalığı konusunda kamu spotu hazırlanması ve  televizyonlarda yayınlanması için RTÜK’e  müracaat edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

17.Dilek ve temenniler

18.Kapanış.

İLK TOPLANTININ YAPILACAĞI YER,

Kaş İş Merkezi No:19/11 Sıhhiye/ANKARA

TARİH:26.12.2016

SAATİ:10.00

Telefon:0505 517 38 46

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE İKİNCİ TOPLANTININ YAPILACAĞI YER

Kaş İş Merkezi No:19/11 Sıhhiye/ANKARA

TARİH:02.01.2017

SAATİ.10.00

ERTELEME YAPILMASINA KARAR VERİLDİĞİ TAKDİRDE

ERTELEME TOPLANTISININ

İlk Toplantının yapılmasına karar verilen aynı adres ve saatte 20.02.2017 yapılması.

Bütün üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mobbing ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu.

 

—————————————————————————————————————–

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkezi

Korkutreis Mah. İlkiz Sok Kaş İş Merkezi No:19/11 Sıhhiye/Ankara

www.mobbing.org.tr/www.mobbing.com.tr/www.mobbing.gen.tr/

[email protected] – Telf. 0505-517 38 46

 

⇓İndir

23-24 Nisan 2016 Mobbing Temel Analiz Uzmanlık Eğitimi

Mobbing Temel Analiz Uzmanlık Eğitimi 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara Sanayi Odasında yapıldı. Derneğimiz tarafından düzenlenen ve katılımcılara Mobbingi tanıtmak, farkındalığı artırmak, yapılan psikolojik baskının mobbing olup olmadığını ortaya çıkarmak, analiz yapmak, bu alanda uzmanlaşmak bilgi ve tecrübelerini kazandırmayı amaçlıyor.

2 Gün süren Eğitime Ülkemizin dört bir yanındaki Üniversitelerden akademisyenler, iş güvenliği uzmanları, doktor, Avukat, Arabulucu, İnsan Kaynakları Uzmanı v.b. mesleklerden kişiler katıldı. Genel Başkan Hüseyin Gün, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Vedat BULUT, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Veli UZ, Avukat Sibel METİN, Psikolog Yrd. Doç. Dr Meltem İdil ÇAMUROĞLU, İş sağlığı Güvenliği Uzmanı Mustafa Kemal TOPÇU yaptıkları sunumlarla katılımcılara Mobbingi tüm yönleriyle anlattılar.

Çok Başarılı geçen eğitim sonrasında katılımcılar Sertifikalarını aldılar. İyi dilek ve temennilerini dile getiren katılımcılar, bu eğitimle Mobbing konusunda önemli bilgiler edindiklerini ve bu konuda uzman olma yolunda mesafe katettiklerini dile getirdiler.

Fotoğrafları Görmek İçin Tıklayın…