Özden yansımalar

Sürekli Kararsızlık, tutarsızlığa, tutarsızlık onursuzluğa,onursuzluk itibarsızlığa,itibarsızlık mutsuzluğa gebedir(Sosyal Yaşamda Karar Verme Becerileri kitabından-Hüseyin Gün 30.09.2015)=(K,T,O,İ,M)