Anasayfa / Arşiv / Ombudsman- Mobbing

Ombudsman- Mobbing

Edip Üzen/memurlar.net

Ombudsman’a bugüne kadar yapılan toplam mobbing konusunda 49 başvuru yapılıp, yapılan başvuruların 25 tanesi karara bağlandı. Yapılan 49 başvurunun 12’si bayan, 37 tanesi bay olduğu belirtildi.

Dikkate alınmayan taleplerin nedeni:

1- Yakınma konusunun somut olmaması, anlaşılamaması ve menfaat koşulunun bulunmaması

2- Başvuru sahibinin şikayet konusunun Kanun tarafından belirtilen süreye uymaması

3- Mahkeme yargılaması devam eden bir davaya ilişkin başvurular

4- Ombudsman görev alanına girmeyen başvurular

5- Daha önce yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar

6- Zorunlu asgari bilgileri içermeyen ve başka türlü bilgilere ulaşılamayan başvurular

7- Belli bir konu içermeyen başvurular

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddesinin 20. maddesine göre kararlar veriliyor.

MADDE 20 – (1) Şikayet başvurusunun, (e) bendi hariç olmak üzere 19 uncu maddede yer alan şartlardan herhangi birini taşımaması halinde incelenemezlik kararı verilir. Bu karar, şikayetçiye tebliğ edilir ve tebliğ ile birlikte durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden tekrar işlemeye başlar.

(2) İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan şikayet başvurusu hakkında ilgili idareye gönderme kararı verilir. Gönderme kararı şikayetçiye de tebliğ edilir. Kuruma şikayet tarihi, ilgili idareye başvuru tarihi olarak kabul edilir. Şikayet başvurusunun Kurum tarafından ilgili idareye gönderilmesi üzerine;

a) İdare tarafından şikayetçiye verilecek cevabın tebliği tarihinden,

b) İdare tarafından altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten,

itibaren altı ay içinde Kuruma yeniden şikayet başvurusu yapılabilir.

(3) Şikayet edilen idarenin yanlış gösterilmesi durumunda Kurum, resen doğru idareyi belirler ve inceleme aşamasına geçer.

(4) İncelenemezlik kararı doğrultusunda, eksikliklerin giderilmesi şartıyla süresi içinde yeniden Kuruma şikayet başvurusu yapılabilir.

(5) Şikayet başvurusunun 19 uncu maddede yer alan şartları taşıması halinde inceleme ve araştırma aşamasına geçilir.

(6) Ön inceleme şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması halinde de incelenemezlik veya gönderme kararı verilir.

Hakkında mobbing

-Haber İlginizi Çekebilir

Kanuna Aykırı Sözleşme Hükümleri Geçersizdir

Bir çalışanın işe girerken imzalayacağı sözleşmede “işyerinden ayrılması durumunda tazminat ödenmeyecek” yönünde bir hüküm bulunabilir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir