Anasayfa / Arşiv / MOBBİNG TEMEL ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ NİSAN 2016

MOBBİNG TEMEL ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ NİSAN 2016

 

KONU: Mobbing Temel Analiz Uzmanlık Eğitimi                                    TARİH:11/03/2016

SAYI: 2016/10
TÜM KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURUM VE KURULUŞLARINA DUYURULUR.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Başbakanlık tarafından çıkarılan 2011/2 sayılı Genelge ile çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla çeşitli tedbirlerin alınması uygun görülmüş, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler verilmesi hususu düzenlenmiştir. 

Mobbing ile Mücadele Derneği olarak 23/24 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da ekli program kapsamında Mobbing Temel Analiz Uzmanlık Eğitimi verilecektir.

Tüm birim ve çalışanlarınıza duyurulması hususunda gereğini arz ederiz.

Hüseyin GÜN
Genel Başkan

 

EK:1 adet Eğitim Programı
EK:1 adet Başbakanlık Genelgesi

 

DAĞITIM: Kamu ve özel sektör kuruluşlarına

————————————————————————————————————-

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkezi

Adres:İlkiz Sok No:22/3 Sıhhiye-ANKARA

mobbing.org.tr/mobbing.com.tr

mobbingmerkez@hotmail.com.tr – Telf. 0505 517 38 46

 

 

 

MOBBİNG TEMEL ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ

 

 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, mobbing konusunda eğitim verebilecek düzeye ulaştırmaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ: İki gün; eğitimler, her iki günde de 9.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

EĞİTİMİN GENEL KONU BAŞLIKLARI:

Mobbing konusunda genel bilgiler ve analiz, psikolojik boyutu, psikosomatik boyutu, hukuki boyutu ve sosyolojik boyutu.

EĞİTİMİN;

1.YERİ: Ankara Sanayi Odası (Atatürk Bulvarı no:193 Kavaklıdere/Ankara)

2.TARİHLERİ: 23.04.2016 / 24.04.2016 (Cumartesi-Pazar iki gün)

 

KİMLER KATILABİLİR:

Mobbing konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, eğitim vermek isteyen herkes katılabilir.

 

EĞİTİM SONUCUNDA ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR:

 

Bu eğitimi alanlar mobbing konusunda, mobbing vakalarını analiz edebilir düzeye ulaşmaktadırlar. Bu eğitime katılanlar, mobbing konusunda eğitim verebilme becerisini kazanmış olacaklardır.

 

KATILIM BELGESİ:

İki gün sürecek olan eğitime katılanlara katılım belgesi verilecektir.

 

KATILMAK İÇİN NE YAPILMALI:

Eğitime katılmak isteyenler, Mobbing ile Mücadele Derneği’nin (www.mobbing.org.tr) web sitesindeki mobbingmerkez@hotmail.com.tr adresine mesaj yazabilirler.

 

KATILIM ÜCRETİ:

Mobbing ile Mücadele Derneği üyesi olanlara 450 Lira+KDV, üye olmayanlar için ise 500 Lira+KDV ücret ödeyeceklerdir. Katılım ücretlerinin yarısı başvuru tarihinden önce Hülya BAHŞİ adına Halkbank TR:85 0001 2001 3720 0001 1009 04 no’lu hesaba yatırılacaktır. Başvuru ücretinin yarısını kayıt tarihinden önce yatırmayanların kaydı yapılmayacaktır.

 

KALACAK YER:

Kalacak yer isteyenlere (ücretini kendisi ödemek kaydıyla) kamu misafirhanelerinden veya uygun fiyatlı otellerden yer ayrılacaktır.

 

İLETİŞİM İÇİN:

mobbingmerkez@hotmail.com.tr

Hüseyin GÜN (Genel Başkan) Tel:0505/517 38 46

Hülya BAHŞİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Tel: 0505/866 6967

 

MOBBİNG ANALİZ UZMANLIK EĞİTİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1.GENEL BAKIŞ AÇISIYLA MOBBİNG:

1.1.Mobbingin tarihçesi, tanımı/tarafları

1.2.Mobbingin parametreleri

1.3.Mobbingin nedenleri

1.4.Mobbingin taktikleri

1.5.Mobbing aşamaları

1.6.Mobbing dereceleri

1.7.Kuruluşa, mağdura ve aileye verdiği zararlar (Örnek olaylar)

1.8.Örnek olay analizleri

1.9.Mobbing mağdurunun yapması ve yapmaması gerekenler

 

2.MOBBİNGİN PSİKOLOJİK BOYUTU:

2.1.Mobbing ruh sağlığı üzerine etkisi

2.2.Mobbingin çalışma psikolojisi/ sosyal psikolojik boyutu

2.3.Mobbingde kişilikler

2.4.Mağdurda gözlemlenen davranışlar.

2.5.Mobbingin mağdura, aileye verdiği zararlar (Psikolojik, Ekonomik, Sosyal, Fiziksel)

2.6.Mağduriyet sürecinde mağdurda gözlemlenen psikolojik rahatsızlıklar ve tedavi yöntemleri

2.7.Tükenmişlik Sendromu

 

3.MOBBİNGİN NEDEN OLDUĞU PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR:

3.1.Mobbingin neden olduğu psikosomatik rahatsızlıklar

3.2.Kuruluşlara/Şirketlere, mağdura, ailesine, topluma fiziksel ve ruhsal sağlık maliyeti

 

4.MOBBİNGİN HUKUKSAL BOYUTU:

4.1.Mobbingin kamu personeli boyutu

4.1.1.İptal ve tam yargı davaları

4.1.2.Personel mevzuatlarında çalışanların hakları, yetki ve sorumlulukları, şikâyet ve müracaat hakkı, disiplin hukuku, performans ve sicil notu uygulamaları

4.2.Mobbingin kamu davası boyutu

4.2.1.Türk ceza hukuku boyutu

4.2.2.Özel ceza yasaları bakımından hukuki boyutu

4.3.İş hukuku boyutu

4.3.1.Özel sektörde mücadele yöntemleri

4.3.2.İş hukuk kapsamında tazminat davaları, işe iade, mobbing davası, alacak davaları.

4.4.Borçlar hukuku ve Medeni hukukta maddi ve manevi tazminat davaları boyutu (kuruluşlara açılacak davalar, bireylere açılacak davalar)

4.5.Mobbing ve İş Sağlığı ve Güvenliği ve Ergonomik boyutu

4.6.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolları

4.7.Kamu denetçiliği (Ombudsmanlık)

4.8.Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı ve usulleri

4.9.Mobbing 2547 sayılı YÖK kanunu ve 657 DMK kanunu ve yargısal boyutu

4.10.Mobbing davaları (Tazminat davası ve delil oluşturma ve ispat yöntemleri)

4.11.Mobbing dava dilekçe örnekleri

4.12.Mobbing uzmanlık mütalaa örnekleri

4.13.Mobbing bilirkişi rapor örnekleri

4.14.Mobbing/işe iade yargı kararları

5.MOBBİNGİN SOSYOLOJİK VE PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER BOYUTU

6.MOBBİNG İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

5.1.Örnek olay analizleri

5.2.Mobbing farkındalık eğitimlerinin önemi

5.3.Mobbing ajandası

5.4.Mağdura, aileye ve işverene düşen görevler

 

7.EĞİTİMCİLER:

1-Hüseyin GÜN (Mobbingder Genel Başkanı-İK Uzmanı/    Mobbing Bilirkişisi/Yazar)

2-Prof. Dr. Vedat BULUT: Mobbingder Genel Başkan Yardımcısı-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/İmmünoloji Bölüm Başkanı)

3-Dr.Meltem İDİĞ ÇAMUROĞLU (Psikolog/Yazar)

4-Av.Sibel METİN (Mobbingder İl Temsilcilikleri Genel Koordinatörü)

5.Doç. Dr.Veli UZ (Dumlupınar Ünv./İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)

6.Dr.Mustafa KEMAL TOPÇU(Ankara Sanayii Odası İK Müdürü)

Not: Her ders 45 dakikadır.

 

19 Mart 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27879
GENELGE
Başbakanlıktan:

Konu : İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi.

GENELGE

2011/2

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.

3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır.

5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulacaktır.

6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

 

 

Hakkında mobbing

-Haber İlginizi Çekebilir

Ankara Barosu ile “İşyeri Kanseri Mobbing Paneli”

4-10 Şubat “Mobbing Farkındalığı Haftası” etkinlikleri kapsamında Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir