Anasayfa / Arşiv / ASKERLİK VE MOBBİNG

ASKERLİK VE MOBBİNG

                                ASKERLİK VE MOBBİNG

                Ordusuz bir millet, milletsiz bir ordu düşünülemez. Ordular milletin bekası için vardırlar. Bizim ordumuz da her türlü saygıyı ve sevgiyi hak etmektedir. Tabi ki ordu denilince akla ilk gelen disiplin, savaş ve zorluklardır. Bir orduya vücut veren erinden generaline kadar her bir askerin önemi kıyaslanamaz. Ancak, üniforma içindeki her şeyden önce bir makine değil bir insandır.Duyguları,özel yaşamı,beklentileri,eşi ve çocukları,onuru ve itibarı vardır.Askeri disiplin düzleminde, insanlık halleri görmezden gelinemez.Ordu,barış yoluyla sağlanamayan hakları, savaş yoluyla elde etmek için eyleme geçen bir kurumdur.Ordu, katı hiyerarşik yapısı içinde yukarıdan aşağıya doğru artan oranda disiplin işlemi tesis eder.Ancak, bir komutan, askeri disiplini bahane ederek,kendince kişisel kurallar geliştirerek bunu nefsi tatmin aracı olarak kullanamaz.Askerler, sınırsız yetkiye sahip olmadığı gibi bir başka asker üzerinde tahakküm kurma hakkına da sahip değildir.Bir asker bir ordunun mensubudur ancak,malı değildir.Bir komutan rütbesi ne olursa olsun kamu yararı ve hizmet gerekleri dışına da çıkamaz.Askerlerin birbirlerine özellikle de alt rütbedekilere mobbing yapma hakkı yoktur. Mobbing katı hiyerarşik yapıya sahip kurumlarda uygulandığında ve şikayet ve müracaat sonucunda da bir sonuç alınamadığında veya alınamayacağı düşüncesi hasıl olduğunda mağduru depresyona hatta travma sonrası stres bozukluğuna sokabilmektedir.Mobbing mağdurun psikolojik ve fiziksel sağlığında  kalıcı ciddi hasarlar bırakabilmektedir.Bu nedenle, tüm komuta kademesinin öğrencilik döneminde mobbing konusunda en az bir yarı yıl ders alması, mobbingi başkalarına yapmaması,yapanlara müdahale etmesi, bir çok mağduriyetin önüne geçecektir.Türkiye Astsubaylar Derneğinin 13.03.2015 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Konferans salonunda  “TSK’da MOBBİNG VE İNTİHARLAR” Konulu Sempozyumunda konuşmacı olanlardan biride bendim.Diğer Konuşmacılar Doç.Dr.Çiğdem SOYKAN,Asker Hakları İnisiyatifinden Kerem ÇİFTÇİOĞLU ve TEMAD hukuk Komisyonu Başkanı Mehmet Erkan AKKUŞ idi.yaklaşık 600 kişilik salonda boş sandalye yoktu.Emekli, muvazzaf Astsubay ve aileleri salonu doldurmuştu.Son dönemde kamuoyunun ve TBMM’nin gündemine taşınan asker intiharları konuşuldu.Mobbing konusunda sunum yaparken subayların maruz kaldığı mobbing vakalarından örnekler verdim.Astsubay ve uzman erbaşların büyük çoğunluğunun mobbinge maruz kaldığını zaten biliyoruz.Temel otobanda ters yöne girmiş.Polis Helikopteri temelin arabasının plakasını vererek havadan anons ediyormuş, şu plakalı araç otobanda ters yönde seyretmektedir bir kazaya mahal vermeden lütfen durdurun diyormuş.Temel anonsu duyuyormuş ancak kendi kendine birisi mi? Birisi mi? hepusu hepusu diyormuş.Sayın Mehmet Erkan AKKUŞ’a sordurdum mobbinge maruz kalanlar ellerini kaldırabilirler mi? Diye. Salonda bulunan astsubayların %90’ı mobbinge maruz kaldığını el kaldırarak beyan etti. Ortada ciddi bir sorun olduğu biliniyordu ancak ordunun içinde olanlar dâhil bu kadar boyutlu olduğunu belkide kimse tahmin etmiyordu.

                Emekli Astsubaylar, komutanların kendilerine mobbing yaptığından yakındılar. Ordu içinde haklarını arayamadıklarını, kendilerine ikinci sınıf muamelesi yapıldığından yakındılar. Milli savunma Bakanlığının duyarsız kaldığından yakındılar. Askeri mahkemelerin bağımsız olarak hareket edemediğinden yakındılar. Astsubayların yaşadığı sorunların mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiği üzerinde duruldu.

                Bizde Astsubayların çok sorun yaşadığını biliyoruz. Bu sempozyumda askeri intiharları konuştuk ancak, görevi sırasında yaşadığı mobbing  sonucunda hakkını arayamayan, ruhsal ve fiziksel yara alan, ailesi dağılan, çocuklarının yüzüne ağlayarak bakan, alkole ve sigaraya sarılan astsubayların sorunları mutlaka çözülmelidir. Artık Türk ordusu çağın gereklerine uygun olarak organizasyon, yönetim, mevzuat, teknik imkan ve kabiliyet bakımından kendini yenilemelidir. Astsubaylık, uzman erbaşlık, müessesi sil baştan yeniden düzenlenmelidir. Mobbing gibi sosyal sendrom konusunda tüm askerler bilinçlendirilmeli, bu konuda katı yasaklayıcı düzenlemeler getirilmeli, mobbing eylemi askeri bir suç olmadığından askeri mahkemeler yerine sivil mahkemelerde dava konusu edilmelidir. Askerlerin maaşları çok düşük olduğundan mutlaka kendilerini geçindirebilecek düzeye getirilmelidir.

                     TEMAD’ın Ankara’da yaptığı ve ilk kez yapıldığı belirtilen muhteşem organizasyondan dolayı tebriklerimi sunuyorum. Genel Başkan Ahmet KESER ve ekibine başarılar diliyorum. 15/03/2015

Hüseyin GÜN(Mobbingder Genel Başkanı)

Hakkında mobbing

-Haber İlginizi Çekebilir

Kanuna Aykırı Sözleşme Hükümleri Geçersizdir

Bir çalışanın işe girerken imzalayacağı sözleşmede “işyerinden ayrılması durumunda tazminat ödenmeyecek” yönünde bir hüküm bulunabilir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir