Anasayfa / Anket / ADALETE GÜVEN ANKETİ SONUÇLARI

ADALETE GÜVEN ANKETİ SONUÇLARI

Derneğimizce 18.03.2013 tarihinde saat 20.51 de başlatılan ve  05.08.2014 tarihi saat 18.30 da sonlandırılan anketimize  toplam 272 kişi katılmıştır. Bu anket ile Türkiye’de adaletin sağlanmasında görev alan kurum ve kuruluşlarının vatandaşın bakış açısı ile adaleti sağlamada ne denli başarılı olduğunu belirlemek istedik. Anketimizin özel bir amacı olmadığı gibi derneğimizin tarafsızlığına gölge düşürebilecek sorulardan da kaçındık. Yargının, askerin, polisin gündem oluşturduğu bu günlerde anket sonuçlarını açıklamamızın da özel bir amacı yoktur. Anketimizi yorumlayacak veya alıntı yapacak olan şahıslar anketimizi burada açıkladığımız amaç, niyet, katılım, başlama, sonlandırma ve sonuçlarını açıkladığımız zaman dilimi bakımından farklı niyet ve gaye ile yorumlamasınlar. Anketi dernek yönetimi dışında www.mobbing.org.tr adresimizi ziyaret eden tüm vatandaşlarımızın doldurmasını istedik.Mobbing mağdurları Türkiye’de maalesef yargıya güvenmiyor.Burada sadece mobbing açısından sorular sorulmamıştır.Örneğin anketimizde polisin,Jandarmanın mobbing ile ilgisi yoktur.

Adalet olmayan toplumlarda cehalet saygı görür. Aşağıdaki ankette adalet sistemimizin her türlü etki ve yönlendirmeden uzak, yansız bir sistem üzerine kurulmasına ne denli ihtiyaç olduğu görülecektir. Adil, duyarlı, vicdanlı, görevinin aşığı, Asker,Polis,Savcı,Hakim ve Avukatlarımızı tenzih ederek kamuoyuna saygı ile sunulur.

                                                                                   

                                                                                                        Mobbinder Genel Merkezi

 

Başınıza kötü bir olay geldiğinde polis başvurur musunuz? sorusuna katılanların  %59,92 evet derken %28,67’si belki diyerek toplamda  %88.59’u  kötü bir olay ile karşılaştığında polise başvuracağını veya başvurabileceğini beyan etmektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 163 59,92 %
Hayır 29  10,66 %
Belki 78 28,67 %
Hiçbir Fikrim Yok 2 0,73 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Başınıza kötü bir olay geldiğinde savcıya başvurur musunuz? Sorusuna katılanların %49,26 evet derken, belki diyenlerin oranı %34,55 olarak gerçekleşmiştir.Bu iki oranı topladığında vatandaşların %83,81 başına kötü bir olay geldiğinde savcıya başvuracağını veya başvurabileceğini beyan etmektedir.

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 134 49,26 %
Hayır 40 14,7 %
Belki 94 34,55 %
Hiçbir Fikrim Yok 4 1,47 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Başınıza kötü bir olay geldiğinde jandarmaya başvurur musunuz? Sorusuna ankete katılanların %50 si evet derken %26,83 belki cevabını vermiştir. Bu iki oran toplandığında başına kötü bir olay geldiğinde jandarmaya başvuracağını veya başvurabileceğini beyan edenlerin oranı %76,83’e ulaşmaktadır. Jandarmaya başvuracağını veya başvurabileceğini beyan edenlerin oranının polise başvuracağını veya başvurabileceğini beyan edenlerden düşük çıkmasının nedeni ankete katılanların büyük birçoğunun jandarma bölgesinde yaşamıyor olmasıdır.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 136 50 %
Hayır 55 20,22 %
Belki 73 26,83 %
Hiçbir Fikrim Yok 8 2,94 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce polise başvurduğunuzda adalet duygunuzu sarsan kötü bir tecrübeniz oldu mu? Sorusuna evet diyenlerin oranı %55,51 hayır diyenlerin oranı %37,5 ve hiçbir fikrim yok diyenlerin oranı %6,98’dir.Buda şunu gösteriyor polis vatandaşa güven vermiyor.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 151 55,51 %
Hayır 102 37,5 %
Hiçbir Fikrim Yok 19 6,98 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce savcıya başvurduğunuzda adalet duygunuzu sarsan kötü bir tecrübeniz oldu mu? Sorusuna evet diyenlerin oranı %37,86 hayır diyenlerin oranı %44,48 ve hiçbir fikrim yok diyenlerin oranı %17,64 dür. Bu soruda savcıların vatandaşa, polise göre daha iyi davrandığını ancak yinede ihmal edilemeyecek bir oranda savcılarında vatandaşa güven vermediği anlaşılmaktadır.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 103 37,86 %
Hayır 121 44,48 %
Hiçbir Fikrim Yok 48 17,64 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce jandarmaya başvurduğunuzda adalet duygunuzu sarsan kötü bir tecrübeniz oldu mu? Sorusuna evet diyenlerin oranı %16,17, hayır diyenlerin oranı hayır diyenlerin oranı %60,66 ve hiçbir fikrim yok diyenlerin oranı ise %23,16 dır.Ankete katılanların büyük bir oranı jandarma bölgesinde  yaşamadığından katılanların %89,82 si jandarmaya yaptığı başvuruda olumsuzlukla karşılaşmadığını beyan etmektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 44 16,17 %
Hayır 165 60,66 %
Hiçbir Fikrim Yok 63 23,16 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Türkiye’de başınıza bir şey geldiğinde başvuracağınız polisin sorununuzu çözeceğine inanıyor musunuz? Sorusuna evet diyenlerin  oranı %5,51, hayır diyenlerin oranı %43,38 ve kısmen diyenlerin oranı %47,05 tir.Burada polise ‘tam ve kesin güvenin  hemen hemen hiç  olmadığını’ büyük bir oranın ki %47,05’i şüphe ile %43,38’nin de kesin olarak polise güveninin olmadığını göstermektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 15 5,51 %
Hayır 118 43,38 %
Kısmen 128 47,05 %
Sorunumu Çözeceğine Kesin Olarak İnanıyorum 4 1,47 %
Hiçbir Fikrim Yok 7 2,57 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Türkiye’de başınıza bir şey geldiğinde başvuracağınız savcının sorununuzu çözeceğine inanıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların %11,76’sı evet,%33,82’si hayır,%47,05’i kısmen,%1.47 kesin olarak inandığını ve %5,88’i hiçbir fikrinin olmadığını beyan etmektedir. Bu soruda verilen cevaplar savcılara ‘ tam ve kesin güvenin ancak %11,76’ oranında olduğunu, şüpheyle güvendiğini söyleyenlerin oranının %47,05 olduğunu,%33,82’sinin ise savcıya tam ve kesinin güvenin olmadığını göstermektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 32 11,76 %
Hayır 92 33,82 %
Kısmen 128 47,05 %
Sorunumu Çözeceğine Kesin Olarak İnanıyorum 4 1,47 %
Hiçbir Fikrim Yok 16 5,88 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Türkiye’de başınıza bir şey geldiğinde başvuracağınız jandarmanın sorununuzu çözeceğine inanıyor musunuz? Sorusuna katılanların %14,33 ü evet,%31,25 hayır,%36,39 kısmen,%1,47’si kesin olarak inandığını ve %16,54’üde hiçbir fikrinin olmadığını beyan etmektedir.Ankete katılanların %52,19 jandarmanın sorununu çözeceğini veya çözebileceğini beyan etmektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 39 14,33 %
Hayır 85 31,25 %
Kısmen 99 36,39 %
Sorunumu Çözeceğine Kesin Olarak İnanıyorum 4 1,47 %
Hiçbir Fikrim Yok 45 16,54 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce davacı veya davalı oldunuz mu? Sorusuna ankete katılanların  %64,33’ü ya davalı ya da davacı olduğunu beyan etmektedir. Bu oranlar dikkate alındığında 76 milyon nüfusu olan ülkemizde 17.974.000 kişinin ya davalı ya da davacı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 175 64,33 %
Hayır 97 35,66 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Türkiye’de başınıza bir şey geldiğinde dava açacağınız hukuk mahkemelerinin(asliye hukuk, sulh hukuk) objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların %13,23 ‘ü evet ,%35,66’sı hayır,%43,01 kısmen,%2,94 ü mahkemenin objektif karar vereceğine kesin olarak inandığını,%5,14 ü hiçbir fikrinin olmadığını beyan etmektedir. Hukuk mahkemelerinin objektif karar vereceğini veya kesin olarak karar vereceğini beyan edenlerin oranı %16,17 iken kısmen objektif karar verir diyenlerin oranı %43,01 dir. Ankete katılanların çoğunluğunun hukuk mahkemelerine güveninin tam ve kesin olmadığını veya hiç güvenin olmadığını göstermektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 36 13,23 %
Hayır 97 35,66 %
Kısmen 117 43,01 %
Objektif Karar Vereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 8 2,94 %
Hiçbir Fikrim Yok 14 5,14 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce davacı ya da davalı olmuş iseniz, hukuk mahkemelerinin haksız karar verdiğine tanık oldunuz mu? Sorusuna ankete katılanların %45,95’i evet derken %54,04’ü hayır cevabını vermiştir.

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 125 45,95 %
Hayır 147 54,04 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Türkiye’de başınıza bir şey geldiğinde savcı tarafından kamu davası açılacak olan ceza mahkemelerinin(asliye ceza, sulh ceza, ağır ceza ) objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların %12,86’sı evet,%39,7 hayır,%40,07 kısmen,%1,83 ü objektif karar vereceğine kesin olarak inandığını,%5,51 hiçbir fikrinin olmadığını beyan etmektedir.Ceza mahkemelerinin objektif karar vereceğini veya kesin olarak objektif karar vereceğini beyan edenlerin oranı %14,69,objektif karar vereceğinde şüphe duyduğunu(kısmen diyenler) beyan edenlerin oranı %40,07’dir.Buradan şu sonuca varılabilir ankete katılanların büyük bir çoğunluğu ceza mahkemelerine güven duymamaktadır.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 35 12,86 %
Hayır 108 39,7 %
Kısmen 109 40,07 %
Objektif Karar Vereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 5 1,83 %
Hiçbir Fikrim Yok 15 5,51 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce davacı ya da davalı olmuş iseniz, ceza mahkemelerinin haksız karar verdiğine tanık oldunuz mu?

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 107 39,33 %
Hayır 165 60,66 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Askeri suç kapsamında başınıza bir şey geldiğinde askeri ceza mahkemelerinde açılacak olan davalarda askeri ceza mahkemelerinin objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna %13,97 evet,%1,47 kesinlikle evet,%16,54 kısmen %40 hayır ve hiçbir fikrim yok diyenlerin oranı %27,94’dür.Buradan çıkan sonuç askeri ceza mahkemelerine olan güvenin de çok düşük olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü ankete katılanların %31,23’ü askeri ceza mahkemelerinin objektif karar vereceğini veya verebileceğini beyan etmektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 38 13,97 %
Hayır 109 40,07 %
Kısmen 45 16,54 %
Objektif Karar Vereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 4 1,47 %
Hiçbir Fikrim Yok 76 27,94 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce askeri ceza mahkemelerinde davacı ya da davalı olmuş iseniz, askeri ceza mahkemelerinin haksız karar verdiğine tanık oldunuz mu?

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 49 18,01 %
Hayır 223 81,98 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce iş mahkemesinde davalı ya da davacı oldunuz mu? Sorusuna ankete katılanların %17,64’ü evet derken %82,35 hayır cevabını vermiştir. Ankete katılanların içinde iş mahkemesinde dava açma hakkı bulunan işçilerin çok olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 48 17,64 %
Hayır 224 82,35 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

İş mahkemesinin objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların %14,7 si evet,%29,41 hayır,%30,88 kısmen,%1,83 objektif karar vereceğine kesin olarak inandığını,%23,16’sıda hiçbir fikrinin olmadığını beyan etmektedir. İş mahkemelerinin objektif karar vereceğini veya kesin olarak objektif karar vereceğini beyan edenlerin oranı %16,53 iken, kısmen objektif karar verir diyenlerin oranı %30,88’dir.Ankete katılanların iş mahkemelerine olan güveninin de oldukça düşük olduğu görülmektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 40 14,7 %
Hayır 80 29,41 %
Kısmen 84 30,88 %
Objektif karar vereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 5 1,83 %
Hiçbir Fikrim Yok 63 23,16 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Türkiye’de kamu görevlileri veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bir işlem sonucunda maddi veya manevi zarar gördüğünüzde başvuracağınız idare mahkemelerinin objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna %11,02 evet,%46,32 hayır,%32,72 kısmen,%1,47 kesinlikle,%8,45 hiçbir fikrinin olmadığını beyan etmektedir.İdare mahkemelerinin objektif karar vereceğini veya kesin olarak objektif karar vereceğini beyan edenlerin oranı %12,49 iken kısmen objektif karar verir diyenlerin oranı %32,72’dir.İdare mahkemelerine güvenin diğer mahkemelerden daha düşük olduğu ankete katılanlarca beyan edilmektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 30 11,02 %
Hayır 126 46,32 %
Kısmen 89 32,72 %
Objektif Karar Kereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 4 1,47 %
Hiçbir Fikrim Yok 23 8,45 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Askeri işlemler kapsamında askeri yetkililer veya askeri kurumlar tarafından yapılan bir işlem sonucunda maddi veya manevi zarar gördüğünüzde başvuracağınız Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların %17,64’ü objektif karar vereceğini veya kesinlikle objektif karar vereceğini beyan ederken, kısmen objektif karar verir diyenlerin oranı %21,32 dir.Askeri Yüksek İdare mahkemelerine de ankete katılanlarca pek güven duyulmadığı beyan edilmiştir.

 

Seçenek Metni   Sayı Oran VE VEYA
Objektif Karar Vereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 6 2,2 %
Kısmen 58 21,32 %
Hiçbir Fikrim Yok 72 26,47 %
Hayır 94 34,55 %
Evet 42 15,44 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce AYİM’de davacı ya da davalı olmuş iseniz, AYİM’in haksız karar verdiğine tanık oldunuz mu?

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 28 10,29 %
Hayır 244 89,7 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundunuz mu?

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 54 19,85 %
Hayır 218 80,14 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Yargıtay’ın objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların %15,07 si evet,%21,32 hayır,%1,1 kesinlikle evet,%15,8 hiçbir fikrim yok beyanında bulunmuştur. Yargıtay’ın objektif karar vereceğini veya kesinlikle objektif karar vereceğini beyan edenlerin oranı %16,17’dir. Kısmen objektif karar verir diyenlerin oranı ise %46,69’dur.Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu Yargıtay’ın objektif karar vereceğine inanmamaktadır.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 41 15,07 %
Hayır 58 21,32 %
Kısmen 127 46,69 %
Objektif karar vereceğine kesin olarak inanıyorum 3 1,1 %
Hiçbir Fikrim Yok 43 15,8 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce Askeri Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundunuz mu?

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 8 2,94 %
Hayır 264 97,05 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Askeri Yargıtay’ın objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna cevap verenlerin dağılımına bakıldığında Askeri Yargıtay’a da ankete katılanların pek güven duymadığı anlaşılmaktadır.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 37 13,6 %
Hayır 75 27,57 %
Kısmen 61 22,42 %
Objektif Karar Vereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 6 2,2 %
Hiçbir Fikrim Yok 93 34,19 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundunuz mu?

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 38 13,97 %
Hayır 234 86,02 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Danıştay’ın objektif karar vereceğine inanıyor musunuz? Sorusuna ankete katılanların %11,02 si evet,%23,52 hayır,%37,5 kısmen,%0,73 kesinlikle %27,2 hiçbir fikrim yok cevabını vermiştir. Buradan çıkarılması gereken sonuç, Danıştay’ın objektif karar vereceğine inanıyorum veya kesinlikle inanıyorum diyenlerin oranı %11,75 iken kısmen inanıyorum diyenlerin oranı %37,5’dir.Ankete katılanların Danıştay’a olan güveninde çok düşük olduğu anlaşılmaktadır.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 30 11,02 %
Hayır 64 23,52 %
Kısmen 102 37,5 %
Objektif Karar Vereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 2 0,73 %
Hiçbir Fikrim Yok 74 27,2 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Daha önce Askeri Yüksek İdare Mahkemesine (AYİM) temyiz başvurusunda bulundunuz mu?

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 4 1,47 %
Hayır 268 98,52 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Temyiz makamı olarak AYİM’in objektif karar vereceğine inanıyor musunuz?

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet 38 13,97 %
Hayır 63 23,16 %
Kısmen 77 28,3 %
Objektif Karar Vereceğine Kesin Olarak İnanıyorum 4 1,47 %
Hiçbir Fikrim Yok 90 33,08 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Kamuda çalışıyorsanız, kendi kurumunuz içinde herhangi bir sorunla karşılaştığınızda ne yaparsınız? Sorusuna ankete katılanların %67,64’ü yazılı veya sözlü şikayet edeceğini beyan ederken, yazılı ya da sözlü şikayet etmem diyenlerin oranı %11,02, hiçbir fikrim yok diyenlerin oranı ise %21,32’dir. Kamuda çalışanların kendi kurumları içinde şikayet mekanizmasını işletmekten çekindiklerini işaret etmektedir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Yazılı şikayet ederim 37 13,6 %
Sözlü şikayet ederim 41 15,07 %
Hem yazılı hem de sözlü şikayet ederim 106 38,97 %
Yazılı ya da sözlü şikayet etmem 30 11,02 %
Hiçbir Fikrim Yok 58 21,32 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Kamuda çalışmıyorsanız, kamu kuruluşları ile bir sorun yaşadığınızda ne yaparsınız? Sorusuna ankete katılanların %70.2’si hem yazılı veya sözlü şikayet edeceğini beyan ederken, yazılı yada sözlü şikayet etmem diyenlerin oranı %9,92, hiçbir fikrim yok diyenlerin oranı ise %19,85’dir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Yazılı şikâyet ederim 67 24,63 %
Sözlü şikâyet ederim 30 11,02 %
Hem yazılı hem de sözlü şikâyet ederim 94 34,55 %
Yazılı ya da sözlü şikâyet etmem 27 9,92 %
Hiçbir Fikrim Yok 54 19,85 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

Herhangi bir hukuki sorunla karşılaştığınızda avukata başvurdunuz mu?sorusuna Ankete katılanların cevapları da aşağıdaki gibidir.

 

Seçenek Metni Sayı Oran VE VEYA
Evet, avukat aracılığıyla hallettim 80 22,16 %
Hayır, avukata gitmedim 41 11,35 %
Pahalı olacağını düşündüğüm için gitmedim 36 9,97 %
Para vermemek veya daha az para vermek için tanıdık bir avukata gittim 34 9,41 %
Sorunumu kendim hallettim 40 11,08 %
Sorunumu etrafıma danışarak/sorarak hallettim 30 8,31 %
Daha önce avukatla bir işim olmadığı için gitmedim 17 4,7 %
Bir avukat tanıdığım olmadığı için gitmedim 7 1,93 %
Avukatın nasıl bir yardımı olacağından emin olamadığım için gitmedim 16 4,43 %
Avukata gittim ama bir faydası olmadı 40 11,08 %
Avukata gittim ama pahalı geldiği için işimi avukata devredemedim 20 5,54 %

Cevaplayan Sayısı : 272

 

Boş Bırakan Sayısı : 0

 

 

 

—————————————————————————————————————————

                                          Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkezi

Adres:İlkiz Sok No:22/3  Sıhhiye-ANKARA

www.mobbing.org.tr/www.mobbing.com.tr/www.mobbing.gen.tr/

www.mobbingmerkez@hotmail.com.tr – Telf. 0505-517 38 46

 

 

Hakkında mobbing

-Haber İlginizi Çekebilir

TRT’DE YAŞANANLAR MOBBİNG DEĞİL DE NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir