ANAYASA MAHKEMESİ MEMUR GÜVENCESİNİ

ORTDAN KALDIRAN TORBA YASAYA GEÇİT VERMEDİ.

TİB BAŞKANI DA MAHKEME KARARI OLMADAN İNTERNET ORTAMINDAKİ YAYINLARI DURDURAMAYACAK.

03.10.2014

İŞTE KARARLAR:

Esas No:2014/149

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ Sinop Milletvekili Engin ALTAY ile birlikte 123 milletvekili

AÇILAN DAVANIN KONUSU:

10.9.2014 günlü, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair

Kanun’un;

A- 97. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinin “…23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar  dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil  memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve  bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer  değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri  hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği,  ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun  başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl  içinde yerine getirilir.” bölümünün,

2- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinin,

3- (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin “Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez;” bölümünün, Esas iptal 6552 sayılı Kanun’un;

A- 97. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinin “…23/4/1981 tarihli  ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar

YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

2- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinin

B- 109. maddesiyle, 24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 26. maddenin,

C- 126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı internet Ortamında Yapılan

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

D- 127. maddesiyle, 5651 sayılı Kanun’un;

1- 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının değiştirilen “dört saat” ibaresinin,

2- 8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkranın,iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

AÇILAN DAVALARLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI:

6552 sayılı Kanun’un;

A-97.maddesiyle,6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun28.maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinin “…23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi

daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar

YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

2- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinin

B- 109. maddesiyle, 24.11.1994 günlü, 4046

sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 26. maddenin,

C- 126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

D- 127. maddesiyle, 5651 sayılı Kanun’un;

1- 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının değiştirilen “dört saat” ibaresinin,

2- 8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkranın, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi. Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Kararın Resmî Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

3- (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin “Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez;”bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar

YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B- 109. maddesiyle, 24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 26. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

C- 126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

D- 127. maddesiyle, 5651 sayılı Kanun’un;

1- 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının değiştirilen “dört saat” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

2- 8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin koşulları Oluşmadığından REDDİNE,

(* İş bu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.)

 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X