Prof.Dr.Nebi Sümer , Psik.Alp Ardıç , Psik.Nurhayat Yüksel , Prof.Dr.Ferhünde Öktem ,  Prof.Dr.İ.Hamit Hancı , Av.Gülay Arıkan , Av.Türkay Asma, Av.Devrim Karakülah, Hüseyin Gün , Av. Aydın Tansu

Adli Psikoloji paneli,

Türk Hukuk Kurumu – Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile 12 Şubat 2011 de gerçekleştirilmiştir.

Panel konuşmacı ve katılımcılarıyla şu kapanış bildirgesi ele alınmıştır.

-Adli Psikoloji yasal konulara ve sorunlara psikolojik açıdan bakarak hukuk ile psikoloji arasındaki bağı kurmaya çalışan bir daldır.

Hukuk sisteminde alınan bütün kararlar her aşamasında psikolojik süreçlerden etkilenir.

En kısa tanımı ile adli ya da adalet psikolojisi hukuksal ve psikolojik süreçlerin kesiştiği alanı inceleyen bir bilim dalı ve bu alandaki karaların adil, etik ve insan haklarına uyun olarak alınmasına yardımcı olmak için bir uygumla alanıdır.

Türkiye’de psikologların görev ve uygulama koşullarını tanımlayan bir yasanın bulunmaması nedeniyle adli psikologların yeterlik ve yetkinlik düzeyini almaları gereken eğitimin genel çerçevesini ve çalışma koşullarını düzenleyen bir yasa ve/ya yönetmelik henüz mevcut değildir.

Psikoloji meslek yasasının çıkarılmasına ve uzmanık alanlarına uygun olarak serbest çalışmalarını denetleyen bir Psikologlar Odası’nın kurulmasına acil ihtiyaç vardır.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı genelgeyle psikoterapi yapan psikolojik danışma merkezlerinin kapatılmaları yönünde tebligat gönderilmiştir.

Türkiye’de sorun yaşanan her konuda olduğu gibi, son yıllarda sayısı artan ehliyetsiz kişiler tarafından psikoterapi yapan psikolojik danışma merkezleri sorununda da, bir çözüm ve denetim sistemi arayışı yerine, tüm psikolojik danışma merkezlerinin kapatılmaya çalışılması, esasında psikolojik desteğin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Hem medikal hem de daha uzun ve ciddi bir süreç olan psikiyatrik tedavi desteğine karşın, günlük hayatın zorlukları ile baş edemeyen, anlık stresten yorulmuş kişilere hayatlarını daha huzurlu yaşayabilmeleri ve zorluklarla mücadelede daha güçlü olabilmeleri konularında destek veren psikologların bu kadar küçümsenmesi çok ciddi bir algı karmaşasıdır.

Devletin psikoloji alanına ve bu konuda eğitim gören psikologlara gerek eğitim gerekse eğitim sonrası destek vermesi, bu mesleğin saygınlığını koruyabilmek adına daha ciddi bir denetim mekanizması oluşturması ve kendilerini geliştirmeye yönelik imkanlar sağlaması gerekirken alınan bu karara en kısa sürede bir son verilmeli çözüm arayışları konuşulmalıdır.

Adli Psikoloji nin çalışma Alanları

-Ceza sorumluluğu

-Medeni Sorumluluk

-İnsan Hakları İhlalerinin Tesbiti

-Mobbing in belirlenmesi

-Trafik psikolojisi

-Yüksek Güvenlikli hastanelerdeki görevler

-Seri suçlularda suçlu profili çıkarılması

– Suç ve Suçlu Psikolojisi

-Adli psikolojinin yargıya etkisi

-Aile hukuku (Evlilik ,boşanma, çocuğun korunması)

-Velayet hukuku

Psikologların ilk tanımlandığı kanun ailenin korunmasın dair kanundur.

Adli sistemde adli psikolojiye  çok ihtiyaç vardır.

Adli Psikoloğa en çok ihtiyaç duyulan alan Aile içi şiddet in önlenmesi ve tanımlanmasıdır.

Psikologlar la ilgili  acilen bir Meslek  ve meslek odası yasası çıkarılmalı.

Bu yasalarda adli psikoloji gibi uzmanlık alanları belirtilmelidir.

(4 yıl lisans 2 yıl lisans üstü gibi)

Adli Psikoloji yönetmeliği çıkarılmalıdır

Adli Psikoloji, Suç önleme, koruma ve rehabilitasyon alanlarında da  çalışmalıdır.

Yerli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır.

Klinik psikoloji, yeterli  hukuk ve  adli psikoloji gözlem bilgileri olmalıdır.

Test ve görüşme becerilerine ve  etik duyarlığa sahip olmalılardır.

Özellikle Çocuk hukukunu iyi bilmelilerdir.

Adli psikologların Hak sorumluluk ve yetkilerin belirlenmeli, Sürekli eğitim hakları olmalıdır.

Yargılamaların uzaması bizzat travma oluşturmaktadır. Bunun belirlenmesinde de adli psikoloji görev üstlenmelidir.

Evlat edinme de kişilik yapısının belirlenmesinde rol almalıdırlar.

Hastanelerde psikologların görevleri ve değerlendirme esasları belirlenmelidir.

Sanık, tanık ,mağdur ifade alınırken 0-18 yaş arası tüm çocukların yanında psikolog aktif olarak yer almalıdır.

Çocukla arasında güven ilişkisi kurabilmeli, dava dosyasını iyi bilmeli , çocukla empati geliştirebilmelidir.

Hakim ve Savcılar ın adli psikoloji  raporlarını değerlendirebilecek yeterlilikte psikoloji bilgileri olmalıdır.

Sanık ya da mağdur çocuklarla ilk temas eden olarak Avukatlarda adli psikoloji konusunda eğitilmeli , Mağdurla iletişim tekniklerini öğrenmelidirler. Farkındalığı avukatlar yaratmalıdır.

Bilinçli olarak duruşmaya çıkmalıdırlar.

Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin alandaki rolü de  belirlenmelidir

Program

Adli Psikoloji paneli

Türk Hukuk Kurumu – Adli Bilimciler Derneği

12 Şubat 2011 .

Oturum Başkanı: Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Konuşmacılar:

Nurhayat Yuksel:Adli Bilimciler Dernegi Y.K Uyesi

Psik.Alp Ardıç . Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Komisyonu Başkanı

Prof.Dr.Nebi Sümer. ODTÜ Psikoloji Bölümü

Prof.Dr.Ferhünde Öktem: Hacettepe Üniv.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X