İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her yıl 10 Aralık’ta kutlanıyor. II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.
İnsan hakları sadece insan olmak nedeniyle sahip olunan haklar olarak devlet hukukundan önce gelir ve bağımsızdır. Bireyin eksiksiz gelişimi için gerekli bir koşul olarak insan hakları demokratik bir düzen içerisinde kendi yerini bulur. İnsan hakları kurallarında eşitlik temeli vardır evrenseldir ve bu nedenle yüksek ahlaki niteliğe sahiptir.
İnsan onurunu güvenceye alan bütün kurallar insan hakları kapsamına girer. İnsan onuru ise, hukuk kurallarının adalete uygunluğunu ve alınan kararların doğruluğunu ölçmenin en önemli aracıdır. İnsan değerini korumayı ve insanın maddi ve manevi gelişimini amaçlayan üstün kurallar bütünü olarak insan hakları kuralları; bütün ülkelerde devlet birey ilişkilerinin belirleyicisidir. Uluslararası düzlemde de dünya barışı ve adaletinin temelini oluşturur.
Ülkemizin Temel uluslararası sözleşmelere taraf olmasına rağmen, insan haklarının geliştirilmesi konusunda yeterince çaba gösterilmediğini maalesef yaşayarak görmekteyiz.
Mobbing de bir insan hakkı ihlalidir.
Bu özel günde beşeri sermayemiz olan deneyimli, birikimli kalifiye insan gücümüzün heba edilmemesini, liyakate önem verilmesini, onurlu çalışma hakkının korunmasını, çalışma barışının güçlendirilmesini, verimliliği artırmak için Kamu ve özel sektör işyerlerindeki mobbingin ortadan kalkmasını diliyoruz.
Mobbing ile mücadelemizi ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası
X